Kosten arbodienst-verlening en
re-integratie

Een zieke medewerker kost u niet alleen geld omdat het loon moet worden doorbetaald. Ook de verzuimbegeleiding en re-integratie brengen kosten met zich mee. Die kosten bestaan uit de uren die u hier zelf aan kwijt bent, plus de kosten voor specialisten die u (vanuit de wetgeving) verplicht bent om in te inzetten. Deze kosten zijn een onderdeel van het financiële risico dat verzuim met zich mee brengt. Ook loopt u het risico op een boete van UWV.

U kunt ervoor kiezen om bij iedere zieke medewerker opnieuw de kosten hiervan te dragen. U kunt de arbodienstverlening en re-integratie ook bij een arbodienstverlener afnemen, zodat u een vast bedrag kwijt bent aan kosten. Hierin heeft u een aantal opties. Wat in uw situatie verstandig is, hangt af van hoe vaak en lang uw medewerkers ziek zijn, en van het risico dat u bereid bent te lopen.
Verzuimbegeleiding-re-integratie

Welk financieel risico wilt u lopen?

Bij Sazas kunt u ervoor kiezen dat wij alle zorg uit handen nemen die bij de begeleiding van verzuim komt kijken. Maar u kunt bepaalde onderdelen van de verzuimbegeleiding ook zelf regelen en een eigen bijdrage in de re-integratiekosten accepteren. Het ligt er maar net aan hoeveel risico u in financieel opzicht wilt lopen en wat u zelf kunt betalen. Bij de verzuimoplossingen van Sazas zijn er twee opties: arbodienstverlening Compleet en arbodienstverlening Basis. Deze arbodienstverlening is onderdeel van onze verzuimoplossingen HandenVrij Basisen HandenVrij Compleet.

Arbodienstverlening Compleet 

Bij de optie Compleet start de arbodienstverlening na de tweede ziektedag van uw medewerker. Wij adviseren welke interventies tijdens het verzuim nodig zijn. Denk hierbij aan het inschakelen van een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of een coach. Alle geadviseerde interventies in het eerste en tweede ziektejaar worden door Sazas betaald. Ook bieden wij u hierbij onze gratis Poortwachtergarantie, zodat u geen risico meer loopt op boetes van UWV. Bij de keuze voor arbodienstverlening Compleet loopt u het minste financiële risico en wordt u maximaal ontzorgd.

Arbodienstverlening Basis 

Bij de optie Basis start de arbodienstverlening vanaf de 14e ziektedag van uw medewerker. Wij adviseren na deze periode welke interventies nodig zijn. Alle geadviseerde interventies in het eerste ziektejaar worden door Sazas betaald. Na het eerste ziektejaar betaalt u deze zelf. Bij de keuze voor arbodienstverlening Basis neemt u de eerste twee weken bij verzuim de regie en de kosten voor eigen rekening.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Bij langdurig verzuim kunnen de kosten van verzuimbegeleiding en re-integratie flink oplopen, en loopt u een financieel risico. U heeft zekerheid over de kosten, als u kiest voor een totaalpakket waarin de verzuimbegeleiding en re-integratie financieel zijn afgedekt tegen betaling van een premie: een percentage van de loonsom. Het voordeel is dat u dit dan ook niet meer zelf hoeft te regelen.

Er zijn ook arbodienstverleners die u kunt betalen per afgenomen dienst. Als verzuimspecialist kiest Sazas ervoor om alleen een totale verzuimoplossing aan te bieden. Ons doel is om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. En als er toch verzuim is, om dat verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Samen beheersen we hierdoor de financiële gevolgen van verzuim. Ook kunnen we u door deze aanpak de Poortwachtergarantie bieden, waardoor u geen risico loopt om een loonsanctie te krijgen van UWV.

Verzuimbegeleiding-re-integratie-2

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u een Arbodienst?