Rekenvoorbeeld
terugval in inkomen door arbeidsongeschiktheid

Als voorbeeld: uw medewerker verdient € 2.000 per maand. Maar krijgt rugklachten en deze zijn blijvend. UWV stelt na twee jaar verzuim vast dat uw medewerker voor 50% arbeidsongeschikt is. Dan komt uw medewerker in de loongerelateerde WGA-uitkering (LGU). Wat zijn de gevolgen voor zijn of haar inkomen?

Van € 2.000 naar € 1.200 of minder per maand

De eerste twee maanden is dit 75% van € 2.000.

Uw medewerker ontvangt de eerste twee maanden 75% van het oorspronkelijke salaris van € 2.000. De eerste twee maanden komt dat neer op € 1.500.

Blijft uw medewerker gedeeltelijk werken? Dan ontvangt hij de eerste twee maanden 75% van het verschil tussen het oude en het nieuwe loon. Stel: uw medewerker verdient met werken € 500, dan wordt de uitkering € 1.125 euro (2000 - 500 = 1500 x 75% van 1.500 is 1.125). Samen met het inkomen uit werk van € 500 maakt dat € 1.625 totaal.

Na twee maanden is dit 70% van € 2.000

De medewerker krijgt na twee maanden 70% van zijn oorspronkelijke salaris. Dat is in dit voorbeeld € 1.400.

Blijft uw medewerker gedeeltelijk werken? Dan ontvangt hij 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon. Uitgaande van € 500 inkomsten, dan wordt de uitkering € 1.050 (2000 - 500 = 1500 x 70% van 1.500 is 1.050). Samen is het totale inkomen na twee maanden € 1.550.

Hoe lang krijgt uw medewerker deze uitkering?

Hoe lang deze uitkering duurt, is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw medewerker. De loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Restverdiencapaciteit

Als de uitkeringsduur van 24 maanden verstreken is, beoordeelt UWV de situatie opnieuw. Is uw medewerker nog steeds 50% arbeidsongeschikt? Dan bekijkt UWV of uw medewerker minimaal de helft van de ‘restverdiencapaciteit’ verdient: er wordt gekeken wat uw medewerker mogelijk nog zou kunnen verdienen.

In dit geval is dat € 500 euro (de helft van de € 1.000 die uw medewerker zelf nog zou kunnen verdienen). Er zijn dan twee mogelijkheden voor de vervolguitkering. Dit is afhankelijk of de restverdiencapaciteit wordt behaald.

Mogelijkheid 1: Loonaanvullingsuitkering

Als uw medewerker de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient, heeft hij recht op een WIA-loonaanvullingsuitkering. De hoogte hiervan is 70% van het oorspronkelijke loon min de restverdiencapaciteit. Als uw medewerker € 500 blijft verdienen, krijgt hij/zij een loonaanvullingsuitkering van € 700 (70% van 2000 - 1000 euro). Samen is het inkomen dan 
€ 1.200.Mogelijkheid 2: Vervolguitkering

Lukt het uw medewerker niet om de helft van zijn restcapaciteit te verdienen? Dan krijgt hij/zij een WIA-vervolguitkering. Dit is een percentage van het wettelijk minimumloon. Iemand die 50% arbeidsongeschikt is, krijgt als vervolguitkering 35% van het wettelijk minimumloon. Dit betekent een enorme terugval in inkomsten. En let op: een vervolguitkering vervalt als UWV een herbeoordeling uitvoert en de medewerker alsnog minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart.