De plichten van uw medewerker

  • Uw medewerker moet zich bij ziekte ziek melden bij de werkgever. Als werkgever moet u aangeven hoe de medewerker dit kan doen. Afspraken over het verzuim legt u vast in een verzuimprotocol.

  • Zodra uw medewerker beter is, moet hij/zij dit melden.

  • Tijdens de ziekte moet uw medewerker u informeren over het proces van genezing.

  • Uw medewerker moet beschikbaar zijn voor controle en gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts. Uw medewerker is verplicht mee te werken aan re-integratie.

Op hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste regels.

Let op: dit kan verschillen afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar of arbodienst. Kijk voor voor een compleet overzicht altijd in de voorwaarden.