Is de goedkoopste verzuimverzekering ook de beste verzuimverzekering?

Wanneer een medewerker ziek wordt, brengt dit kosten met zich mee. Als werkgever bent u niet alleen verplicht om het loon door te betalen, maar ook verzuimbegeleiding en re-integratie kosten geld. Heeft u als werkgever een verzuimverzekering afgesloten, dan worden (een groot deel van) deze kosten vergoed. De kosten van een verzuimverzekering hangen af van verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld van de hoogte van het loon van de medewerkers (loonsom van het bedrijf).

Is de goedkoopste verzuimverzekering de beste verzekering?

Goedkoopste verzuimverzekering; waar moet ik op letten?

De goedkoopste verzuimverzekering, hoeft niet altijd de goedkoopste en best passende verzekering voor u te zijn. Er zijn namelijk verschillende onderdelen die invloed hebben op de kosten bij ziekteverzuim. Bij het afsluiten of vergelijken van een verzuimverzekeringen, zijn er een aantal punten om rekening mee te houden. Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Het eigen risico dat u zelf wilt dragen.
 2. Welke dekking kiest u?
 3. Met hoeveel medewerkers en met welk verzekerd jaarloon wordt gerekend?
 4. Hoe wordt de premie berekend?
 5. Welke extra’s biedt de verzekeraar?

Eigen risico

De eigenrisicoperiode die u kiest, kan invloed hebben op de kosten die u moet betalen wanneer een medewerker ziek wordt. De eigenrisicoperiode is de periode totdat u als werkgever zelf gaat betalen. U kunt kiezen uit verschillende eigenrisicoperiodes. Voor het bepalen van het eigen risico is het handig na te denken over welk bedrag u maximaal kunt missen. En welk risico u maximaal wilt lopen zonder dat uw bedrijf in de problemen komt. Hoe meer u verzekert, hoe meer u betaalt. Bij een kortere eigenrisicoperiode betaalt u meer en is het financiële risico lager. Een verzuimverzekering kan hierdoor goedkoper lijken dan dat hij eigenlijk is.

Dekking

Wanneer er een cao van toepassing is, dan is het de gewoonte om de in de cao genoemde dekking van de loondoorbetalingsverplichting te kiezen. Het is ook mogelijk om een lagere dekking te kiezen. Alleen krijgt u dan niet alles wat u moet doorbetalen vergoed wanneer een medewerker verzuimt. U loopt dan meer risico en de kosten van verzuim kunnen dan hoger zijn. Is er geen cao van toepassing, dan is de 70/70 dekking meestal voldoende. Dit betekent dat u zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar 70% van het loon doorbetaalt.

Hoeveel medewerkers en wat is het verzekerd jaarloon?

Voor het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering, verzekert u alle medewerkers die bij u op de loonlijst staan. De verzuimverzekering wordt afgesloten op basis van het bruto jaarloon van de medewerker. Dit is het totale bruto loon dat een medewerker per jaar verdient. Op basis hiervan wordt de uitkering bij ziekte bepaald, het is daarom belangrijk dat u altijd het juiste loon doorgeeft.

Verzuimtrends 2024

Als werkgever wilt u verzuim zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Weten wat er speelt op het gebied van ziekteverzuim, kan dan helpen. Daarom zetten wij, als verzuimspecialist, de verzuimtrends voor 2024 voor u op een rij.

Premie

Het berekenen van de premie gaat niet bij elke verzekeraar hetzelfde. Hierdoor kan het zijn dat de goedkoopste verzuimverzekering niet de verzuimverzekering is die het beste bij u past. Een voorbeeld hiervan zijn de werkgeverslasten. Bij sommige verzekeraars is dit in de premie verwerkt en bij andere niet. Het kan dan zo zijn dat u deze werkgeverslasten alsnog los moet betalen. Ook de kosten voor de arbodienstverlening kunnen hoger uitvallen dan u verwacht.

Extra’s verzekeraar

Welke extra’s biedt een verzekeraar naast de verzuimverzekering? Extra's zijn bijvoorbeeld het vergoeden van interventies, of de dekking van de kosten van loondoorbetaling. Is een medewerker ziek, dan hoeven deze extra's niet altijd meer te kosten. Vaak leveren deze extra's dan juist geld op. En kan een verzekering die eerst duurder lijkt, toch beter bij uw bedrijf passen en uiteindelijk de goedkoopste verzuimverzekering zijn. Een goed verzuimverzekeringspakket kan vele (financiële) voordelen bieden:

 • Kosten van loondoorbetaling zijn gedekt;
 • Volledig af te stemmen op uw situatie;
 • Uit te breiden met arbodienstverlening Compleet (inclusief Poortwachtergarantie);
 • De ziekteverzuimverzekering is uit te breiden met een inkomensverzekering voor uw medewerkers;
 • In overleg kunnen interventies worden vergoed;
 • Persoonlijke ondersteuning van Verzuim- en WIA-experts.

Bespaar kosten met de Poortwachtergarantie

Biedt de verzekeraar Poortwachtergarantie aan, dan kunt u hierdoor kosten besparen. Is uw zieke medewerker na twee jaar ziekte niet of nog niet volledig aan het werk? Dan volgt er een beoordeling van UWV. Zij controleert of u en uw medewerker voldoende hebben gedaan om uw medewerker te re-integreren. Dit wordt ook wel de poortwachterstoets genoemd. Zijn er volgens UWV onvoldoende re-integratieactiviteiten uitgevoerd, dan bent u verplicht het loon van uw medewerker minimaal één jaar langer door te betalen.

Wanneer u Poortwachtergarantie heeft, betekent dat als UWV u een loonsanctie oplegt de verzekeraar u een vergoeding betaalt. Dit is maximaal 70% van het jaarloon dat uw medewerker verdiende op de eerste ziektedag. Hierbij gelden wel de voorwaarden dat u zich aan de Wet verbetering poortwachter en de adviezen van de arbodienst houdt.

Bekijk de mogelijkheden van een verzuimverzekering bij Sazas

Heeft u nog geen verzuimverzekering? Twijfelt u over welke verzuimverzekering het beste bij u past? Dan helpen onze klantadviseurs u graag. Onze klantadviseurs zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 56 79 100. Mailen kan ook naar info@sazas.nl. U kunt hier ook uw premie berekenen en bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Ook interessant voor u:

 • Webinar Financieel Fitte Organisaties Sazas

  Webinar 'financieel gezonde bedrijven en hun risico's'

  Eelco de Haan, financieel directeur bij Sazas, neemt u mee in de wereld van financieel gezonde organisaties. Wat kunnen de gevolgen van financiële problemen van uw medewerkers voor uw bedrijf zijn, en wat kost dat? Hoe kunt u uw medewerkers met schulden signaleren en vervolgens helpen?
  Webinar
 • Is een verzuimverzekering verplicht?

  Is een verzuimverzekering verplicht?

  Het is voor werkgevers wettelijk niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. Toch adviseren we u om dit wel te doen. Ziekteverzuim kan namelijk hoge kosten met zich meebrengen.

  Kennisbank