Rekenvoorbeeld: terugval inkomen door arbeidsongeschiktheid

Hoe kunt u zelf het mogelijke inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid berekenen? Onze WIA-experts laten u zien wat de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn, aan de hand van enkele voorbeelden. Komt u door arbeidsongeschiktheid in de WIA? De WIA-excedentverzekering is een vangnet als u arbeidsongeschikt raakt én een WIA-uitkering krijgt.

Uitgangspunt berekening

Stel; uw medewerker verdient € 2.000,- per maand. Maar helaas valt deze medewerker uit door blijvende rugklachten. Na twee jaar verzuim bepaalt UWV dat deze medewerker voor 50% arbeidsongeschikt is. Uw medewerker krijgt dan de loongerelateerde WGA-uitkering (LGU). Wat zijn de gevolgen voor zijn of haar inkomen?

Marc Breedveld - WIA expert

Arbeidsongeschikt: WIA-uitkeringen

De WIA gaat in als een zieke medewerker na twee jaar ziekte (deels) niet kan werken. In het document 'Hoe werkt de WIA' vindt u meer informatie over de verschillende WIA-uitkeringen, zoals de IVA- en WGA-uitkering.

Rekenvoorbeeld inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Van € 2.000,- naar € 1.200,- of minder per maand

De eerste twee maanden krijgt uw medewerker 75% van het oorspronkelijke salaris van € 2.000,-. De eerste twee maanden is dat dus € 1.500,- per maand. Blijft uw medewerker deels aan het werk? Dan ontvangt hij of zij de eerste twee maanden 75% van het verschil tussen het oude en het nieuwe loon. Stel: uw medewerker verdient met werken € 500,-. Dan wordt de uitkering € 1.125 euro,-. De berekening is als volgt: € 2.000,- min € 500,- is € 1.500 x 75% van € 1.500,-. Samen met € 500,- inkomen uit werk maakt dat totaal € 1.625,-.

Na twee maanden: 70% van € 2.000,-

De medewerker krijgt na twee maanden 70% van zijn oorspronkelijke salaris. Dat is in dit voorbeeld € 1.400. Blijft uw medewerker deels werken? Dan ontvangt hij of zij 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon. Stel: uw medewerker verdient € 500,-, dan wordt de uitkering € 1.050,-. De berekening hiervan is: € 2.000,- min € 500,- is € 1.500,- x 70% van € 1.500,- is € 1.050,-. Samen is het totale inkomen na twee maanden € 1.550,-.

Hoe lang krijgt uw medewerker deze uitkering?

Hoe lang deze uitkering duurt, is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw medewerker. De loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Restverdiencapaciteit berekenen

Als de uitkeringsduur van 24 maanden voorbij is, beoordeelt UWV de situatie opnieuw. Is uw medewerker nog steeds 50% arbeidsongeschikt? Dan bekijkt UWV of uw medewerker minimaal de helft van de ‘restverdiencapaciteit’ verdient: UWV kijkt dan wat uw medewerker mogelijk nog kan verdienen. In bovenstaande situatie is dat € 500,-: de helft van de € 1.000,- die uw medewerker zelf zou kunnen verdienen. Er zijn dan twee mogelijkheden voor de vervolguitkering. Welke dat is, is afhankelijk of de restverdiencapaciteit wordt behaald.

Berekenen WIA-loonaanvullingsuitkering (optie 1)

Verdient de medewerker de helft van zijn of haar restverdiencapaciteit? Dan heeft de medewerker recht op een WIA-loonaanvullingsuitkering. De hoogte hiervan is 70% van het oorspronkelijke loon min de restverdiencapaciteit. Dus als uw medewerker bijvoorbeeld € 500,- blijft verdienen, krijgt hij of zij een loonaanvullingsuitkering van € 700,-: 70% van € 2000,- min € 1.000,-. Samen is het inkomen dan € 1.200,-.Berekenen WIA-vervolguitkering (optie 2)

Lukt het uw medewerker niet om de helft van zijn of haar restcapaciteit te verdienen? Dan krijgt hij of zij een WIA-vervolguitkering. Dit is een percentage van het wettelijk minimumloon. Iemand die 50% arbeidsongeschikt is, krijgt als vervolguitkering 35% van het wettelijk minimumloon. Dit betekent een grote terugval in inkomsten. Bovendien: een vervolguitkering vervalt als UWV een herbeoordeling uitvoert en de medewerker alsnog minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Ook interessant voor u:

 • Wat is de WIA

  Wat is de WIA?

  Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Wat is dit? Wat moet ik ervan weten? Wij leggen het u uit.
  Kennisbank
 • WIA experts Sazas

  WIA-experts

  Langdurig zieke medewerker? Geen zicht op herstel binnen twee jaar? Voor al uw vragen over langdurig verzuim kunt u terecht bij onze WIA-experts.
  Onze WIA-expert
 • WIA excedentverzekering

  WIA-excedentverzekering

  Voor medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens is er de WIA-excedentverzekering. Dit voorkomt grote risico's voor de hoogte van het inkomen.
  VERZEKERING