Duurzame plaatsing: wat is het en hoe maakt u er een succes van?

Aantal keer gelezen:
 304

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak lastig om betaald werk te vinden én te houden. En dat ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Duurzame plaatsing kan een oplossing zijn. Maar wat is dit precies en hoe kunt u er als werkgever een succes van maken? HAN University of Applied Science volgde veertien arbeidsplaatsingen bij ‘gewone’ werkgevers en verzamelde belangrijke informatie over dit onderwerp. De overheid wijst steeds vaker op het belang van duurzame arbeidsplaatsingen. Zeker in tijden van personeelstekorten kunnen deze een meerwaarde hebben. 

Wat is duurzame plaatsing?

Bij duurzame plaatsing gaat het erom mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt voor minimaal een jaar op een goede manier aan het werk te helpen en te houden. Bij mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt kunt u denken aan mensen met autisme, slechthorendheid, rugklachten of een spierziekte. Ook kan het gaan om het bieden van goede voorwaarden wanneer mensen met een arbeidsbeperking van baan veranderen.


‘Duurzaam Werk(t)’

Er was weinig bekend over hoe duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking binnen een ‘gewoon’ bedrijf de eerste jaren verloopt. Ook is er weinig informatie over de zaken die daarbij belangrijk zijn voor zowel werkgevers als medewerkers. Daarom voerde HAN University of Applied Science de afgelopen vier jaar een praktijkonderzoek uit; ‘Duurzaam Werk(t)’. Onderzoekers keken welke zaken een positieve invloed hebben op de duurzame plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook keken ze wat de extra waarde is van een arbeidsdeskundige.

In het onderzoek werden veertien arbeidsplaatsingen onderzocht in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond, Rijk van Nijmegen en Twente. Vragenlijsten en gesprekken gaven inzicht in de ervaringen van werkgevers, medewerkers en arbeidsdeskundigen. Dit gaf veel informatie over hoe duurzame plaatsingen in de praktijk werken.


Goede begeleiding en waardering

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gevolgde plaatsingen vaak succesvol zijn. Alle medewerkers die in het onderzoek werden gevolgd, kregen in het tweede jaar een vast contract. Toch ging het proces niet zonder slag of stoot. Voor u als werkgever is het daarom belangrijk om niet alleen te zorgen voor passend werk, maar ook voor een goede begeleiding. Bovendien is de medewerker meer gemotiveerd als hij/zij zinvol werk doet en waardering krijgt.


Daarnaast blijkt dat ook een arbeidsdeskundige een belangrijke rol kan spelen bij duurzame plaatsingen van medewerkers met een arbeidsbeperking. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zorgen voor de juiste match, maatwerk, voldoende begeleiding en financieel advies.

 

Tips voor een succesvolle duurzame plaatsing

Uit het onderzoek ‘Duurzaam Werk(t)’ kwamen zeven succesfactoren voor duurzame plaatsingen naar voren. Die kunnen u als werkgever helpen om duurzame plaatsingen tot een succes te maken.

1. Vaardigheden medewerker

Werkgevers vinden het belangrijk dat medewerkers een aantal basisvaardigheden onder de knie hebben. Denk bijvoorbeeld aan een goede omgang met collega’s en leidinggevenden, op tijd komen en afmelden bij ziekte. Daarnaast zijn motivatie, interesse, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden belangrijk. Maar ook het accepteren van en openheid over de beperking, maakt het voor werkgevers makkelijker om de medewerker goed te kunnen begeleiden.

 

2. Vaardigheden werkgever

Ook de vaardigheden van werkgevers of leidinggevenden zijn van invloed op het succes van een duurzame arbeidsplaatsing. Zo moet een werkgever zorgen voor passend werk en voldoende begeleiding. Maar ook de motivatie van de werkgever, goede communicatie en een prettige en veilige werksfeer waarbij iedereen wordt geaccepteerd, zijn belangrijk.

 

3. Passend werk

Is er een goede match tussen de medewerker en het werk dat hij of zij doet? De groep medewerkers met een arbeidsbeperking is heel verschillend als het gaat om opleiding, beperkingen en behoeften. Passend werk en maatwerk zijn daarom belangrijk.

 

4. Begeleid werk

Een goede begeleiding tijdens het werk is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een duurzame arbeidsplaatsing. Denk aan hulp bij het opstellen van taken en het aanbrengen van structuur. Het is daarbij belangrijk dat de begeleiding laagdrempelig en op maat is en dat beide partijen elkaar vertrouwen. Begeleiding van buitenaf kan succesvol zijn, maar vraagt vaak meer inzet van de begeleider. Een begeleider van buitenaf kent het bedrijf namelijk vaak minder goed.

 

5. Zinvol werk

Voelt een medewerker zich nuttig en gewaardeerd? Kan hij of zij echt een bijdrage leveren? Voor de meeste medewerkers is werk een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Het zorgt ervoor dat mensen zich tevreden en onafhankelijk voelen. Zinvol werk doen is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes.

 

6. Breed gedragen werk

Draagvlak en betrokkenheid van leidinggevenden en collega’s zijn voor mensen met een arbeidsbeperking belangrijk om zich goed te voelen op een werkplek. Ook een doel voor een lange periode en een goede aanpak zijn belangrijke voorwaarden voor succes, vooral binnen grote organisaties. Kleine organisaties kunnen zich sneller aanpassen en inspelen op wat medewerkers nodig hebben.

 

7. Subsidies

Bijna alle werkgevers in het onderzoek maken gebruik van subsidies en zien dit ook als voorwaarde om duurzame plaatsing tot een succes te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om financiële ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidie, loonvrijstelling of proefplaatsingen. Voor een deel van de medewerkers voelt gesubsidieerd werk alleen toch alsof ze ‘geen echte baan’ hebben.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Klantverhaal Boomkwekerij Maaijen V.O.F. uit Boskoop - Sazas

  Klantverhaal: Boomkwekerij Maaijen V.O.F. uit Boskoop

  Boomkwekerij A&E Maaijen V.O.F. in Boskoop wordt al vijftien jaar gerund door Erwin en Arie Maaijen. Door de flinke groei van de laatste jaren werken de ondernemers sinds drie jaar met personeel. Naast het aantrekken van nieuw personeel is het behouden van personeel minstens zo belangrijk. Verzuim speelt een belangrijke rol bij het behouden van personeel. Erwin heeft ook nog enkele tips om verzuim te beperken.
  nieuws
 • Complimentendag 2023 Uw Medewerkers Een Compliment Geven

  Vijf creatieve manieren om uw medewerkers een compliment te geven

  Houd uw complimenten in de aanslag, want woensdag 1 maart 2023 is het Nationale Complimentendag. Een mooi moment om uw medewerkers een compliment te geven. Als u regelmatig complimenten aan uw medewerkers geeft, heeft dit veel voordelen. Wij leggen u uit welke voordelen dat zijn en bieden u inspiratie om uw compliment creatief te geven.
  nieuws