Is een verzuim­verzekering verplicht?

Wist u dat de kosten van verzuim kunnen oplopen tot gemiddeld € 405,- per dag? Vaak worden de kosten van een zieke medewerker onderschat. Als werkgever bent u niet alleen verplicht het loon van een medewerker door te betalen, maar bent u ook geld kwijt aan andere zaken. Hierbij kunt u denken aan verlies van productie en het inhuren van eventueel vervangend personeel. Met het afsluiten van een verzuimverzekering, kunt de financiële risico’s van verzuim dekken. 

 

Een verzuimverzekering is niet verplicht 

Is een verzuimverzekering verplicht?

Het is voor werkgevers wettelijk niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. Toch adviseren we u om dit wel te doen. Ziekteverzuim kan hoge kosten met zich meebrengen. Wanneer u deze kosten niet zelf kunt dragen, kan een verzuimverzekering u hierbij helpen. Belangrijke onderwerpen bij verzuim zijn loondoorbetaling, Wet verbetering poortwachter en re-integratie. Hieronder leest u hier meer over.

Verzuim voorkomen en verminderen

Naast het afsluiten van een verzuimverzekering, is het belangrijk dat u als werkgever ook uw aandacht richt op het voorkomen en verminderen van verzuim. Een verzuimprotocol kan u hierbij helpen. Download ons gratis voorbeeld en ga direct zelf aan de slag.

Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker doorbetaald?

Wanneer een medewerker ziek is, heeft hij of zij recht op een (gedeelte) van het loon. De loondoorbetalingsverplichting betekent dat u als werkgever verplicht bent om de eerste twee jaar het loon door te betalen. Dit is minstens 70% van het brutoloon. In de cao kunnen andere afspraken staan. Zo wordt meestal het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het loon doorbetaald. Is er geen cao van toepassing? Dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

 

Welke verplichtingen heeft u als werkgever nog meer?

Is de medewerker langdurig ziek? Dan bent u volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om een aantal stappen uit te voeren. Als werkgever bent u namelijk verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker. Is de medewerker na twee jaar nog ziek of nog niet volledig aan het werk? Dan beoordeelt UWV of u de stappen op de juiste manier uitgevoerd heeft. Heeft u volgens UWV onvoldoende gedaan aan de begeleiding en re-integratie? Dan kan UWV u als werkgever verplichten om het loon van de medewerker maximaal één jaar langer door te betalen.

Heeft u bij Sazas een verzuimverzekering in combinatie met de arbodienstverlening Compleet afgesloten? Dan heeft u recht op Poortwachtergarantie. Sazas betaalt u dan een vergoeding als UWV u een loonsanctie oplegt. Het is hierbij wel belangrijk dat u de stappen van de Wet verbetering poortwachter uitvoert, de adviezen van de arbodienst opvolgt en dat u als werkgever een actuele Risico-inventarisatie & -evaluatie heeft.

Checklist met stappen Wet verbetering poortwachter

Het is belangrijk dat u de stappen van de Wet verbetering poortwachter op de juiste manier uitvoert. Alle stappen van de Wet verbetering poortwachter vindt u hieronder. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen het eerste jaar en het tweede jaar.

Stappen eerste jaar Wet verbetering poortwachter

 • Dag 1: de medewerker meldt zich ziek en u moet dit binnen één week doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts;
 • Week 6: de arbodienst of bedrijfsarts maakt een probleemanalyse;
 • Week 8: u bent verplicht om samen met uw medewerker een plan van aanpak te maken;
 • Week 42: u moet de ziekmelding doorgeven aan UWV;
 • Week 46 t/m 52: er vindt een eerstejaarsevaluatie plaats tussen u en uw medewerker.

Stappen tweede jaar Wet verbetering poortwachter

 • Week 88: de medewerker ontvangt een informatiebrief over zijn of haar WIA-aanvraag;
 • Week 88 t/m 93: de medewerker moet het formulier voor de WIA-aanvraag binnen drie weken naar UWV sturen;
 • Week 104: de WIA-beoordeling wordt gepland.

 

Weer aan het werk

Of de medewerker nu deels of weer volledig aan het werk kan; als werkgever bent u verplicht om de medewerker te ondersteunen bij zijn of haar terugkeer naar het werk. Het kan zijn dat daar extra hulp bij nodig is. Dit kan in de vorm van een training, opleiding of therapie. Maar ook het aanpassen van de werkplek of apparaten kunnen kosten met zich meebrengen.

Als werkgever kunt u een bijdrage leveren aan een succesvolle re-integratie van uw medewerker. Wij geven u een aantal tips:

 1. Bekijk en bespreek samen de mogelijkheden voor re-integratie;
 2. Blijf samen in gesprek over het re-integratieproces;
 3. Nodig zieke medewerkers ook uit voor een belangrijk overleg of een teamuitje (als zij hier behoefte aan hebben);
 4. Laat zien dat u persoonlijk betrokken bent, bijvoorbeeld door het sturen van een attentie;
 5. Schakel een bedrijfsarts in;
 6. Bespreek samen het plan van aanpak met uw medewerker;
 7. Blijf betrokken en vraag regelmatig aan de medewerker hoe het met hem of haar gaat.

Waarom een verzuimverzekering bij Sazas afsluiten?

Helaas is verzuim niet altijd te voorkomen. Daarom is het belangrijk om uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen tegen de (financiële) risico’s van verzuim. Onze verzuimverzekering heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • De kosten van loondoorbetaling bij ziekte zijn gedekt;
 • Een persoonlijke verzekering die past bij uw wensen en situatie;
 • Makkelijk uit te breiden met arbodienstverlening Compleet (mét Poortwachtergarantie) en/of een inkomensverzekering;
 • Ondersteuning van onze regres-, verzuim- en WIA-experts.

Is een verzuimverzekering verplicht? Nee, dat niet. Maar met een verzuimverzekering van Sazas zorgen we er samen voor dat u of uw medewerker weer snel aan de slag kan. Wij bieden u de best mogelijke ondersteuning bij het verkorten van verzuim en houden de regie op elke ziekmelding. Zo houden we samen grip op de financiële risico’s. Maak gebruik van onze offerte tool en bereken direct de premie voor uw verzuimverzekering.

offerte aanvragen

 


Ook interessant voor u: