Kosten arbodienst-verlening en
re-integratie

Een zieke medewerker kost u niet alleen geld omdat u zijn of haar loon moet doorbetalen. Ook de verzuimbegeleiding en re-integratie brengen kosten met zich mee. Die kosten bestaan uit de uren die u hieraan zelf kwijt bent, plus de kosten voor de specialisten die u (wettelijk) moet inzetten. Deze kosten zijn onderdeel van het financiële risico dat verzuim met zich mee brengt. Ook loopt u het risico op een boete van UWV.

U kunt ervoor kiezen om bij iedere zieke medewerker telkens zelf de kosten te dragen. U kunt de arbodienstverlening en re-integratie ook bij een arbodienstverlener afnemen; dan betaalt u een vast bedrag. Wat in uw situatie verstandig is, hangt af van hoe vaak en lang uw medewerkers ziek zijn, en hoeveel risico u wilt lopen.

 

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Welk financieel risico wilt u lopen?

Bij Sazas kunt u de begeleiding van verzuim helemaal uit handen geven, via arbodienstverlening Compleet. Deze dienstverlening is onderdeel van onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet, ontwikkeld voor alle mkb-sectoren.

Arbodienstverlening Compleet 

Bij arbodienstverlening Compleet start de dienstverlening na de tweede ziektedag van uw medewerker. Wij adviseren welke interventies tijdens het verzuim nodig zijn. Denk hierbij aan het inschakelen van een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of een coach. Alle geadviseerde interventies in het eerste en tweede ziektejaar worden door Sazas betaald. Ook bieden wij de zogenaamde Poortwachtergarantie, zodat u geen risico loopt op boetes van UWV. Zo kunnen wij u écht ontzorgen en zoveel mogelijk financieel risico uitsluiten.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Bij langdurig verzuim kunnen de kosten van verzuimbegeleiding en re-integratie flink oplopen, en loopt u een financieel risico. U heeft zekerheid over de kosten, als u kiest voor een totaalpakket waarin de verzuimbegeleiding en re-integratie financieel zijn afgedekt tegen betaling van een premie: een percentage van de loonsom. Het voordeel is dat u dit dan ook niet meer zelf hoeft te regelen.

Er zijn ook arbodienstverleners die u kunt betalen per afgenomen dienst. Als verzuimspecialist kiest Sazas ervoor om alleen een totale verzuimoplossing aan te bieden. Ons doel is om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. En als er toch verzuim is, om dat verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Samen beheersen we hierdoor de financiële gevolgen van verzuim. Ook kunnen we u door deze aanpak de Poortwachtergarantie bieden, waardoor u geen risico loopt om een loonsanctie te krijgen van UWV.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u een Arbodienst?