Het ziekmeldingsgesprek

Het eerste contact bij ziekte, is de ziekmelding door uw medewerker. Het is verstandig om binnen uw bedrijf duidelijke regels op te stellen over hoe uw medewerkers zich ziek moeten melden. Dit kan met een verzuimprotocol.

In het ziekmeldingsgesprek mag u niet vragen naar de oorzaak van de ziekte of medische situatie. Wel kunt u bespreken wat de mogelijkheden zijn qua werkzaamheden. Iemand met rugklachten kan misschien wel enkele uren per dag de post sorteren of de administratie doen.

Het coronavirus

Op dit moment (maart 2020) heeft het nieuwe coronavirus zich wereldwijd verspreid. In Nederland hebben wij hier ook mee te maken. De AVG-regels, AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, blijven ook in deze nieuwe situatie van toepassing. Dit betekent dat u ook tijdens deze nieuwe pandemie bij een ziekmeldingsgesprek als werkgever niet mag vragen naar de aard of oorzaak van iemands ziekte. Ook wanneer uw medewerker uit zichzelf vertelt wat hij/zij mankeert, mag u volgens de AVG deze informatie niet vastleggen of delen. We hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in dit artikel.

Effectief ziekmeldingsgesprek


Wat mag u als werkgever wel vragen?

Het ziekmeldingsgesprek is de eerste mogelijkheid om samen afspraken te maken over - gedeeltelijk - terugkeren op de werkvloer. Hiermee helpt u uw medewerker ook om snel en op een goede manier weer aan de slag te gaan. Voor u scheelt dit ook in de kosten. Wat u wel mag vragen? We hebben 6 praktische tips voor u.6 Tips voor een effectief ziekmeldingsgesprek

  1. Toon uw interesse. Vraag aan uw medewerker hoe het gaat (u vraagt niet wat uw medewerker heeft of wat de klachten zijn). Neem uw medewerker en de situatie altijd serieus.
  2. Vraag wat hij/zij nog wel kan (als dit aan de orde is): ’Welke werkzaamheden kun je wel oppakken?’, ‘Zijn daar aanpassingen voor nodig?’ Of: ’Zijn er andere werkzaamheden die je kunt doen?’
  3. Vraag of er werkzaamheden overgenomen moeten worden: ’Wat zou je vandaag gedaan hebben?’
  4. Vraag wanneer uw medewerker denkt terug te komen: ’Hoe schat je jouw herstelproces in?’ Of: ’Wat doe je nu al om weer naar het werk te komen?’
  5. Maak duidelijke afspraken over het volgende contact. Neem daarin de eerste stap. Een slim moment is bijvoorbeeld direct na een bezoek aan de huisarts of bedrijfsarts. Zorg ervoor dat de tijd tussen het contact niet te lang is: 'Wanneer hebben we weer contact?' Of: 'Dan bel ik jou woensdag om 10.00 uur?’ U kunt ook de medewerker vragen u terug te bellen. Op deze manier activeert u ook uw medewerker tot actie. Vraag ook op welk adres iemand bereikbaar is/verblijft. Sluit elke afspraak af met het maken van een vervolgafspraak.
  6. Sluit het gesprek positief af en wens uw medewerker beterschap. Blijf tijdens de ziekteperiode en het proces van genezing regelmatig in contact met uw zieke medewerker.
Als uw medewerker zich met regelmaat ziek meldt, of als u tekenen van dreigend verzuim herkent, kunt u uit voorzorg een verzuimgesprek voeren.

Het is verstandig om gelijk een re-integratiedossier bij te houden met daarin de acties die u en uw medewerker ondernemen om weer aan het werk te gaan. Het UWV eist namelijk een volledig re-integratiedossier als uw medewerker na twee jaar ziekte een uitkering nodig heeft. Wanneer het UWV na twee jaar oordeelt dat de re-integratie niet juist is vastgelegd of onderbouwd, wordt aan de werkgever een loonsanctie opgelegd.


De privacy van uw medewerker

Als werkgever moet u zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houden. Hierin is bepaald wat wel en niet is toegestaan qua privacy van uw medewerker. Dit geldt extra voor uw zieke medewerker omdat er al snel sprake is van (gevoelige) medische informatie. U leest er hier meer over.

Wat mag ik aan collega's vertellen?

Als werkgever mag u er niet naar vragen maar veel medewerkers vertellen vaak uit zichzelf waarom zij zich ziek melden. Het is begrijpelijk dat u die informatie vanuit betrokkenheid met de naaste collega’s wilt delen. Maar het blijft aan de medewerker zelf wat hij of zij over het ziek zijn wil delen. Ook kunt u uw zieke medewerker de open vraag stellen over wat uw medewerker wil dat u aan de naaste collega’s vertelt.
Wil een medewerker weten hoe het met de zieke collega gaat? Dan kunt u voorstellen dat de medewerker zelf de zieke collega belt. Zorg er wel voor dat u eerst met de zieke medewerker bespreekt of dat mogelijk is. Op deze manier houdt de zieke medewerker ook binding met de collega’s. Dit maakt ook het terugkomen naar werk makkelijker.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: