De Arbowet: afspraken voor het verkleinen van arbeidsrisico’s om verzuim te verminderen

In de Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet in het kort, staan wettelijke afspraken over arbeidsomstandigheden. Deze wet geldt voor alle werkgevers en medewerkers in Nederland. Het doel van de Arbowet is het voorkomen van arbeidsrisico’s en het verminderen van verzuim. Krijgt u als werkgever toch met verzuim te maken? Dan is het aan u en uw medewerker om te zorgen dat uw medewerker op een juiste manier kan re-integreren. In dit artikel leest u meer over de Arbowet, zodat u een goed arbobeleid kunt opstellen en mogelijke boetes in de toekomst kunt voorkomen.

Arbeidsrisico's verkleinen binnen uw bedrijf

Wat is de Arbowet?

Arbo staat voor Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In deze wet staan regels en kaders voor werkgevers en medewerkers. Deze regels gaan onder andere over gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers en veiligheid.


Wat staat er in de Arbowet?

Werken gaat samen met bepaalde arbeidsrisico’s. Tienduizenden mensen in Nederland krijgen bijvoorbeeld jaarlijks te maken met een (bedrijfs)ongeval of beroepsziekte. De Arbowet is gericht op het verkleinen van deze risico’s. Ook beschermt de Arbowet medewerkers tegen allerlei onveilige en ongezonde omstandigheden. In de Arbowet staan dus veel verschillende regels en voorwaarden. Denk aan regels over licht en geluid, persoonlijke beschermingsmiddelen en nachtdiensten.


Waarom is er een Arbowet?

Door de afspraken binnen de Arbowet na te leven, kunnen werkgevers en medewerkers zorgen voor veilige en comfortabele werkplekken. Goede arbeidsomstandigheden hebben vaak een positieve invloed op het werkplezier, helpen arbeidsrisico’s te voorkomen en helpen ziekteverzuim te verminderen. 


Samen zorgen voor goede werkomstandigheden

In de Arbowet staat dat u en uw medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het is de bedoeling dat u samen voor een gezonde en veilige werkomgeving zorgt. De wet richt zich op de volgende punten:

 • Algemene afspraken over het arbobeleid in een bedrijf;
 • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;
 • Het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De Arbowet voor werkgevers

Voldoet u als werkgever aan alle afspraken binnen de Arbowet, dan vermindert u de arbeidsrisico's in uw organisatie. De Arbowet bespreekt meerdere onderwerpen die te maken hebben met arbeidsomstandigheden, zoals het basiscontract met werkafspraken, de begeleiding van zieke medewerkers door een bedrijfsarts en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Het basiscontract

U bent verplicht om een overeenkomst af te sluiten met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Deze overeenkomst wordt ook wel het basiscontract genoemd en bevat de belangrijkste werkafspraken. U kunt het basiscontract opstellen via een arbodienst of via deskundigen, die u zelf kunt uitkiezen. Wij zien dat de meeste werkgevers ervoor kiezen om het basiscontract te laten opstellen door een arbodienst.

Bij Sazas is arbodienstverlening onderdeel van onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet. Speciaal voor kleinere bedrijven (met een loonsom tot € 1.000.000) bieden wij HandenVrij MKB verzuim-ontzorg, waarin complete arbodienstverlening een standaard onderdeel is. Bekijk welke oplossing het beste bij u past via onderstaande button:

naar Verzuimverzekeringen


De bedrijfsarts 

In het geval van verzuim moet u zich laten bijstaan door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is er voor zowel werkgevers als medewerkers en geeft neutraal advies. Een bedrijfsarts is gespecialiseerd in arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en staat u bij in de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. De bedrijfsarts stelt een preventie- en verzuimbeleid op en staat in contact met andere deskundigen op het gebied van gezond en veilig werken. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidsdeskundige en arbeidshygiënist. Bij Sazas maakt ook de dienstverlening van de bedrijfsarts onderdeel uit van onze verzuimverzekeringen.Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Om te zorgen voor een veilige werkomgeving, is het belangrijk om eerst een beeld te hebben van de risico’s. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u hiermee actief aan de slag kunt gaan. De RI&E is een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers te verbeteren. 

De verplichtingen in de Arbowet voor medewerkers

Niet alleen werkgevers moeten zich aan de Arbowet houden. Ook medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. 

 • Medewerkers moeten aansturen op het ontvangen van de juiste informatie van hun werkgever; 
 • Medewerkers moeten veilig werken en zich houden aan de veiligheidsregels;
 • Medewerkers moeten alle arbeidsmiddelen op de juiste manier gebruiken en goed omgaan met gevaarlijke stoffen;
 • Als het nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zijn medewerkers dit verplicht;
 • Medewerkers moeten gereedschappen, werktuigen en machines gebruiken volgens de (veiligheids-)voorschriften;
 • Onveilige situaties moeten direct worden gemeld aan de leidinggevende;
 • Medewerkers zijn verplicht om mee te werken aan een onderzoek van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid;
 • Als een medewerker ziek is, moet hij of zij actief bijdragen aan de re-integratie volgens de stappen uit de Wet verbetering poortwachter.

Boetes en sancties voor het niet naleven van de arbowetgeving

Wie controleert het naleven van de Arbowet? Dat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie, namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Houdt u zich niet goed genoeg aan de arbowetgeving, dan kunt u hiervoor één of meerdere boetes krijgen. Hoe hoog deze boetes zijn hangt van verschillende zaken af, zoals het aantal medewerkers in uw bedrijf. 

Op de website van de overheid vindt u de laatste informatie over de Arbowet en de afspraken voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Heeft u als werkgever behoefte aan ondersteuning bij het naleven van de Arbowet? Sazas staat voor u klaar met deskundig en gericht advies. Bel met onze klantenservice of kijk bij onze verzuimdiensten om te zien hoe wij u kunnen helpen.


Ook interessant voor u:

 • Calamiteitenverlof - Jonge man op kantoor met een tablet in zijn handen

  Calamiteitenverlof: wat is het en hoe maak ik hier duidelijke afspraken over?

  Een onverwachte en vaak bijzondere situatie, vraagt om andere regels. Calamiteitenverlof, ook wel kort verzuimverlof genoemd, geeft uw medewerker de ruimte om onverwachte situaties op te lossen. Tijdens dit verlof bent u als werkgever verplicht om het salaris door te betalen. We raden u daarom aan om hier duidelijke afspraken over te maken.

  Kennisbank
 • Zakelijke man in pak op kantoor

  Ziekteverlof: wat is het en hoe gaat u ermee om?

  Wanneer een van uw medewerkers ziek is, heeft hij of zij recht op ziekteverlof. Tijdens deze ziekteperiode heeft de medewerker recht op, een deel van, zijn of haar loon. Hoelang het ziekteverlof is, hangt af van de ziekte. Er wordt bij verzuim onderscheid gemaakt tussen kort, middellang en lang verzuim.

  Kennisbank

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Lees dan verder:

Wat betekent de afkorting arbowet?

De afkorting Arbowet staat voor Arbeidsomstandighedenwet. In deze wet staan regels voor werkgevers en medewerkers. Deze regels zijn er om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren.

Wat is het doel van de arbowet?

Het doel van de Arbowet is het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers. De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent dat er geen concrete regels in staan. Er staan wel 'algemene bepalingen' in; die gaan over het arbobeleid van bedrijven.

Wat is arbozorg?

Arbozorg houdt in dat u als werkgever zorgplicht heeft voor uw medewerkers. Voorbeelden van deze zorgplicht is het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het hebben van een plan van aanpak om gezondheidsrisico's binnen de organisatie vast te stellen.

Voor wie geldt de arbowet?

De Arbowet geldt voor zowel werkgevers als medewerkers in Nederland. Dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten, medewerkers met een nul-urencontract en mensen die werkzaam zijn bij verenigingen en stichtingen.

Wat regelt de arbowet?

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) regelt dat er regels en kaders zijn voor werkgevers en medewerkers. Deze regels gaan over (het verbeteren van) de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers. Er staan geen concrete regels in de wet, maar wel algemene bepalingen waar organisaties zich aan moeten houden.

Wie controleert de arbowet?

De Arbowet wordt gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die dit doet namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wat staat er in de arbowet?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels voor werkgevers en medewerkers. Deze regels zijn er om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren.