Aanvraagtermijn loonkostenvoordeel tijdelijk verlengd

Als u oudere medewerkers of medewerkers met een beperking in dienst neemt of houdt, kunt u in aanmerking komen voor de regeling loonkostenvoordeel (LKV). U heeft daarvoor een kopie van de zogenoemde doelgroepverklaring van uw medewerker nodig. Vóór de coronacrisis moest deze binnen drie maanden na start van de arbeidsovereenkomst worden aangevraagd. Door de coronacrisis lukt dat soms niet, bijvoorbeeld omdat kantoren dicht zijn. Daarom is de aanvraagtermijn tijdelijk verlengd van drie naar zes maanden.


Welke medewerkers komen in aanmerking voor LKV?

De regeling loonkostenvoordeel is ingegaan op 1 januari 2018. De LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer mensen in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. U heeft misschien recht op LKV voor iedere medewerker die onder een van de 4 doelgroepen valt:​

aanvraagtermijn LKV tijdelijk verlengd
  • oudere medewerkers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsgehandicapte medewerkers die nieuw in dienst komen;
  • mensen uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden (mensen die moeite hebben gehad met het volgen van onderwijs, bijvoorbeeld door ziekte);
  • arbeidsgehandicapte medewerkers die worden herplaatst.

Uw medewerker vraagt de doelgroep verklaring LKV aan

Normaal vraagt uw medewerker een doelgroepverklaring LKV aan binnen drie maanden dat hij of zij bij u in dienst kwam. Uw medewerker doet dit bij UWV of bij de gemeente, afhankelijk van de doelgroep waaronder de medewerker valt. Op dit moment geldt een verlengde aanvraagtermijn van zes maanden voor medewerkers die tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 in dienst (zijn ge)treden. Uw medewerker kan ook u als werkgever machtigen om de doelgroepverklaring aan te vragen. Een medewerker is trouwens niet verplicht om de doelgroepverklaring aan te vragen. 

Let op: Na de aanvraagtermijn heeft uw medewerker geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor de medewerker geen LKV meer aanvragen.


Binnen 13 weken een beslissing van UWV

Nadat de aanvraag is ingediend, stuurt UWV uw medewerker binnen ongeveer dertien weken een beslissing. Onderaan het aanvraagformulier kan uw medewerker aankruisen dat UWV automatisch een kopie van de doelgroepverklaring naar u als werkgever stuurt. Anders kan uw medewerker u zelf een kopie geven.


LKV aanvragen via de loonaangifte

Pas als u de kopie van de doelgroepverklaring heeft ontvangen, kunt u de LKV aanvragen. U doet dat door in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ te zetten. Dat is nodig bij iedere aangifte.


Wat is het loonkostenvoordeel?

De voordeelbedragen voor het in dienst nemen van ouderen of arbeidsgehandicapten zijn maximaal €6.000,- per jaar (voor maximaal drie jaar). Als een werkgever een arbeidsgehandicapte herplaatst dan is er recht op maximaal één jaar voordeel. Het maximale voordeelbedrag voor het in dienst nemen van scholingsbelemmerden of medewerkers uit de doelgroep van de banenafspraak bedraagt €2.000,- per jaar (voor maximaal drie jaar).

UWV berekent op basis van uw aangiften loonheffingen voor welke medewerker(s) u recht heeft op LKV. Heeft u er recht op, dan ontvangt u eerst van UWV een voorlopige berekening met specificaties. U ziet daarin voor welke medewerker(s) u recht heeft op LKV en welk bedrag daarbij hoort.

Kijk voor meer informatie over LKV, het aanvragen en de berekening door UWV op de website van UWV