Zo stimuleert u de vitaliteit van uw medewerkers op de werkvloer

Vitaliteit is een veelgebruikt begrip. Maar wat is vitaliteit en hoe vertaalt dit zich naar de werkvloer? De letterlijke betekenis van vitaliteit is ‘levenskracht’. Vitaliteit op de werkvloer zegt iets over de lichamelijke, geestelijke, sociaal-emotionele en spirituele gesteldheid van uw medewerkers. Als werkgever is het belangrijk dat u zorgt voor vitaliteit op de werkvloer. Vitale medewerkers melden zich minder vaak ziek, zijn meer betrokken bij uw bedrijf, en waarderen hun functie. Het heeft dus veel zin om vitaliteit op de werkvloer te stimuleren, ook om verzuim te voorkomen. Sazas geeft u als werkgever tips om met uw medewerkers in gesprek te gaan over vitaliteit.

Gezond lunchen op kantoor voor goede vitaliteit

Minder verzuim onder vitale medewerkers

Vitale medewerkers zijn energiek en halen voldoening uit hun werk. Zij zijn betrokken bij uw bedrijf en ook bij hun collega’s. Het is niet alleen zo dat vitale medewerkers zich minder vaak ziek melden, maar zij zijn daarna ook minder langdurig ziek. Hierdoor bespaart u als werkgever kosten voor onder meer vervanging en re-integratie.


Vitaliteit verhogen onder uw medewerkers

Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden om uw medewerkers te motiveren om aan hun vitaliteit te werken. Investeren in vitaliteit levert veel op voor uw medewerkers en uw bedrijf. Hoe stimuleert u vitaliteit bij uw medewerkers? Sazas geeft vijf tips:


1. Geef het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet goed volgen. Als werkgever kunt u het goede voorbeeld geven en proberen om vitaliteit op het werk te stimuleren. Als u een groter bedrijf heeft, is het belangrijk dat leidinggevenden ook het goede voorbeeld geven en dit uitdragen naar medewerkers. Bekijk welke manier het beste past voor het aanmoedigen van vitaliteit. Houdt u zelf van wandelen in de natuur? Hiermee kunt u uw medewerkers inspireren om ook te wandelen. Bent u enthousiast over gezonde voeding? Deel dit met uw medewerkers.


2. Voldoende ontspanning en beweging

Voldoende ontspanning en beweging heeft positieve effecten op de gesteldheid van uw medewerkers. Het is belangrijk dat u uw medewerkers de ruimte geeft om voldoende pauze te nemen en tussen het werk door te bewegen. Vooral bij medewerkers met een zittend beroep is dit belangrijk.


3. Het aanbieden van leuke extra’s

Een interessant extraatje kan ervoor zorgen dat uw medewerkers aan hun vitaliteit willen werken. Denk hierbij aan een cadeaukaart van een sportwinkel, een extra vrije dag (‘vitaliteitsdag’), of het aanbieden van een dagje wellness.


4. In contact blijven tijdens thuiswerken

Nu veel mensen hebben gekozen voor thuiswerken, kan het lastig zijn om zicht te houden op de vitaliteit van deze medewerkers. Plan daarom regelmatig een online koffiemomentje met hen in en vraag hoe het met deze medewerkers gaat. Dit soort momentjes kunt u ook wandelend houden, in de frisse buitenlucht. Zo moedigt u de fysieke vitaliteit aan op een makkelijke manier.


5. Medewerkers betrekken bij vitaliteit

Geef medewerkers de ruimte om eigen ideeën aan te leveren door in gesprek te gaan over vitaliteit. Misschien hebben uw medewerkers zelf ook goede ideeën over hoe zij vitaliteit op het werk willen stimuleren, en wat zij hiervoor nodig hebben. Zo krijgt u als werkgever een goed beeld van hoe uw medewerkers over vitaliteit denken. Hierdoor raken uw medewerkers meer betrokken bij de plannen, waardoor de kans groter is dat zij hieraan bijdragen. Vitaliteit is dan onderdeel van het hele bedrijf, en niet iets van alleen de directie.

Whitepaper 'Bewegen tijdens het werk'

Wist u dat Nederlanders kampioen zitten zijn? Nederlanders zitten gemiddeld 10 uur per dag. Hoe kunt u medewerkers motiveren om meer te bewegen tijdens het werk? In het whitepaper 'Bewegen tijdens het werk' leest u onder andere over de voordelen van meer bewegen. Ook geven wij richtlijnen en praktische tips voor meer beweging op het werk.

In gesprek over vitaliteit

Een gesprek over vitaliteit kan helpen om ziekteverzuim te voorkomen. Maar hoe pakt u dat aan? We geven u vijf tips:


1. Het gesprek goed voorbereiden

Zorg dat u het doel van het gesprek vooraf goed voor ogen heeft. U wilt dat uw medewerker zich vitaler voelt en eventueel verzuim voorkomen. Kondig het gesprek en de reden van het gesprek duidelijk aan bij uw medewerker. Zorg voor een rustige ruimte waar u samen ongestoord kunt praten. Neem voldoende tijd voor het gesprek, zodat er ruimte is om dieper op zaken in te gaan.


2. Het gesprek goed beginnen

Leg aan het begin van het gesprek rustig uit waarom u bij elkaar zit en wat het doel van het gesprek is. Een goed begin is het halve werk. Stel de medewerker op zijn of haar gemak. Zorg voor een open sfeer en val de medewerker niet aan. Dan loopt u namelijk het risico dat het gesprek ontspoort; dit leidt niet tot de gewenste oplossing. Zeg wat u ziet en wat u opvalt in het gedrag van uw medewerker. Wat geeft u de indruk dat zijn of haar vitaliteit kan worden verbeterd?


3. De medewerker uitnodigen om eigen gesprekspunten in te brengen

Natuurlijk zijn u zaken opgevallen die u in dit gesprek naar voren wil brengen. Maar het is ook belangrijk dat uw medewerker de ruimte krijgt om zelf punten te bespreken. Zo komt u samen tot de kern van het probleem. Misschien ervaart uw medewerker problemen met een leidinggevende, met werkdruk, of is er sprake van levensloopstress. Ook kan het zijn dat uw medewerker zich niet vitaal voelt tijdens het werken. Door te luisteren naar het verhaal van uw medewerker komt informatie boven tafel die nodig kan zijn voor een passende oplossing.


4. Goed doorvragen

Stel gerichte vragen en probeer niet te snel te begrijpen wat de ander bedoelt. Kijk altijd of de ander de vraag of boodschap goed heeft begrepen en stel vragen om dieper op de situatie in te gaan. Probeer hierbij buiten de medische hoek te blijven. Als werkgever mag u namelijk wettelijk gezien geen medische vragen stellen. Stel juist open vragen; zo nodigt u de medewerker uit om meer te vertellen. Een open vraag begint met ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’, of ‘hoe’.

Bijvoorbeeld: 'Je geeft aan te veel druk te ervaren door je werk. Hoe komt dat?'

Op het antwoord van uw medewerker kunt u de stap maken naar een mogelijke oplossing. Een goede vervolgvraag is bijvoorbeeld: 'Wat zou je helpen om minder druk te ervaren?'


5. Het gesprek afronden en vervolgafspraken maken

Rond het gesprek op een positieve manier af. Geef een samenvatting van het gesprek en de gemaakte afspraken. Dit is belangrijk, want zo kunt u na het gesprek in de gaten houden hoe het loopt. Maak deze afspraken concreet en leg deze vast. Bijvoorbeeld: ‘Over twee maanden heb je uitgezocht welke opleiding je zou willen doen.’

Kom ook regelmatig terug op de gemaakte afspraken. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat vitaliteit een vast onderdeel wordt van een periodiek gesprek: vraag aan uw medewerker hoe het gaat, welke actiepunten zijn opgepakt en waarbij hij of zij nog ondersteuning nodig heeft.


Ook interessant voor u: