Jongeren als vakantiekracht: waar moet uw klant rekening mee houden?

Aantal keer gelezen:
 531

Veel jongeren willen in de zomer als vakantiekracht wat extra bijverdienen. Een krantenwijk lopen, maaltijden bezorgen en fruit plukken zijn voorbeelden van populaire bijbaantjes onder de jeugd. Is uw klant in het hoogseizoen op zoek naar meer personeel voor zijn of haar bedrijf? Dan kan een vakantiekracht uitkomst bieden. In dit artikel nemen wij u mee langs wat hierbij interessant is voor uw klant. 

Jongeren als vakantiekracht waar moet uw klant rekening mee houden - accountant
Het inhuren van seizoenswerkers brengt voordelen met zich mee. Vakantiekrachten zijn flexibel inzetbaar, veel beschikbaar en kunnen nieuw werk snel oppakken. Neemt uw klant studenten of scholieren onder de 18 jaar als vakantiewerkers in dienst? Dan is het verstandig rekening te houden met de wet- en regelgeving, voordat hij of zij deze vakantiekrachten in dienst neemt. Ook is het goed om voor hen een verzuimverzekering af te sluiten.
 
Als accountant kun u hierin een rol spelen: door uw klanten te informeren over de wet– en regelgeving en over een eventuele verzuimverzekering. In dit artikel nemen wij u mee langs de onderwerpen die u met uw klant kunt bespreken.

Werkzaamheden voor minderjarigen

Vakantiewerkers zijn meestal erg jonge werkkrachten. Als het om arbeidsomstandigheden gaat, dan zijn er wettelijk twee groepen:
 • Kinderen (13-, 14- en 15-jarigen);
 • Jongeren (16 en 17 jaar oud).

De werkzaamheden verschillen per leeftijd. Zo mogen kinderen van 13 en 14 jaar voornamelijk klusjes doen, zoals oppassen bij familie of het gras maaien bij een kennis. Zij mogen ook ondersteunen bij lichte werkzaamheden. Helpen in het landbouwbedrijf van hun ouders is hiervan een voorbeeld. Kinderen van 15 jaar mogen licht werk uitvoeren. Voor deze leeftijd zijn vakken vullen in een supermarkt of helpen inpakken in een winkel vormen van licht werk.


Welke werkzaamheden mogen minderjarigen niet uitvoeren?

Om te voorkomen dat kinderen en jongeren te zwaar of gevaarlijk werk uitvoeren, stelt de Rijksoverheid bepaalde regels. Deze regels verschillen per leeftijd. Kinderen mogen tot hun zestiende verjaardag bijvoorbeeld niet achter een kassa werken. Ook mogen zij in de horeca geen alcohol schenken.

Voor iedereen onder de 18 jaar geldt dat het uitvoeren van industrieel werk verboden is. Iemand onder de 18 jaar mag dus niet in een fabriek en niet met machines werken. Ook is het verboden om kinderen en jongeren met giftige stoffen, bestrijdingsmiddelen of straling te laten werken.

Stel samen met uw klant een verzuimprotocol op

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ’protocol ziekteverzuim’ genoemd. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn en hoe er binnen het bedrijf wordt omgegaan met onder meer ziekmeldingen, verzuimregistratie en verzuimgesprekken. Help uw klant bij het opstellen van een verzuimprotocol. Wanneer een medewerker ziek is, kan uw klant makkelijk het protocol gebruiken.

Werktijden en pauzes

Voor minderjarigen gelden wettelijke beperkingen voor werktijden. Jongeren van 16 of 17 jaar oud mogen maximaal 40 uur per week werken. Maar let op: uren die zij op school doorbrengen tellen mee als arbeidsuren. Voor 13- en 14-jarigen geldt dat zij op schooldagen alleen klusjes mogen doen. Zijn zij vrij, dan mogen zij naast klusjes ook lichte werkzaamheden uitvoeren. Het is niet toegestaan om minderjarigen tussen 23.00 en 6.00 uur te laten werken.

Werken er bij uw klant vakantiekrachten van 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw klant er rekening mee houden dat deze leeftijdsgroep recht heeft op meer rusttijden. In de Arbeidstijdenwet staat namelijk dat jonge arbeidskrachten tussen het werken door voldoende rusttijd moeten krijgen. Zij mogen kiezen om een pauze van dertig minuten als twee pauzes van minimaal 15 minuten op te nemen. Ook mogen zij niet ’s nachts werken, geen oproepdiensten doen en niet overwerken.


Loondoorbetaling bij ziekte

De vakantiewerker heeft recht op doorbetaling van loon als hij of zij ziek wordt. Dat loon mag tijdens de ziekte wel lager zijn. De hoogte van dat loon hangt af van de afspraken in de cao. Ook kan geregeld zijn dat uw klant wachtdagen mag inhouden en bijvoorbeeld de eerste of de eerste twee dagen van ziekte niet doorbetaalt.

 

Welke verantwoordelijkheden heeft uw klant?

Uw klant is ook verantwoordelijk voor de werksituatie van zijn of haar minderjarige medewerkers. Dit betekent dat hij of zij zich bewust moet zijn van passende werkzaamheden en loondoorbetaling tijdens ziekte. Als uw klant zich niet aan de regels houdt, kan hij of zij een boete krijgen van de Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In ernstige gevallen kunnen werkgevers en ouders strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.


Moet mijn klant een verzuimverzekering afsluiten voor vakantiekrachten?

Een verzuimverzekering vergoedt het loon van zieke medewerkers. Uw klant moet de eerste twee jaar van ziekte het loon doorbetalen. Dat is wettelijk verplicht. Hij of zij heeft daarnaast ook verplichtingen als het gaat om de verzuimbegeleiding. Dat is weer geregeld in de Wet verbetering poortwachter. Daarom wordt een verzuimverzekering vaak afgesloten in combinatie met arbodienstverlening.

Uw klant verzekert alle medewerkers die in het bedrijf op de loonlijst staan. Dus vaste medewerkers, oproepkrachten, maar ook tijdelijke krachten zoals vakantiekrachten, seizoensarbeiders en piekarbeiders.

Waarom ook tijdelijke krachten en oproepkrachten verzekeren?

Ook voor tijdelijke krachten geldt bij ziekte de wettelijke loondoorbetalingsverplichting en verzuimbegeleiding. Met een verzuimverzekering dekt uw klant de financiële risico’s van ziekte af. Combineert hij of zij de verzuimverzekering met arbodienstverlening, dan heeft uw klant de begeleiding rond ziekteverzuim ook afgedekt. Dat laatste is belangrijk: UWV kan een boete geven als uw klant geen of geen goede verzuimbegeleiding tijdens ziekte heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren.

Hoe zit het met scholieren als vakantiekracht en doorwerkende AOW’ers?

Voor scholieren en doorwerkende AOW’ers mag uw klant een uitzondering maken. Bespreek samen of uw klant eventuele verzuimkosten kan betalen. Bij vakantiekrachten heeft uw klant namelijk een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, al mag dat tegen een lager loon. Goed om te weten is dat voor AOW’ers een afwijkende periode geldt voor het loondoorbetaling bij ziekte. Voor hen is die periode geen twee jaar, maar slechts 13 weken. Vanaf 1 juli 2023 gaat dit veranderen. De loondoorbetalingsverplichting voor AOW’ers gaat dan van 13 naar 6 weken.

Meer informatie?

Heeft uw klant andere vragen rondom de wet- en regelgeving voor jongeren en vakantiewerk? Op de website van de Rijksoverheid kunt u uitgebreide informatie vinden over werkzaamheden en uitzonderingen.
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Verzuimexperts van Sazas

  Verzuimexperts

  Is er binnen uw bedrijf sprake van hoog verzuim, dan kan onze Verzuimexpert Bjûkje de Heer u helpen met het in kaart brengen van het volledige verzuimbeeld.
  Verzuimexperts
 • Welke verzuimverzekeringen kan Sazas uw klant bieden?

  Welke verzuimverzekeringen kan Sazas uw klant bieden?

  Sazas is meer dan alleen een verzekeraar. Als verzuimspecialist nemen wij bij ziekte en arbeidsongeschiktheid de zorgen van uw klanten uit handen. Ook als zij zelf ziek worden. Welke verzuimverzekering past het beste bij uw klant? Bekijk de mogelijkheden.
  verzuimverzekering