Jongeren als vakantiekracht: informatie over de wet, regels en de verzuimverzekering

Wie aan zomer denkt, denkt al snel aan vakantie. Veel jongeren willen dan als vakantiekracht wat extra bijverdienen. Een krantenwijk lopen, maaltijden bezorgen en fruit plukken zijn voorbeelden van populaire bijbaantjes onder de jeugd. Bent u in het hoogseizoen op zoek naar meer personeel voor uw bedrijf? Dan kan een vakantiekracht uitkomst bieden.

Het inhuren van seizoenswerkers brengt voordelen met zich mee. Vakantiekrachten zijn flexibel inzetbaar, veel beschikbaar en kunnen nieuw werk snel oppakken. Neemt u studenten of scholieren onder de 18 jaar als vakantiewerkers in dienst? Dan is het verstandig rekening te houden met wet- en regelgeving, voordat u deze vakantiekrachten in dienst neemt. Ook is het goed om voor hen een verzuimverzekering af te sluiten.

Jonge medewerker aan het werk in de moestuin

Werkzaamheden voor minderjarigen

Vakantiewerkers zijn meestal erg jonge werkkrachten. Als het om arbeidsomstandigheden gaat, dan zijn er wettelijk twee groepen:

  • Kinderen (13-, 14- en 15-jarigen);
  • Jongeren (16 en 17 jaar oud).

De werkzaamheden verschillen per leeftijd. Zo mogen kinderen van 13 en 14 jaar voornamelijk klusjes doen, zoals oppassen bij familie of het gras maaien bij een kennis. Zij mogen ook ondersteunen bij lichte werkzaamheden. Helpen in het landbouwbedrijf van hun ouders is hiervan een voorbeeld. Kinderen van 15 jaar mogen licht werk uitvoeren. Voor deze leeftijd zijn vakken vullen in een supermarkt of helpen inpakken in een winkel vormen van licht werk.

Verboden werkzaamheden

Om te voorkomen dat kinderen en jongeren te zwaar of gevaarlijk werk uitvoeren, stelt de Rijksoverheid bepaalde regels. Deze regels verschillen per leeftijd. Kinderen mogen tot hun zestiende verjaardag bijvoorbeeld niet achter een kassa werken. Ook mogen zij in de horeca geen alcohol schenken.

Voor iedereen onder de 18 jaar geldt dat het uitvoeren van industrieel werk verboden is. Iemand onder de 18 mag dus niet in een fabriek en niet met machines werken. Ook is het verboden om kinderen en jongeren met giftige stoffen, bestrijdingsmiddelen of straling te laten werken.

Verzuimprotocol, wat is het?

Wat is een verzuimprotocol? Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ’protocol ziekteverzuim’ genoemd. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn en hoe er binnen het bedrijf wordt omgegaan met onder meer ziekmeldingen, verzuimregistratie en verzuimgesprekken.

Werktijden en pauzes

Voor minderjarigen gelden wettelijke beperkingen voor werktijden. Jongeren van 16 of 17 jaar oud mogen maximaal 40 uur per week werken. Maar let op: uren die zij op school doorbrengen tellen mee als arbeidsuren. Voor 13- en 14-jarigen geldt dat zij op schooldagen alleen klusjes mogen doen. Zijn zij vrij, dan mogen zij naast klusjes ook lichte werkzaamheden uitvoeren. Het is niet toegestaan om minderjarigen tussen 23.00 en 6.00 uur te laten werken.

Is uw vakantiekracht 16 of 17 jaar oud? Houd er dan als werkgever rekening mee dat deze leeftijdsgroep recht heeft op meer rusttijden. In de Arbeidstijdenwet staat namelijk dat jonge arbeidskrachten tussen het werken door voldoende rusttijd moeten krijgen. Zij mogen kiezen om een pauze van dertig minuten als twee pauzes van minimaal 15 minuten op te nemen. Ook mogen zij niet ’s nachts werken, geen oproepdiensten doen en niet overwerken.

Loondoorbetaling bij ziekte

De vakantiewerker heeft recht op doorbetaling van loon als hij of zij ziek wordt. Dat loon mag tijdens de ziekte wel lager zijn. De hoogte van dat loon hangt af van de afspraken in de cao. Ook kan geregeld zijn dat de werkgever wachtdagen mag inhouden en bijvoorbeeld de eerste of de eerste twee dagen van ziekte niet doorbetaalt.

Verantwoordelijkheden werkgever

Als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor de werksituatie van uw minderjarige medewerkers. Dit betekent dat u bewust moet zijn van passende werkzaamheden en loondoorbetaling tijdens ziekte. Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen van de Inspectie SZW. In ernstige gevallen kunnen werkgevers en ouders strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Moet ik een verzuimverzekering afsluiten voor vakantiekrachten?

Een verzuimverzekering vergoedt het loon van zieke medewerkers. Werkgevers moeten de eerste twee jaar van ziekte het loon doorbetalen. Dat is wettelijk verplicht. U heeft daarnaast ook verplichtingen als het gaat om de verzuimbegeleiding. Dat is weer geregeld in de Wet verbetering poortwachter. Daarom wordt een verzuimverzekering vaak afgesloten in combinatie met arbodienstverlening.

U verzekert alle medewerkers die in uw bedrijf op de loonlijst staan. Dus vaste medewerkers, oproepkrachten, maar ook uw tijdelijke krachten zoals vakantiekrachten, seizoensarbeiders en piekarbeiders.

Waarom verzeker ik ook mijn tijdelijke krachten en oproepkrachten?

Ook voor tijdelijke krachten geldt bij ziekte de wettelijke loondoorbetalingsverplichting en verzuimbegeleiding. Met een verzuimverzekering dekt u de financiële risico van ziekte af. Combineert u uw verzuimverzekering met arbodienstverlening, dan heeft u de begeleiding rond ziekteverzuim ook afgedekt. Dat laatste is belangrijk: UWV kan u beboeten als u geen of geen goede verzuimbegeleiding tijdens ziekte heeft uitgevoerd of hebt laten uitvoeren.

Hoe zit het met scholieren als vakantiekracht en doorwerkende AOW’ers?

Voor scholieren en doorwerkende AOW’ers kunt u een uitzondering maken. Weeg goed af of u eventuele verzuimkosten kunt betalen. Bij vakantiekrachten heeft u namelijk een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, al mag dat tegen een lager loon. Goed om te weten is dat voor AOW’ers een afwijkende periode geldt voor het loondoorbetaling bij ziekte. Voor hen is die periode geen twee jaar, maar slechts 13 weken. Vanaf 1 juli 2023 gaat dit veranderen. De loondoorbetalingsverplichting voor AOW’ers gaat dan van 13 naar 6 weken.


Meer informatie? 

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving rondom jongeren en vakantiewerk? Op de website van de Rijksoverheid kunt u uitgebreide informatie vinden over werkzaamheden en uitzonderingen.


Ook interessant voor u: