Feestdagen, schoolvakanties en regels rondom vakantie (en ziekte) op een rij

Aantal keer gelezen:
 21951

Vakantie is goed voor iedereen. Vakantie kan bijvoorbeeld werkstress verminderen, wat de kans op verzuim verkleint. Veel mensen plannen hun vakantie ruim van tevoren. Bent u werkgever en heeft u medewerkers met kinderen? Dan zullen veel medewerkers hun vakantie afstemmen op de schoolvakanties. Goed om te weten wanneer de schoolvakanties in 2024 zijn, zodat u daarmee in de planning rekening kunt houden. In dit artikel vindt u een overzicht van de feestdagen, vakanties en bouwvak in 2024. Ook zetten we aan de hand van drie veelvoorkomende praktijksituaties de regels over verzuim en vakantie op een rij.

Wanneer zijn de feestdagen en schoolvakanties in 2023?

Feestdagen in 2024

In 2024 zijn er in totaal elf feestdagen: van Goede Vrijdag tot Koningsdag en van Bevrijdingsdag tot Hemelvaartsdag. Op welke dagen en data vallen de feestdagen in 2024?

Overzicht officiële feestdagen 2024

Hieronder vindt u een overzicht van alle officieel erkende feestdagen in 2024:

Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024
Eerste paasdag zondag 31 maart 2024
Tweede Paasdag maandag 1 april 2024
Koningsdag zaterdag 27 april 2024
Bevrijdingsdag zondag 5 mei 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024
Eerste pinksterdag zondag 19 mei 2024
Tweede pinksterdag maandag 20 mei 2024
Eerste kerstdag woensdag 25 december 2024
Tweede kerstdag donderdag 26 december 2024

Vakanties in 2024

De data van de schoolvakanties worden ieder jaar door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. Scholen mogen van deze periode afwijken.

Overzicht schoolvakanties 2024

Hieronder vindt u het overzicht van alle schoolvakanties in Nederland:

Vakantie Regio Periode
Voorjaarsvakantie Noord 17 februari t/m 25 februari 2024
Midden 17 februari t/m 25 februari 2024
Zuid 10 februari t/m 18 februari 2024
Meivakantie Heel Nederland 27 april t/m 5 mei 2023
Zomervakantie Noord 20 juli t/m 1 september 2024
Midden 13 juli t/m 25 augustus 2024
Zuid 6 juli t/m 18 augustus 2024
Herfstvakantie Noord 26 oktober t/m 3 november 2024
Midden 26 oktober t/m 3 november 2024
Zuid 19 oktober t/m 27 oktober 2024
Kerstvakantie Heel Nederland 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Bouwvak 2024

De bouwvakvakantie (‘bouwvak’) is een vakantieperiode in het hoogseizoen en duurt drie weken; de meeste (bouw)bedrijven zijn dan gesloten. Sinds 1981 is de bouwvak geen verplichting meer voor de bouwsector. Ook wordt de bouwvakantie niet meer opgenomen in de cao voor bouwnijverheid. Toch vinden veel bedrijven het fijn om een richtlijn te hebben voor wanneer bouwbedrijven gesloten zijn in de zomervakantie. Dat wordt ook wel het ‘terugvaladvies’ genoemd. Medewerkers in de bouwsector nemen vaak vakantie op in deze periode.

Overzicht bouwvak in 2024

Bekijk hieronder het overzicht van de bouwvak:

Regio Periode Week
Noord 5 augustus t/m 23 augustus 2024 32, 33, 34
Midden 29 juli t/m 16 augustus 2024 31, 32, 33
Zuid 22 juli t/m 9 augustus 2024 30, 31, 32

Whitepaper: Ziekte op vakantie in het buitenland

Als een medewerker ziek wordt, geldt er een vaste werkwijze: ziekmelding, begeleiding en re-integratie. Het wordt wat moeilijker als de medewerker in het buitenland ziek wordt, bijvoorbeeld tijdens zijn of haar vakantie. Of juist naar het buitenland wil, terwijl hij of zij al ziek is. Wilt u meer weten over ziekte en vakantie? Download dan de whitepaper 'Ziekte op vakantie in het buitenland'.

Vakantie en ziekteverzuim

Stel, uw medewerker gaat op vakantie maar meldt zich ziek vanaf zijn of haar vakantieadres. Of uw zieke medewerker is thuis, maar laat weten op vakantie te willen. Wat moet u doen? Wat mag wel en wat mag niet? Hieronder behandelen we kort een aantal veel voorkomende situaties rond vakantie en verzuim.

Uw zieke medewerker wil op vakantie

Is uw medewerker ziek, maar wil hij of zij op vakantie? Dat mag, maar alleen met uw toestemming als werkgever. Voordat u toestemming geeft, kunt u eventueel de bedrijfsarts om advies vragen. De bedrijfsarts kijkt dan of de vakantie de gezondheid van uw zieke medewerker positief beïnvloedt. Geeft u toestemming voor de gewenste vakantie, dan kunt u de vakantiedagen afboeken als uw medewerker dat goed vindt. Bent u bij Sazas verzekerd? Geef de vakantieperiode van uw zieke medewerker dan ook aan ons door. Dan krijgt uw medewerker even een vrijstelling van re-integratietaken.

Uw medewerker wordt ziek tijdens vakantie

U kunt in uw verzuimprotocol of verzuimreglement beschrijven wat uw medewerker moet doen als hij of zij tijdens een vakantie ziek wordt. Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid, waarin de spelregels over het beleid binnen uw organisatie staan. Hierin kunt u over ziekte tijdens vakantie het volgende schrijven:

 • Wordt een medewerker ziek op vakantie, dan moet hij of zij dit uiterlijk binnen 24 uur bij u melden;
 • De medewerker moet laten weten waar en hoe hij of zij bereikbaar is (adres en telefoonnummer);
 • De medewerker moet een arts bezoeken en daarvan een bewijs hebben;
 • Als u twijfels heeft over de rapportage van de buitenlandse arts, dan mag u uw medewerker vragen om een second opinion te laten uitvoeren. Daarbij mag u zelf bepalen bij welke andere arts dat moet gebeuren. Uw medewerker mag dit niet weigeren;
 • Moet een medewerker door ziekte langer op zijn of haar vakantieadres blijven dan gepland? Ook dat moet hij of zij kunnen aantonen;
 • Zodra uw medewerker weer thuis is, neemt hij of zij zo snel mogelijk contact met u op. In dat gesprek kunt u hem of haar vragen naar het spreekuur van de bedrijfsarts te gaan.

Uw medewerker wil vakantiedagen omzetten in ziektedagen

Werd uw medewerker ziek tijdens vakantie? Dan mogen van de dagen dat uw medewerker ziek was geen vakantiedagen worden gemaakt. Soms kunnen ziektedagen wel naar vakantiedagen worden omgezet. Dit moet dan vooraf zijn afgesproken in een schriftelijke overeenkomst, zoals een cao of een arbeidsovereenkomst. Bovendien mogen daarbij alleen de bovenwettelijke vakantiedagen worden gebruikt; de extra vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen verjaren na vijf jaar. De wettelijke vakantiedagen moet de medewerker binnen zes maanden na het aflopen van het opbouwjaar opnemen. Gebeurt dat niet, dan vervallen deze vakantiedagen. Die termijn van zes maanden geldt niet voor zieke medewerkers die niet in staat waren om op tijd vakantie op te nemen. Iemand kan bijvoorbeeld te ziek zijn om op vakantie te gaan. In die situatie geldt een termijn van vijf jaar, zoals bij de bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe dan ook; uw medewerker moet toestemming geven dat de dagen waarop hij of zij tijdens vakantie ziek was, eventueel worden omgezet naar vakantiedagen.


Ook interessant voor u:

 • Bovenwettelijke vakantiedagen: wat zijn het en hoe zit het bij ziekte?

  Bovenwettelijke vakantiedagen: wat zijn het en hoe zit het bij ziekte?

  In Nederland zijn er twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels dan voor wettelijke vakantiedagen. Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? En hoe zit het met de vakantiedagen bij ziekte?
  kennisbank
 • Wettelijke vakantiedagen in Nederland

  Wettelijke vakantiedagen in Nederland

  Vakantie is goed voor de balans tussen werk en privé. Hiervoor bestaan verlofdagen die we 'wettelijke vakantiedagen' noemen. Maar hoe kunt u het aantal wettelijke vakantiedagen berekenen? Hoe zit het met ziekte en wettelijke vakantiedagen? In dit artikel leest u meer over wettelijke vakantiedagen in Nederland.
  Kennisbank
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Whitepaper Medewerkers met schulden - oorzaken, gevolgen en tips

  Whitepaper: Mede­werkers met schulden

  In de whitepaper “Medewerkers met schulden” leest u alles over de oorzaken en de gevolgen van schulden en wat u hier als werkgever aan kunt doen.

  Whitepaper
 • Dreigend verzuim door personeelstekort, tips voor werkgevers

  Dreigend verzuim door personeelstekort: tips om uitval te beperken

  Het personeelstekort is groot: Nederland telt meer vacatures dan werklozen. En het Centraal Planbureau verwacht dat de grote krapte op de arbeidsmarkt voorlopig blijft. Heeft uw bedrijf ook een tekort aan personeel? Dit kan leiden tot een hogere werkdruk voor uw medewerkers. Hoe zorgt u ervoor dat dit niet tot verzuim leidt?
  nieuws
 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank