Wat betekent het financieel als een medewerker in de WIA komt?

Van 2.000 euro naar 1.200 euro of minder per maand. Dat kan als de medewerker in de WIA terechtkomt

De medewerker ontvangt de eerste twee WIA-maanden 75 procent van zijn oorspronkelijke salaris van 2.000 euro De eerste twee maanden komt dat neer op 1.500 euro.

Blijft de medewerker tijdens de WIA wel gedeeltelijk werken? Dan ontvangt hij de eerste twee maanden 75% van het verschil tussen het oude en het nieuwe loon. Stel de medewerker verdient met werken 500 euro, dan wordt de uitkering 1.125 euro (2000 - 500 = 1500. 75 procent van 1.500 euro is 1.125 euro). Tezamen met zijn verdiensten uit werk van 500 euro maakt dat 1.625 euro.

Na twee maanden is dit 70 procent van 2.000 euro

De medewerker krijgt na twee maanden 1.400 euro.

Blijft de medewerker wel gedeeltelijk werken? Dan ontvangt hij 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon. Uitgaande van 500 euro inkomsten, heeft de medewerker een inkomen van 1.050 euro (2000 - 500 = 1500. 70 procent van 1.500 euro is 1.050 euro). Tezamen is het totale inkomen na twee maanden dan 1.550 euro.

Hoe lang krijg uw werknemer deze uitkering?

Hoe lang deze uitkering duurt, is afhankelijk van het arbeidsverleden van de medewerker. De WIA-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. In de toekomst wordt het maximaal aantal maanden van 38 teruggebracht naar 24.

Restverdiencapaciteit

Als deze uitkeringsduur verstreken is, beoordeelt het UWV de situatie opnieuw. Stel dat de medewerker nog steeds 50% arbeidsongeschikt is. Dan bekijkt het UWV of de medewerker minimaal de helft van de ‘restverdiencapaciteit’ verdient. Dan wordt gekeken wat de medewerker mogelijk nog zou kunnen verdienen. In dit geval is dat 500 euro (de helft van de 1.000 euro die de medewerker zelf nog zou kunnen verdienen). Er zijn dan twee mogelijkheden voor de vervolguitkering. Dat is afhankelijk of de restverdiencapaciteit wordt behaald.

Mogelijkheid 1: Loonaanvullingsuitkering

Als de medewerker de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient, heeft hij recht op een WIA-loonaanvullingsuitkering. De hoogte hiervan is 70 procent van het oorspronkelijke loon minus de restverdiencapaciteit. Ervan uitgaande dat de medewerker 500 euro blijft verdienen, krijgt deze medewerker een loonaanvullingsuitkering van 700 euro (70 procent van 2000 - 1000 euro). Tezamen is dan 1.200 euro.

Mogelijkheid 2: Vervolguitkering

Lukt het de medewerker niet om de helft van zijn restcapaciteit te verdienen, dan krijgt hij een WIA-vervolguitkering. Dit is een percentage van het wettelijk minimumloon. Iemand die 50 procent arbeidsongeschikt is, krijgt als vervolguitkering 35% van het wettelijk minimumloon. Dit betekent een enorme terugval in inkomsten. En let op: een vervolguitkering vervalt als UWV een herbeoordeling uitvoert en  de medewerker alsnog minder dan 35 procent arbeidsongeschikt verklaart.

De PLUS-uitkering voor uw medewerkers

Een medewerker kan behoorlijk terugvallen in inkomen als hij langer ziek is. Sazas biedt voor uw medewerkers de PLUS-uitkering die een aanvulling geeft in de WIA, maar ook al vanaf een half jaar arbeidsongeschiktheid. Daarmee blijft zijn inkomen op peil. Kijk voor meer informatie op de link onderaan de pagina over onze PLUS-verzekering.

Ik help u graag met al uw vragen over de WIA

De wet WIA is ingewikkeld. Ik ben WIA-expert en help u graag met al uw vragen over langdurig verzuim. Voor klanten van Sazas is deze service kosteloos. Neem contact op met mij op telefoonnummer 088 56 79 100.

Marc Breedveld

Gepubliceerd op 13 oktober 2016

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: