Verlagen en voorkomen van verzuim

U kunt verzuim voorkomen door goed te letten op signalen van uw medewerkers en deze op tijd te herkennen. Want voordat uw medewerker zich ziek meldt, speelt er vaak al van alles. Let daarom goed op gedrag als ontevredenheid of stress. Zorg in elk geval voor een goed verzuimbeleid en een gezond werkklimaat. Investeren in de re-integratie van zieke medewerkers draagt ook bij aan het verlagen van verzuim.

Gezonde maaltijd

Hoe voorkomt u verzuim?

Als werkgever kunt u maatregelen nemen die verzuim voorkomen. Vaak is verzuim al vroeg te herkennen, zodat u nog kunt ingrijpen voordat een medewerker ziek wordt. Daarom is het belangrijk om altijd in gesprek te blijven met uw medewerkers en verzuim bespreekbaar te maken. 

Preventie: het voorkomen van verzuim

Als werkgever kunt u veel doen om verzuim te voorkomen, onder andere door het opstellen van een verzuimbeleid en te zorgen voor een gezond werkklimaat. Maar ook een veilige werkplek is belangrijk.

Signalen herkennen

Voordat uw medewerker zich ziek meldt, speelt er vaak van alles. Het is goed om te weten op welke signalen u moet letten. Als u deze op tijd herkent en hierover praat met uw medewerker kunt u verzuim voorkomen.

In gesprek over verzuim

Als uw medewerker zich drie keer of vaker per jaar ziek meldt, is het verstandig om een frequent-verzuimgesprek te voeren. In dit gesprek zoekt u samen naar mogelijkheden om het verzuim te verminderen. Zo werkt u samen aan oplossingen om verzuim te voorkomen. U vindt hier tips om een frequent-verzuimgesprek te voeren.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Door te investeren in het voorkomen van verzuim, bespaart u op de verzuimkosten. Sommige preventieve maatregelen zijn relatief goedkoop en eenvoudig uitvoerbaar, maar kunnen veel effect hebben op het ziekteverzuim. En een laag ziekteverzuim heeft ook een positief effect op uw medewerkers.

Als u een goede relatie heeft met uw medewerkers, leidt dit tot tevreden medewerkers. En een tevreden medewerker is in de regel een gezondere medewerker.
Twee mensen in grote lege hal met veilige kleiding

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?