Nederlanders zijn minder ziek: langdurig verzuim blijft hoog

Aantal keer gelezen:
 770

Het is voor het eerst sinds 2014 dat het ziekteverzuim van medewerkers daalt. Van elke 1000 werkdagen zijn we 48 dagen ziek. In 2022 waren dat nog 56 dagen (CBS, december 2023). De verzuimcijfers verschillen wel per bedrijfstak en het langdurig verzuim wordt hoger (Arbo Unie, 2024).

Hans van Bussel, algemeen directeur Sazas: ‘De trendbreuk is nog pril. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Ik zie de trendbreuk nog niet in alle sectoren, zoals in de agrarische sectoren. Maar we moeten deze kentering vasthouden. Dus zet als werkgever nog meer in op preventie’.

Hans van Bussel algemeen directeur

Verzuimcijfers per bedrijfstak

Uit CBS-cijfers blijkt dat het verzuim in de meeste bedrijfstakken lager is. Wel verschilt dit per bedrijfstak. Het verzuim daalde bijvoorbeeld in de verpleging, verzorging en thuiszorg van 8,3% in 2022 naar 8,1% in 2023. In ziekenhuizen daalde het verzuim van 6,3% in 2022 naar 5,6% in 2023. Maar in de bedrijfstak vervoer en opslag werd het verzuim juist hoger, van 5,8% in 2022 naar 6% in 2023. Ook in de landbouw werd het hoger, van 3,1% naar 3,7%.

Werkgevers, laat langdurig verzuim niet liggen

In heel 2023 zijn er 15% meer WIA-aanvragen gedaan (UWV, april 2024). Dat heeft met het langere verzuim te maken. Na 2 jaar verzuim beoordeelt UWV of iemand niet meer kan werken, en ga je mogelijk een ander hokje in volgens Hans. ‘Let als werkgever dus vooral op de medewerkers die al langer ziek zijn, in ieder geval zeker vanaf een half jaar. Want dan kan je als werkgever nog ingrijpen. Daar helpen wij als Sazas graag bij’.

Whitepaper 'Meerwaarde ouderen werkvloer'

Wat is de meerwaarde van ouderen op de werkvloer? Door de vergrijzing en het feit dat we allemaal langer moeten doorwerken, stijgt in veel bedrijven het aantal oudere medewerkers. In tegenstelling tot wat sommigen denken, heeft deze groep een enorme meerwaarde voor uw bedrijf. Waarom zijn ze zo belangrijk en waardevol?

Let op oudere medewerkers

‘Oudere medewerkers waar je tevreden over bent, die wil je er graag bij houden’ vertelt Hans. ‘De pensioenleeftijd zit nu op 67 jaar en de verwachting is dat deze blijft stijgen. Mogelijk in de toekomst naar 72 jaar. Zeker voor oudere medewerkers in zware beroepen is er  risico op verzuim. Maar verzuim kan bijvoorbeeld ook ontstaan door rouwverwerking. Omdat ouderen in een fase van hun leven kunnen zitten waar hun ouders overlijden. Je kan gerust zeggen dat vanaf 56 jaar het verzuimpercentage enorm groeit. Dat zien wij ook terug in onze cijfers’.

Hans pleit ervoor dat werknemers samen met een persoonlijke coach een werkhervattingsplan opstellen. Beter nog is het voorkomen van verzuim: ‘Ga daarom als werkgever preventief het gesprek aan met oudere medewerkers of richt je bij verzuim op deelherstel. Misschien is het mogelijk om het pensioen naar voren te halen. Het gaat om maatwerk’. Sazas helpt werkgevers preventief om te gaan met hun medewerkersbestand. Weet de werkgever wel hoeveel van zijn of haar medewerkers op dit moment tussen de 60 en 62 jaar zijn? Hans merkt op dat dit een belangrijke vraag is voor de productie en de continuïteit van het bedrijf.


Kleine bedrijven hebben de laagste verzuimcijfers

Hoe kleiner het bedrijf, hoe lager het ziekteverzuimpercentage. Bedrijven met minder dan 10 medewerkers hebben gemiddeld 2,6% verzuim. Bij middelgrote bedrijven is dat 4,3% en bij grote bedrijven met meer dan 100 medewerkers is het ziekteverzuim rond de 5,5% (CBS, 2024). Hans geeft als voorbeeld de groene en agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Daar zijn best veel familiebedrijven, die begaan zijn met hun personeel. Als er ziekteverzuim is, dan zoeken ze naar maatwerkoplossingen.


Steun medewerkers bij hun werk-privébalans

Eén van de oorzaken van het langdurig verzuim is een burn-out. Het kan zijn dat de werk-privébalans niet goed is. ‘Het langdurig verzuim daalt niet, maar stijgt juist’, aldus Hans. ‘Jonge ouders hebben soms te maken met ernstig zieke kinderen. Werkgevers kunnen hen de ruimte geven om hun balans terug te vinden, zodat ze daarna weer kunnen beginnen met werken. Daarom sponsoren wij als Sazas ook Stichting Hartekind en het Ronald McDonald Kinderfonds’.


Oorzaken van verzuim

Uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO blijkt dat het meeste ziekteverzuim komt door griep of verkoudheid. Op de tweede plaats staan psychische klachten, overspannenheid en burn-out. Hans denkt dat de voorzichtige daling van het ziekteverzuim misschien nog wel groter is: ‘Want voor de corona pandemie werkten we met verkoudheid gewoon door. Nu blijven we liever twee dagen thuis, om besmetting te voorkomen’.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Tips voor u als werkgever om burn-out te voorkomen

  Tips om als werkgever een burn-out te voorkomen

  Te veel werk aannemen, heel druk zijn en geen tijd voor ontspanning: dit gedrag kan bij uw medewerkers leiden tot een burn-out. Vaak sluipt dit gedrag er langzaam in, waardoor pas laat wordt ontdekt dat het niet goed gaat. Het gevolg is dat een medewerker uitvalt, een tijd niet kan werken en eerst volledig moet herstellen. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?
  kennisbank
 • Mantelzorg en werk: dit betekent het voor u als werkgever

  Werk en mantelzorg: dit betekent het voor u als werkgever

  Eén op de vier medewerkers combineert een betaalde baan met mantelzorg. Deze combinatie van zorgtaken en werk kan best zwaar zijn, waardoor ziekteverzuim en een verlies aan productiviteit op de loer liggen. Wat is een mantelzorger en hoe zorgt u voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid?
  kennisbank