Meeste uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten

In tegensteling tot een gebroken arm of gescheurde knieband, zijn mentale klachten niet direct zichtbaar. Dit maakt het lastiger om signalen van mentale klachten te herkennen. Terwijl daarmee wel veel winst te behalen is. Onderzoek van het CBS toont namelijk aan dat de meeste uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid het gevolg zijn van psychische klachten. Gelukkig kunt u als werkgever veel doen om uw medewerkers mentaal fit te houden.

Meeste Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid Door Psychische Klachten


Ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2020 werden verstrekt vanwege psychische klachten, meldt het CBS. Eind 2020 werden 816.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt aan ruim 758.000 personen. Van wie 365.000 mannen en 394.000 vrouwen. De meeste uitkeringen, 346.000 diagnoses, vielen in de hoofdcategorie psychische stoornissen. Op de tweede plaats staat de hoofdcategorie ziekten van het bot- en spierstelsel (154 duizend gevallen), op de derde plaats komen ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor (84 duizend gevallen).

Op tijd de signalen van werkstress herkennen

Iedereen heeft er voordeel bij om mentale klachten snel te herkennen, ook u als werkgever. Een medewerker die niet lekker in zijn of haar vel zit, is namelijk minder belastbaar en productief. Ook loopt de samenwerking vaak minder soepel. En krijgt uw medewerker bijvoorbeeld een burn-out, dan is deze gemiddeld genomen negen maanden uit de running.

Ook al zijn psychische klachten niet zichtbaar, u kunt wel aan het gedrag van iemand merken wanneer ‘de emmer vol begint te raken’. Signalen die kunnen wijzen op psychische klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, een afwezige houding of iemand is snel geïrriteerd of ontevreden. Ook kunnen medewerkers met psychische klachten soms minder werk verzetten en moeite hebben met veranderingen. Daarnaast kunnen onverklaarbare lichamelijke klachten een teken zijn dat iemand het psychisch zwaar heeft.

Arbeidsongeschiktheid voorkomen: wat kunt u doen?

Door werkstress op een goede manier aan te pakken, kunt u langdurige uitval of zelfs arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld niet genoeg om simpelweg de werkdruk te verminderen. Vooral door structureel anders te gaan werken, kunnen uw medewerkers zich wapenen tegen werkstress. Ga op tijd in gesprek met uw medewerker als u merkt dat het iemand teveel wordt. Samen kunt u bijvoorbeeld kijken of uw medewerker het werk op een andere manier kan invullen. Het kan ook nuttig zijn om samen te bespreken van welke taken de medewerker juist veel energie krijgt. Misschien kunt u als werkgever zelf actief meedenken over passend werk of alternatieven.


Psychische klachten niet van het werk?

Lang niet alle psychische klachten hebben te maken met een (te) hoge werkdruk of de sfeer op het werk. Toch kunnen vervelende zaken in de privésfeer ook van grote invloed zijn op de prestaties op het werk en op hoe uw medewerker zich voelt. Merkt u dat het bij iemand om wat voor reden dan ook even niet lekker loopt? Een luisterend oor bieden is sowieso heel belangrijk. Vaak durven mensen zelf niet over hun psychische klachten te beginnen. Probeer daarom door te vragen als u merkt dat uw medewerker niet lekker in zijn of haar vel zit, en houd ook na zo’n gesprek regelmatig een vinger aan de pols. Als u signaleert dat het steeds slechter gaat, schakel dan een bedrijfsarts of andere arboprofessional in. Of stimuleer iemand om zelf deze stap te zetten.


Begeleiding bij psychische klachten

Een medewerker die door werkstress psychische klachten ervaart, heeft er baat bij om zelf controle te houden over de werksituatie. Dit vergroot de kans dat hij of zij kan blijven werken. Het is daarom dat u uw medewerker begeleid bij het zelf zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld hoe uw medewerker het werk anders kan organiseren of plannen. Doordat medewerkers zelf de controle houden, bijvoorbeeld bij het indelen van taken, zal iemand uiteindelijk meer werkplezier ervaren. Bied uw medewerker ook de ruimte om nee te (leren) zeggen. En sta ervoor open om samen tot een nieuwe werkmodus te komen. Want uiteindelijk is het voor iedereen belangrijk dat uw medewerkers mentaal fit zijn en blijven. Samen kunt u psychische klachten door werk aanpakken, of beter nog: voorkomen.


Feiten en cijfers

  • Ruim 4 op de 10 mensen heeft ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad.
  • Ziekteverzuim door werkstress kost werkgevers €3,1 miljard per jaar.

Weten wat er bij u speelt op de werkvloer?

Natuurlijk wilt u arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers voorkomen. Een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in wat er speelt op de werkvloer, is het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zo krijgt u een beeld van wat u kunt doen om de werkomstandigheden te verbeteren. Op deze manier merkt u risicofactoren, bijvoorbeeld een hoge werkdruk, op tijd op.