Vast verzekerd loon

Wat is het Vast Verzekerd Loon?

Het Vast Verzekerd Loon is het loon dat u in MijnSazas opgeeft voor uw werknemers.

Dit loon bestaat uit twee delen:

  • twaalf keer het bruto maandloon
  • overwerk, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ploegendiensttoeslag

Het Vast Verzekerd Loon is ongeveer gelijk aan dertien keer het bruto maandloon.

Heeft een werknemer gewerkt? Voer dan Het Vast Verzekerd Loon op in MijnSazas. Dit geldt ook voor werknemers die:

  • in het kalenderjaar uit dienst zijn gegaan
  • of slechts een deel van het jaar hebben gewerkt

Geef altijd de loonsom voor een heel jaar op. Wij berekenen dan automatisch het juiste bedrag voor uw werknemers.

Maak een goede schatting van het Vast Verzekerd Loon, want de hieraan is ook de uitkering van het PLUS-pakket gekoppeld. 

Voorbeeld bij vaste verdiensten

Uw werknemer krijgt een salaris van €2.000,- bruto per maand. Het Vast Verzekerd Loon is dan €26.000,- (13 x €2.000,-). Treedt uw medewerker na zes maanden uit dienst? Dan hoeft u dit niet aan te passen. Wij zorgen automatisch voor een juiste omrekening: 6/12 x € 26.000,- = € 13.000,-.

Voorbeeld bij wisselende verdiensten

Uw werknemer werkt met wisselende verdiensten drie maanden bij u. In totaal kreeg deze €1.800,-. Nu rekent u zelf het Vast Verzekerd Loon om: €1.800,- /3 = €600,- per maand. Het Vast Verzekerd Loon is dan €7.200,- (12 x €600,-). U vult dus altijd een geschat jaarloon in, ongeacht hoe lang de werknemer in dienst blijft.

Doorgeven via MijnSazas

Het Vast Verzekerd Loon geeft u door via MijnSazas. Hier geeft u ook wijzigingen door:

  • als uw werknemer meer of minder uur gaat werken
  • als uw werknemer uit dienst gaat
  • als het loon van uw werknemer wijzigt
  • of als de CAO is gewijzigd

Moet ik elke loonwijziging doorgeven in MijnSazas?

Individuele loonswijzigingen geeft u alleen door als het minimaal 10% wijzigt tegenover het eerder op gegeven Vast Verzekerde Jaarloon. Aan het eind van het kalenderjaar corrigeert u eenvoudig alle lonen, maar het is beter om meteen een goede inschatting te maken. Zo voorkomt u onnodige extra administratie. Daarnaast is de PLUS-verzekering en -uitkering van uw medewerkers ook gebaseerd op het bedrag dat u doorgeeft.

Eindafrekening

Hebt u gekozen voor de eindafrekening? Dan hoeft u kleinere wijzigingen niet door te geven. Deze verrekenen wij met u bij de eindafrekening. Gaat uw medewerker parttime of juist veel meer uren werken? Dan raden wij u wel aan deze wijziging tussentijds door te geven. Op die manier blijft uw digitale dossier up-to-date.

Hoe kan ik looncorrecties doorgeven?

Oproepkrachten
Bij oproepkrachten is het lastig om vooraf in te schatten hoelang zij in dienst blijven. Daarom hoeft u alleen maar het afgesproken bruto maandloon keer dertien in te voeren. Werkt uw kracht meer of minder uren, dan past u het Vast Verzekerd Jaarloon eenvoudig aan. En gaat de oproepkracht uit dienst, dan meldt u deze af. Vanaf dat moment betaalt u geen premie meer.

Scholieren
Scholieren hoeft u niet te verzekeren. Wel moet u bij ziekte het loon doorbetalen. Kijk bij downloads voor informatie over gegevens aanleveren van seizoenskrachten.

Vast Verzekerd Loon en de loonstaat

Wij adviseren de derde kolom van de loonstaat te gebruiken: Loon in geld. Hierin staan de bruto loondelen van uw werknemer. Hierop moet u nog wel incidentele beloningen in mindering brengen. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie