Meer kansen voor uw organisatie en medewerkers met de SLIM-subsidie

Opleiden, studeren en 'een leven lang ontwikkelen' is onder andere in het mkb van grote betekenis. De hoge pensioenleeftijd en de dynamische arbeidsmarkt maakt leren steeds relevanter, zowel voor werkgevers als medewerkers. De overheid stimuleert dit met verschillende plannen voor het het mkb. Een daarvan is de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen). De SLIM-regeling wordt ook wel de SLIM-subsidie genoemd. De SLIM-subsidie maakt geld beschikbaar voor kennis, groei en ontwikkeling van uw medewerkers. Deze subsidie geeft uw bedrijf en uw medewerkers meer kansen. Als mkb-werkgever kunt u ook voor uw bedrijf SLIM-subsidie aanvragen. In dit artikel vertellen wij daar meer over.

Leren en ontwikkelen op de werkvloer

Wat is de SLIM-subsidie?

De Subsidie leren en ontwikkelen in het mkb is niet bedoeld voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen. Het doel van deze subsidie is zorgen voor een werkomgeving waarin binnen een bedrijf het doorleren wordt aangemoedigd.


Voorbeelden activiteiten SLIM-subsidie

Volgens de Rijksoverheid kunt u als mkb-werkgever de SLIM-subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Doorlichting onderneming. ‘Doorlichten’ betekent hier dat allerlei onderdelen van uw organisatie kritisch worden bekeken met het oog op ontwikkeling. Een voorbeeld is het inschakelen van een externe adviseur die een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan kan maken.
  • Loopbaan- en ontwikkelingsadviezen voor medewerkers. Een loopbaan- of ontwikkeladvies kan medewerkers stimuleren om actief na te denken over hun toekomst. Dit kan goed zijn voor de doorontwikkeling van uw bedrijf en de vitaliteit van uw medewerkers.
  • Derde leerweg. Als mkb-werkgever kunt u een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Dit traject geldt ook voor werkzoekenden en medewerkers die een carrièreswitch willen maken. 
  • De SLIM-subsidie biedt ook ruimte voor initiatieven om medewerkers aan te moedigen in hun praktische ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, of het opzetten van een systeem voor ontwikkelgesprekken met uw medewerkers.

Voor wie is de SLIM-regeling bedoeld?

De SLIM-regeling is bedoeld voor slimme werkgevers die willen meegaan met de ontwikkelingen in hun sector. De SLIM-regeling geldt voor het hele mkb. Ook werkgevers van grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen in aanmerking.


Waarom leren en ontwikkelen belangrijk is voor uw medewerkers

Het is belangrijk dat medewerkers een stip op de horizon hebben, zodat zij hier naartoe kunnen werken. Ervaren uw medewerkers geen uitdaging (meer) in hun werk, dan hebben zij sneller de kans om verveeld te raken. Een bore-out of burn-out ligt dan op de loer. Vervelend voor uw medewerkers, maar ook voor u: de kans op (langdurig) verzuim wordt groter en mogelijk gaan medewerkers rondkijken naar een andere baan. Met de SLIM-subsidie kunt u investeren in een nieuwe, nuttige ontwikkeling van uw medewerkers. 


Hoe kunt u medewerkers blijven uitdagen?

Om uw medewerkers te blijven uitdagen, is het handig om een opleidingsbudget te hebben. De SLIM-subsidie kan uitkomst bieden. Vul de invulling van het opleidingsbudget niet helemaal zelf in, maar laat uw medewerkers zelf nadenken over hun ontwikkelingsdoelen. Als dit vanuit henzelf komt, zullen zij gemotiveerder zijn.

Daarnaast kunt u ook proberen om u zoveel mogelijk op het resultaat van het werk te richten, en het 'hoe' meer aan hen over te laten. Spreek ook regelmatig uw vertrouwen uit. Hierdoor zal de zelfstandigheid en het gevoel van werkgeluk onder uw medewerkers uiteindelijk toenemen.


SLIM-subsidie aanvragen voor het mkb

Er zijn twee manieren voor het aanvragen van SLIM-subsidie: via een individuele aanvraag of via een samenwerking. Welke van deze vormen u kiest heeft invloed op de hoogte van het subsidiebedrag dat u maximaal kunt krijgen. Ook verschilt het bedrag per sector. 

Wilt u SLIM-subsidie aanvragen, dan zult u zich eerst moeten registreren als aanvrager. Twee weken voor de opening van het tijdvak kunt u deze registratie voltooien via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Mocht u nog geen inloggegevens hebben, dan kunt u hier eerst een account aanmaken. 

Kijk voor verdere informatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 


Ook interessant voor u: