Criteria voor thuiswerken: een handreiking van de overheid

Aantal keer gelezen:
 449

Ziet u graag dat uw medewerkers thuis werken, maar willen zij juist naar kantoor? Wat te doen als werken op de zaak nodig is, maar uw medewerker vindt dat er onvoldoende afstand kan worden gehouden?

De Rijksoverheid stelde samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een handreiking op met criteria voor thuiswerken. Dit helpt bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt.

Criteria voor thuiswerken: een handreiking van de overheid

Thuiswerken is één van de meest belangrijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen is het advies: werk thuis, tenzij het niet anders kan en zorg voor voldoende frisse lucht. Als thuiswerken niet kan door de aard van het werk of vanwege persoonlijke omstandigheden dan geldt dat de werkplek veilig en gezond moet zijn.

Het is belangrijk dat werkgevers en medewerkers samen goede afwegingen maken over thuiswerken. Als er na onderling overleg onveilige werksituaties (blijven) bestaan, die niet in lijn zijn met de coronamaatregelen, is het mogelijk dat medewerkers dat melden bij het meldpunt van de Inspectie SZW.

Ook als de coronamaatregelen opgeheven worden zal thuiswerken vaker aan de orde zijn dan voorheen. Het kabinet heeft een adviesaanvraag ingediend bij de SER over de toekomst van hybride werken. Het volgende kabinet zal het advies van de SER gebruiken om nieuw beleid of regelgeving te maken over thuiswerken.

Wilt u meer weten over thuiswerken? We hebben er een informatieve gratis whitepaper over geschreven: Thuiswerken, haal er het maximale uit voor uw bedrijf.

Download het whitepaper


Criteria om onduidelijkheid over thuiswerken weg te nemen

De handleiding geeft handvaten bij de afweging of uw medeweker thuis of (deels) op locatie werkt. Ondanks het uitgangspunt van thuiswerken somt de handleiding ook op wat goede redenen zijn om wél op kantoor te werken. Redenen om wel of niet op het werk aanwezig te zijn liggen aan het soort werkzaamheden of de persoonlijke situatie van de medewerker.


Thuiswerken niet altijd mogelijk door aard van het werk

Door de aard van het werk kan het soms niet anders dat medewerkers niet vanuit huis werken. Denk bijvoorbeeld aan diensten of services zoals schoonmaak, kinderopvang of receptiewerk. Als het werk bestaat uit een fysiek productieproces (assemblage, bouw, lopende band) dan kan ook niet thuis gewerkt worden. Hetzelfde geldt voor (logistieke) planningssystemen die alleen beschikbaar zijn op specifieke soft- en hardware.


Persoonlijke omstandigheden spelen een rol bij thuiswerken

Soms liggen barrières voor thuiswerken in persoonlijke omstandigheden van medewerkers. Voor de mentale gezondheid van de medewerker kan het nodig zijn om toch (deels) op locatie te werken. Een fijne thuiswerkplek is bevorderlijk voor de mentale gezondheid van uw medewerker. Zorg ervoor dat de medewerker voldoende hulpmiddelen heeft om de thuiswerkplek voldoende ergonomisch te maken.


Afspraken maken over thuiswerk

Maak samen afspraken over thuiswerken. Als uw medewerkers de sociale aspecten van het werk missen, kan het bijvoorbeeld een afspraak zijn dat er regelmatig een online sociaal evenement is. Ook kunt u afspraken maken over de werkdagindeling als uw medewerker het thuiswerk te weinig afwisselend vindt.  


Zorgen voor een veilige werkplek

Uw medewerkers moeten gezond en veilig kunnen werken. Als thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort, zal de werkgever ervoor moeten zorgen dat werken op de werkplek gezond en veilig kan. U moet daarvoor maatregelen nemen zoals het ventileren van ruimtes, het plaatsen van schermen of het ontsmetten van de werkplek en gereedschappen.


Inspectie SZW

U als werkgever bent er verantwoordelijk voor dat uw medewerkers op de werkplek niet besmet raken met het coronavirus. Als de inspectie SZW constateert dat uw medewerker op de werkplek onvoldoende beschermd is tegen het coronavirus, kan dit als een overtreding gezien worden.


De toekomst van thuiswerken

Door de coronapandemie zijn onze werkpatronen blijvend veranderd. Werken op kantoor zal vaker in combinatie met thuiswerken gebeuren.

Het kabinet heeft de SER daarom om advies gevraagd over de toekomst van hybride werken na de coronapandemie. Onder hybride werken wordt verstaan werken op locatie in combinatie met thuiswerken. Het kabinet wil weten wat voor gevolgen het hybride werken heeft. Zowel het perspectief van de werkgevers als medewerkers moet naar voren komen in het advies. Om maar een paar vragen te noemen: Welke gevolgen heeft het voor de maatschappij, en ontstaan er verschillen tussen branches en sectoren? Hoe bereiken we een goede balans tussen thuiswerken en op locatie werken?

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: