Geen voorschot transitievergoeding voor kleine werkgever

Werkgevers zijn bij ontslag vaak verplicht om een transitievergoeding te betalen. Kleine werkgevers kunnen deze vaak niet zelf betalen en krijgen daarom in bepaalde situaties een (gedeeltelijke) compensatie. Deze ontvangen ze achteraf, wat vooral in deze coronatijd soms tot problemen leidt. Minister Koolmees van Sociale Zaken liet onlangs weten dat het verstrekken van een voorschot aan kleine werkgevers niet mogelijk is.

Geen Voorschot Transitievergoeding Voor Kleine Werkgever

De situatie: u moet een transitievergoeding betalen

Als u een medewerker ontslaat, dan moet u in bepaalde gevallen een transitievergoeding betalen. Voor medewerkers is deze ontslagvergoeding een belangrijk recht, die hen moet compenseren voor het ontslag en voor de overgang naar ander werk. De verplichting geldt niet in alle gevallen bij ontslag. Voor kleine werkgevers kan de transitievergoeding tot onverwachte financiële zorgen leiden, zeker nu veel bedrijven hard zijn geraakt door de coronacrisis.


Compensatieregeling

In sommige situaties komt de overheid kleine werkgevers tegemoet met een compensatieregeling. Werkgevers worden dan achteraf en vaak gedeeltelijk gecompenseerd. Die regeling geldt in twee situaties:

In de periode van 1 april 2020 tot 15 maart 2021 ontving het UWV voor 87.623 medewerkers aanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kwamen sinds 1 januari 2021 van 25 werkgevers aanvragen binnen vanwege bedrijfsbeëindiging voor in totaal 52 medewerkers. De gemiddelde hoogte van de aangevraagde compensaties bedroeg 19.428 euro per medewerker.


Geen voorschot

Veel kleine werkgevers willen - in plaats van uitbetaling achteraf - graag een voorschot ontvangen op de compensatie van de transitievergoeding. Zeker omdat velen van hen door de coronacrisis in financiële problemen zitten en de vergoeding niet zomaar kunnen betalen. Onlangs vroegen Tweede Kamerleden aan minister Koolmees van Sociale Zaken om deze ondernemers te steunen. De minister ging hier toch niet in mee: het is volgens hem te ingewikkeld om de compensatieregeling op die manier aan te passen.

Zijn uitleg was dat de compensatieregeling er alleen is om werkgevers in bepaalde gevallen en achteraf (gedeeltelijk) tegemoet te komen. Deze compensatie betekent echter niet dat de verplichte betaling van de transitievergoeding door UWV wordt overgenomen. Want in dat geval zou UWV zelfstandig de hoogte van de transitievergoeding moeten vaststellen, zonder de daarvoor benodigde gegevens.

Ook gaf minister Koolmees aan dat de hoogte van de transitievergoeding sinds 1 januari 2020 al flink omlaag is gegaan. Daarnaast mag de ondernemer deze in termijnen betalen als de verplichting grote gevolgen heeft voor het bedrijf.


Transitievergoeding bij ziekte van de werkgever

Voor ondernemers die vanwege ziekte hun bedrijf moeten beëindigen, geldt nog geen compensatieregeling voor de te betalen transitievergoeding. Het ministerie is nog in overleg met betrokken (artsen-)organisaties over duidelijke richtlijnen hiervoor. Daarmee moet  UWV kunnen bepalen of een werkgever daadwerkelijk niet in staat is zijn werkzaamheden binnen een redelijke termijn (26 weken) weer op te pakken. De minister zal de Tweede Kamer informeren zodra invoering van een compensatieregeling voor deze groep in beeld komt.


Wanneer hoeft u geen transitievergoeding te betalen?

  • U gaat in goed overleg uit elkaar;
  • U ontslaat uw medewerker omdat die ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was;
  • U ontslaat uw medewerker die nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte;
  • Uw bedrijf gaat failliet, u heeft uitstel van betaling aangevraagd of u zit in de schuldsanering;
  • Uw medewerker heeft de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • In uw cao is een andere voorziening afgesproken in plaats van de transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen;
  • U en uw medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract terwijl het oude nog loopt.

 

Wie behoren tot de groep 'kleine werkgevers'?

Tot de groep ‘kleine werkgevers’ horen bedrijven met een loonsom tot en met 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker per jaar. Voor 2021 is het gemiddeld premieplichtige loon € 34.500,-.