Wetsvoorstel advies bedrijfsarts leidend bij RIV-toets doorgeschoven

Aantal keer gelezen:
 1550

Vanaf 1 september 2021 zou het advies van de bedrijfsarts leidend zijn bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets). Het wetsvoorstel is doorgeschoven naar een nieuw kabinet omdat het huidige kabinet demissionair is geworden. Het is de vraag of en zo ja, wanneer het wetsvoorstel doorgaat.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel maakt het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een zieke medewerker leidend bij de RIV-toets door UWV. Met de RIV-toets worden de inspanningen voor re-integratie bij een langdurig zieke getoetst.

 

Advies bedrijfsarts RIV toets leidend

Het wetsvoorstel houdt in dat de verzekeringsarts van UWV bij de RIV-toets niet langer het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker beoordeelt. Uitgangspunt is dat werkgevers moeten kunnen uitgaan van het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een zieke medewerker. Het wetsvoorstel geeft u als werkgever meer zekerheid over uw verplichting het loon door te betalen van zieke medewerkers. Loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts zijn dan namelijk niet meer mogelijk.


Het wetsvoorstel is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het draagt daarmee bij aan het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten.Grondslag loonsanctie vervalt

Als deze wet wordt ingevoerd, kunt u dus geen sanctie meer opgelegd krijgen omdat het oordeel van de verzekeringsarts afwijkt van het medisch advies van uw bedrijfsarts. Die grond voor een loonsanctie komt overigens niet vaak voor: slechts bij 12% van de opgelegde loonsancties in de periode 2015-2017. Meestal komt het oordeel van de verzekeringsarts overeen met het medisch advies van de bedrijfsarts.

Ook na de wetswijziging bent u verplicht passende werkzaamheden aan te bieden om de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen. Komen uw re-integratie-inspanningen niet overeen met het medisch advies van de bedrijfsarts? Dan kan een loondoorbetalingsverplichting nog steeds van toepassing zijn.Nieuw beoordelingskader voor uitvoerbaarheid van de RIV-toets

UWV stelt dat een nieuw beoordelingskader nodig is om de RIV-toets te kunnen uitvoeren. Dit moet de basis vormen voor de adviezen van bedrijfsartsen over de belastbaarheid van zieke medewerkers. Hierdoor weten arbeidsdeskundigen van UWV hoe de adviezen van de bedrijfsartsen over de belastbaarheid van zieke medewerkers zijn opgesteld. Dit zal tot minder of geen vragen leiden aan de bedrijfsartsen. Het nieuwe beoordelingskader is in december 2020 opgeleverd. Alle beroepsverenigingen (arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen) zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit gemeenschappelijke beoordelingskader.

Uiterlijk in mei 2021 zal de leidraad bij het beoordelingskader gereed zijn. Deze beschrijft hoe en wanneer de drie beroepsgroepen met elkaar zouden moeten samenwerken. Dit vergt de nodige training en opleiding van arbeidsdeskundigen. UWV zal daardoor het wetsvoorstel per 1 september 2021 kunnen uitvoeren.De Poortwachtergarantie van Sazas

Bent u bij Sazas verzekerd en maakt u gebruik van onze arbodienstverlening ‘HandenVrij Compleet’? Dan bent u verzekerd van onze Poortwachtergarantie. Wij garanderen dan dat u aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. Onze Poortwachtergarantie betekent dat als u een loonsanctie van UWV opgelegd krijgt, wij die betalen. Lees meer over onze Poortwachtersgarantie.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Stijging aantal WIA-uitkeringen en lasten Ziektewet - Sazas

  Stijging aantal WIA-uitkeringen en lasten Ziektewet

  UWV constateert dat steeds meer mensen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WIA-uitkering) ontvangen. Dit bleek al uit het 8-maandenverslag 2019 van UWV. De stijging van de AOW-leeftijd en het afschaffen van vervroegde uittredingsregelingen zijn daarbij de grootste boosdoeners. Ook de Ziektewetlasten zijn omhoog gegaan.
  Nieuws
 • Whitepapers voor werkgevers - Sazas

  Onze whitepapers over verzuim

  Via onze (gratis) whitepapers delen we graag onze kennis als verzuimspecialist met u. Waardevolle kennis die bij kan dragen aan het voorkomen en/of verminderen van verzuim op de werkvloer.
  Whitepapers
 • Verzuimprotocol Ter Laak Medewerkers

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank