Zwangerschap, verlof en verzuim

Is uw medewerkster zwanger geworden, dan moet u als werkgever een aantal zaken regelen. Waarmee moet u rekening houden? En welke regels gelden rond zwangerschaps- en bevallingsverlof? En wat als uw medewerkster ziek wordt tijdens haar zwangerschap?

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een zwangere medewerkster heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof gaat in vanaf vier tot zes weken voor de verwachte geboorte van het kind. De medewerkster bepaalt zelf wanneer dit verlof ingaat en stemt dit met u af, als werkgever. Wordt ze ziek wordt door zwangerschapsklachten voorafgaand aan haar bevalling? Dan moet zij zes weken voor de uitgerekende datum met verlof gaan. Of vanaf de datum dat zij klachten ervaart.

Zwangerschap, hoe zit het met verlof en verzuim?
Het bevallingsverlof duurt minimaal tien weken en gaat in op de dag na de bevalling. De totale verlofperiode duurt zestien weken. Het kan ook langer duren, bijvoorbeeld als de bevalling later is dan de uitgerekende datum, of als het kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Als het kind na de geboorte meer dan zeven dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag het bevallingsverlof langer duren (maximaal tien weken).

Uitkering bij zwangerschap en bevalling

Uw medewerkster heeft recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Die wordt uitgekeerd door UWV aan u als werkgever, ter compensatie van het loon dat u in deze periode doorbetaalt. De uitkering duurt net zo lang als het verlof en is 100% van het dagloon, maar bedraagt niet meer dan het maximumdagloon. De zwangerschapsuitkering wordt gebaseerd op het sociale verzekeringsloon dat de medewerkster verdiende voordat het verlof inging. U moet deze uitkering zelf aanvragen bij UWV, via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal, tussen de twee en vier weken voor de ingangsdatum van het verlof. Voor deze aanvraag moet uw medewerkster een zwangerschapsverklaring aanvragen bij haar huisarts of verloskundige.

Dit zijn uw plichten als werkgever tijdens de zwangerschap

Volgens de Arbowet moet u als werkgever zorgen dat uw medewerkster in alle fasen van haar zwangerschap veilig en gezond kan werken. Dit betekent dat:

 • Er geen risico mag zijn voor aantasting van de vruchtbaarheid van uw medewerkster;
 • De zwangerschap van uw medewerkster niet in gevaar mag komen;
 • De baby geen risico mag lopen tijdens de zwangerschap.

De praktische verplichtingen tijdens en na de zwangerschap

Verder heeft u als werkgever praktische verplichtingen. Binnen twee weken nadat uw medewerkster heeft verteld dat ze zwanger is, licht u haar in over de eventuele gevaren/risico’s van het werk voor haar en haar ongeboren kind. Zowel tijdens de zwangerschap als tijdens het geven van borstvoeding. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, infectierisico of werkstress vallen hier ook onder. Ook als uw medewerkster kantoorwerkzaamheden heeft, dan moet u mogelijk maatregelen nemen. Denk aan het aanpassen van de werktijden of het geven van extra rusttijden op advies van de verloskundige of bedrijfsarts.

Naast deze plichten is het altijd aan te raden om met elkaar in gesprek te blijven. Zijn er problemen rondom de zwangerschap of het zwangerschapsverlof? Los het samen op.

Dit zijn de rechten van uw zwangere medewerkster

Uw zwangere medewerkster heeft extra rechten tijdens het werk. Die zijn er om moeder en kind te beschermen. Dit zijn de belangrijkste rechten tijdens de zwangerschap:

 • Recht op extra pauzes. Zwangere vrouwen hebben recht op extra doorbetaalde pauze tot maximaal een achtste van de werkdag;
 • Recht op regelmatige werktijden. U mag uw medewerkster niet verplichten over te werken. Nachtdiensten tussen 00:00 uur en 06:00 uur mag zij weigeren;
 • Recht op beperkt vrijwillig overwerken. Uw zwangere medewerkster mag niet meer dan gemiddeld vijftig uur per week werken in een periode van vier weken;
 • Recht op rustmomenten op het werk. Hiervoor moet u een ruimte beschikbaar stellen waar zij ongestoord kan rusten op een bed of een bank;
 • Recht om medische afspraken met een huisarts, verloskundige of gynaecoloog in te plannen onder werktijd;
 • Recht om tot negen maanden na de bevalling op het werk te kolven en borstvoeding te geven. Dit wordt ook wel het kolfrecht genoemd. Uw medewerkster mag dan vragen om een aparte ruimte hiervoor.

Ontslagbescherming voor en tijdens zwangerschapsverlof

U mag uw zwangere medewerkster voor of tijdens haar zwangerschapsverlof niet zomaar ontslaan. U mag haar ook niet ontslaan als u vermoedt dat ze zwanger wilt worden. Uw medewerkster heeft namelijk extra ontslagbescherming. Wettelijk betekent dit dat u de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen vanaf de eerste dag van de zwangerschap, tijdens het zwangerschapsverlof en tot zes weken na de werkhervatting. Let op: ontslagbescherming geldt niet als u kunt aantonen dat uw medewerkster om andere redenen dan haar zwangerschap niet functioneert of als u failliet gaat.

Is er sprake van een contract voor bepaalde tijd, dan kan het voorkomen dat deze tijdens de zwangerschap afloopt. In sommige gevallen kan de zwangere medewerkster het niet verlengen van het contract aanvechten. Bijvoorbeeld als zij kan bewijzen dat dit komt door haar zwangerschap. Er kan dan zelfs een vergoeding worden geëist. Dat geldt ook voor een beëindiging in de proeftijd.

Gratis voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn. Aan de hand van dit voorbeeld kunt u een verzuimprotocol voor uw eigen bedrijf maken.

Ziekte door zwangerschap

Uw zwangere medewerkster meldt zich ziek. Welke regels gelden dan? Ten eerste is er verschil tussen ziek zijn door klachten vanwege zwangerschap of bevalling, of ziek zijn door andere oorzaken. Als uw medewerkster ziek is door haar zwangerschap of bevalling, dan kunt u als werkgever een Ziektewetuitkering voor haar aanvragen. Meldt uw medewerkster zich binnen zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ziek? Dan gaat haar bevallingsverlof in. Ook dan kunt u de Ziektewetuitkering aanvragen. Het enige verschil is dat de ziektedagen in deze laatste situatie worden afgetrokken van het aantal verlofdagen waarop uw medewerkster recht heeft. Deze kunnen dus niet meer bij het bevallingsverlof worden geteld. Misschien kan uw medewerkster na de bevalling en haar verlof nog steeds niet werken. Dan moet zij zich ziekmelden aansluitend aan haar bevallingsverlof, en u als werkgever vraagt een Ziektewetuitkering aan. De duur van de uitkering is dan maximaal twee jaar. Let op: u mag wettelijk niet vragen of uw medewerkster ziek is geworden door haar zwangerschap of bevalling. U mag wel vragen of zij onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt, zoals zwangerschap of een bevalling.

Ziekteverzuim bij zwangerschap voorkomen

Voor uw zwangere medewerker kan de periode voor en na een bevalling best zwaar zijn. Ongeveer de helft van alle zwangere medewerksters verzuimt tijdens haar zwangerschap meer dan twee weken. Na het zwangerschapsverlof is dat zo’n 29%. Als werkgever kunt u het risico op ziekteverzuim verminderen of voorkomen:

 • Zorg dat uw zwangere medewerkster alle ruimte krijgt om uit te rusten;
 • U zou het takenpakket van uw medewerkster anders kunnen inrichten om werkstress en fysieke belasting te verminderen;
 • Schakel een bedrijfsarts in als er ernstige problemen zijn.
 • Zorg dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving rondom zwangerschap en onderneem op tijd actie om verzuim te voorkomen.

Ziekte, niet door zwangerschap of bevalling

Stel, uw medewerkster wordt tijdens de zwangerschap ziek, maar dit is niet het gevolg van de zwangerschap of bevalling. Dan is de situatie hetzelfde als bij elke andere zieke medewerkster. U ontvangt dan geen Ziektewetuitkering maar bent verplicht haar loon door te betalen. Is ze ziek tijdens de verlofperiode? Dan ontvangt u uiteraard gewoon de zwangerschapsuitkering. Bij langdurige ziekte gelden de normale regels. Hierbij is het zo dat de ziekteperiodes voor en na het verlof tellen als een ononderbroken periode, mits het om dezelfde ziekte gaat.

Zwangerschapsverlof voor partners

Niet alleen uw zwangere medewerkster heeft recht op verlof, ook de partner mag één week zwangerschapsverlof opnemen. Zwangerschapsverlof voor partners wordt ook wel geboorteverlof, ouderschapsverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. U betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. Uw medewerkster mag de verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Het is wel verplicht dat dit gebeurt binnen vier weken na de geboorte van het kind.

Naast geboorteverlof mag een partner gemiddeld ook maximaal vijf weken aanvullend verlof opnemen. Tijdens dit verlof ontvangt de partner geen salaris, maar een uitkering van UWV. Dit bedraagt maximaal zeventig procent van het dagloon. U als werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV en u betaalt uw medewerkster uit.

Extra bevallingsverlof

Het kan zijn dat uw medewerkster graag langer verlof wil hebben dan de wettelijke zestien weken. Bijvoorbeeld om na de bevalling goed te herstellen en omdat zij graag veel tijd met de baby willen doorbrengen. U kunt hierover in overleg afspraken maken met uw medewerkster. Zij kan bijvoorbeeld een deel (de laatste vier weken) van het verlof spreiden over een periode van dertig weken. Daarnaast kan ze ook ouderschapsverlof opnemen.

Deze informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer.


Ook interessant voor u:

 • Medewerkers Helpen Bij Stoppen Met Roken

  Uw medewerkers helpen bij stoppen met roken: dit zijn de mogelijkheden

  Vrijwel iedereen weet het: roken is ongezond. Toch rookt een groot deel van de Nederlanders. Roken heeft gevolgen voor de roker zelf, maar ook voor werkgevers. Misschien wilt u als werkgever daarom uw medewerkers helpen bij het stoppen met roken. Welke mogelijkheden heeft u dan?
  Kennisbank
 • Tips voor een betere werk-privébalans

  Tips voor een goede werk-privébalans bij thuiswerken

  Nu veel medewerkers thuiswerken, vervaagt de grens tussen werk en privé. Aan de ene kant biedt dat medewerkers veel vrijheid en flexibiliteit, maar het zorgt er ook voor dat ze te lang of minder efficiënt werken. Wij geven tips voor het verbeteren van deze balans bij uw medewerkers.

  Kennisbank
 • Vrouw met pasgeboren baby - geboorteverlof

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe werkt het?

  Geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn twee verschillende dingen. Geboorteverlof is bedoeld voor de partner en ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders. Daarnaast is er een verschil in de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

  Kennisbank