Bovenwettelijke vakantiedagen: wat zijn het en hoe zit het bij ziekte?

In Nederland zijn er twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Als u uw medewerkers méér vakantiedagen biedt dan het wettelijke minimum, dan noemen we deze dagen de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen zijn er andere regels dan voor de wettelijke vakantiedagen. Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? En hoe zit het met de vakantiedagen bij ziekte?

Bovenwettelijke vakantiedagen: wat zijn het en hoe zit het bij ziekte?

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Uw medewerkers hebben wettelijk recht op een aantal vakantiedagen. Het aantal wettelijke vakantiedagen is vier keer het aantal uur dat een medewerker per week werkt. Bij een fulltime werkweek van veertig uur is dit dus honderdzestig uur, wat neerkomt op twintig wettelijke vakantiedagen per jaar. In veel cao’s zijn meer vakantiedagen opgenomen dan dit wettelijk minimum. Ook als er geen cao is bieden de meeste bedrijven meer vakantiedagen dan dit wettelijke minimum. De dagen die bovenop het minimum komen heten de bovenwettelijke vakantiedagen.

Waarom bovenwettelijke vakantiedagen aanbieden?

De meeste werkgevers geven meer vakantiedagen dan wettelijk is bepaald. Het gemiddeld aantal vakantiedagen in Nederland is dan ook 25,6 dagen per jaar. Dit is niet zonder reden: vakantie heeft positieve effecten op de medewerker én de werkgever. Vakantie werkt stressverlagend en zorgt voor een betere balans tussen privé en werk. Hierdoor wordt de kans op ziekte kleiner. Dit komt doordat uw medewerkers tijdens hun vakantie geen verplichtingen hebben en daardoor meer rust ervaren. Ook bewegen mensen meer als ze op vakantie zijn. Het aanbieden van extra vakantiedagen is daarmee een van de meest effectieve manieren om verzuim te voorkomen.


Hoeveel vakantiedagen geven?

Het aantal wettelijke vakantiedagen staat vast. Dit is vier keer het aantal gewerkte uren per week, zoals hierboven is uitgelegd. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen is niet wettelijk vastgesteld. Dit betekent dat u in overleg met uw medewerkers bepaalt of en hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u aanbiedt.

Let op: het kan wél zo zijn dat uw cao voorschrijft hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u moet aanbieden. Het is hierbij belangrijk of u een minimum-cao of een standaard-cao hebt. Bij een minimum-cao moet u minimaal het voorgeschreven aantal vakantiedagen bieden. Bij een standaard-cao moet u precies het voorgeschreven aantal vakantiedagen bieden.


Hoe lang blijven bovenwettelijke vakantiedagen geldig?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn maximaal vijf jaar geldig. Daarna verjaren deze vakantiedagen. Die verjaringstermijn van maximaal vijf jaar is veel langer dan de termijn van de wettelijke vakantiedagen. Een medewerker mag zijn of haar wettelijke vakantiedagen namelijk een half jaar houden, daarna vervallen ook deze dagen. Dat gebeurt op 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.


Bovenwettelijke vakantiedagen registreren

Het is belangrijk om uw medewerker op tijd te melden wanneer zijn of haar (bovenwettelijke) vakantiedagen vervallen. Daarvoor heeft u een goede registratie van het verlof en de vakantiedagen nodig. Er zijn allerlei manieren om het verlof van uw medewerkers te registreren. Veel bedrijven kiezen voor een computerprogramma waarmee hun verlof makkelijk kan worden bijgehouden. Met een goed programma kunt u eenvoudig wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen uit elkaar houden.

Whitepaper: Ziekte in het buitenland; hoe gaat u ermee om?

Stel: een medewerker is ziek en wil op vakantie naar het buitenland. Of een medewerker wordt ziek terwijl hij of zij al in het buitenland is. Hoe gaat u daarmee als werkgever om en welke invloed heeft dit op de vakantiedagen van de medewerker? U leest het in ons whitepaper 'Ziekte in het buitenland; hoe gaat u ermee om?'

Bovenwettelijke vakantiedagen en ziekte

Een zieke medewerker blijft tijdens ziekte wettelijke vakantiedagen opbouwen: dat is wettelijk geregeld. Er zijn geen wettelijke regels voor het opbouwen van bovenwettelijke vakantiedagen.

Vervallen bovenwettelijke vakantiedagen dan bij ziekte? Dat hangt af van de afspraken in een arbeidsovereenkomst of cao. Over het algemeen geldt dat een medewerker géén bovenwettelijke vakantiedagen krijgt wanneer hij of zij ziek is.


Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen

Heeft uw medewerker zijn of haar bovenwettelijke vakantiedagen niet opgenomen? Dan mag u deze dagen uitbetalen aan uw medewerker. Let er wel op dat dit alleen in goed overleg mag gebeuren en dat dit nooit een verplichting mag zijn.

Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald. De uitzondering hierop is aan het einde van het dienstverband van uw medewerker. Dan mag u zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen.


Ook interessant voor u:

 • Waarom Vakantie Goed Is Voor Medewerker En Werkgever

  Waarom vakantie goed is voor medewerker én werkgever

  Na een vakantie weer fris en gemotiveerd aan het werk gaan. Herkent u dit? Vakantie lijkt goed te zijn voor iedereen; of u nu op kantoor werkt, in een magazijn of in de buitenlucht. Welke positieve effecten heeft vakantie en hoe kunt u uw medewerkers stimuleren om verlof op te nemen?
  Artikel
 • Wettelijke vakantiedagen in Nederland

  Wettelijke vakantiedagen in Nederland

  Vakantie is goed voor de balans tussen werk en privé. Hiervoor bestaan verlofdagen die we 'wettelijke vakantiedagen' noemen. Maar hoe kunt u het aantal wettelijke vakantiedagen berekenen? Hoe zit het met ziekte en wettelijke vakantiedagen? In dit artikel leest u meer over wettelijke vakantiedagen in Nederland.
  Kennisbank