Arbeidskorting voor medewerkers met een WGA-uitkering

Aantal keer gelezen:
 2243

Hebben uw klanten medewerkers in dienst die naast hun salaris ook een WGA-uitkering ontvangen? Het Hof heeft hierin een uitspraak gedaan. Zij stelt dat medewerkers met een WGA-uitkering in het vervolg altijd recht hebben op arbeidskorting. Ook als zij de WGA-uitkering rechtstreeks via UWV ontvangen. Het netto-inkomen van medewerkers met een WGA-uitkering wordt daardoor hoger. Wanneer dit ook daadwerkelijk doorgevoerd wordt bij de Belastingdienst, is nog niet duidelijk.

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering krijgt een medewerker als hij of zij al twee jaar of langer ziek is, maar nog wel gedeeltelijk kan werken. De medewerker kan met dit werk 65% of minder van het vorige loon verdienen.

Arbeidskorting voor medewerkers met een WGA-uitkering - Sazas

Ongelijke behandeling mag niet

Een medewerker die naast het salaris een WGA-uitkering via UWV ontvangt heeft in het vervolg recht op arbeidskorting. Eerst was dat niet zo omdat de belastingdienst vond dat de WGA-uitkering niet meetelde als ‘loon uit tegenwoordige arbeid’. Maar medewerkers die hun WGA-uitkering via hun eigen werkgever ontvingen, kregen de arbeidskorting wel. Zij betaalden dus minder belasting dan medewerkers die hun WGA-uitkering via UWV kregen. Dit is ongelijke behandeling vond de rechter.

Vakbond CNV had al eerder berekend dat sommige arbeidsongeschikten tot wel drie keer zo veel belasting betalen over hun inkomen als mensen die het minimumloon verdienen.

Wat betekent dit voor uw klanten?

Een medewerker kan ervoor kiezen om de WGA-uitkering via de werkgever te ontvangen of rechtstreeks van UWV. Kiest een medewerker ervoor om de WGA-uitkering via de werkgever te ontvangen? Dan kan uw klant de WGA-uitkering samen met het salaris maandelijks uitbetalen aan de medewerker.

Werkgevers die de WGA zelf uitkeren aan hun medewerkers omdat dit gunstig voor hen was, kunnen dit blijven doen. Maar waarschijnlijk is dit binnenkort niet meer nodig om het belastingvoordeel van de arbeidskorting te krijgen. Want volgens de uitspraak van het Hof betalen ook medewerkers die hun WGA-uitkering via UWV ontvangen, minder belasting. Daarnaast kan het voor medewerkers prettig zijn om al hun inkomsten in één keer ontvangen.

Hoeveel voordeel levert de arbeidskorting op?

De belastingdienst gebruikt vijf verschillende percentages om de arbeidskorting te berekenen. Het toegepaste percentage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

De arbeidskorting is zo opgebouwd dat deze flink stijgt tot een inkomen van € 23.201. De arbeidskorting stijgt nog maar licht bij het inkomen tot € 37.691. Als het inkomen hoger wordt dan € 37.691 dan daalt de arbeidskorting. Bij een inkomen vanaf € 115.295 is de arbeidskorting zelfs nul. Samengevat betekent dit dat de arbeidskorting het hoogst is bij een bruto inkomen van 1,6 x het minimumloon. 


Hoe berekent u de arbeidskorting?

Hieronder leggen we de Tabel van de belastingdienst uit:

Tot een inkomen van € 10.740 is de arbeidskorting 8,231% van het arbeidsinkomen. U berekent de arbeidskorting dan zo:

Als de medewerker een inkomen heeft van precies € 10.740, dan komt de arbeidskorting uit op € 884.

Vanaf een inkomen van € 10.740 tot een inkomen van € 23.201 is het percentage 29,861%. Als het inkomen tussen de € 10.740 en de € 23.201 ligt, berekent u de korting zo:

  • Bereken eerst het inkomen boven de € 740. Voorbeeld: Is het inkomen € 15.740? Dan is het inkomen van de medewerker € 5.000 boven de € 10.740.
  • Het inkomen boven de € 741 wordt vermenigvuldigd met 29,861%. Bijvoorbeeld: Bij € 5.000 komt dat uit op € 1.493. Om de totale arbeidskorting te weten te komen wordt dit bedrag opgeteld bij de € 884. In dit voorbeeld wordt de arbeidskorting dan € 2.377.

Vanaf een inkomen van € 23.201 tot een inkomen van € 37.691 is het percentage 3,085%. In dit geval berekent u de korting zo:

  • Bereken eerst het inkomen boven de € 201. Voorbeeld: Is het inkomen € 30.000 dan is het inkomen van de medewerker € 6.799 boven de € 23.201.
  • Het inkomen boven de € 201 wordt vermenigvuldigd met 3,085 procent. Bijvoorbeeld: Bij € 6.799 komt dat uit op € 209,75.
  • Op het inkomen tot € 201 was de arbeidskorting al € 4.605 (29,861% *12.461 = 3.721 + 884 = 4.605). Om de totale arbeidskorting te weten te komen wordt de € 209,75 bij de € 4.605 opgeteld. In dit voorbeeld wordt de arbeidskorting dan € 4.605 + € 209,75 = 4.814,75.

Voordelen voor werkgevers die medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben

Er zijn veel maatregelen die werkgevers ondersteunen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te houden of te nemen. Door deze maatregelen moet de kans groter worden dat medewerkers met een arbeidsbeperking, werk vinden én houden. Het gaat om de doelgroep van de banenafspraak. Hieronder leest u een aantal mogelijkheden waar uw klant gebruik van kan maken. Deze ondersteuning loopt via UWV of via de gemeente.

Een jobcoach

Een jobcoach helpt de nieuwe medewerker bij het inwerken en begeleidt hem of haar tijdens het werk. Een jobcoach is altijd bereikbaar als er knelpunten zijn. Hij of zij zorgt er ook voor dat de werkgever op een gegeven moment de begeleiding zelf kan overnemen. Daarnaast werkt de jobcoach ernaar toe dat de medewerker het werk zelfstandig kan doen. Een jobcoach weet ook welke ondersteuning de medewerker kan krijgen.


Een proefplaatsing

Uw klant kan een medewerker met een arbeidshandicap op proef aannemen. Tijdens deze proeftijd houdt de medewerker zijn of haar uitkering. De werkgever betaalt de eerste twee maanden geen loon. Zo kan de werkgever kijken of de medewerker geschikt is. Wel wordt van uw klant verwacht dat die de medewerker na de proefplaatsing een contract van minimaal zes maanden geeft.

Het loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel is een financiële tegemoetkoming. Uw klant kan dit krijgen als hij of zij ouderen of mensen met een arbeidshandicap in dienst neemt of houdt. Ook mensen met een WGA-uitkering horen tot de doelgroep voor het loonkostenvoordeel.


Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Als een medewerker met een WGA-uitkering ziek wordt, dan komt uw klant misschien in aanmerking voor een no-riskpolis. Met de no-riskpolis ontvangt uw klant een financiële compensatie in de vorm van een Ziektewetuitkering.  


Aanpassingen op de werkplek

Met aanpassingen op de werkplek kunnen sommige medewerkers hun werk makkelijker uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan speciale computersoftware zoals een brailleleesregel of een beeldschermloep (vergrootglas op het beeldscherm). Er zijn ook vergoedingen voor bijvoorbeeld een aangepast toilet of een traplift.


Deze informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer.


Whitepaper:
Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen

Om uw klanten beter te kunnen bijstaan met raad en daad, gaan we in dit whitepaper in op de kosten van verzuim. Naast de financiële onderdelen, kijken we ook naar de verzuimcijfers van 2021 en de invloed van COVID-19. Daarnaast gaan we in op de verantwoordelijkheden en de inzet die werkgever en medewerker samen kunnen leveren om langdurig verzuim te voorkomen. In een handige controlelijst hebben we de belangrijkste verzuimonderwerpen samengevat waarover u in gesprek kunt gaan met uw klant. 

Vraag nu gratis onze whitepaper aan:

Whitepaper aanvragen

 

Whitepaper langdurig verzuim bij uw klanten voorkomen, tips voor accountants
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: