Wat doet een casemanager verzuim?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw langdurig zieke medewerker. U speelt daarom een belangrijke rol in het re-integratietraject. Daarbij staat u niet alleen: er zijn verschillende interne en externe experts die u hierbij kunnen helpen. Eén daarvan is de casemanager verzuim.


Wat is een casemanager verzuim?

Het benoemen van een casemanager verzuim is een van de stappen die u moet nemen bij langdurig verzuim (langer dan zes weken) van een medewerker. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter. De casemanager verzuim begeleidt het re-integratietraject en zorgt dat alle stappen in het bijbehorende plan van aanpak goed worden doorlopen.

Casemanager verzuim in overleg op kantoor

Wat doet een casemanager verzuim?

Een casemanager verzuim ziet toe op het verloop van het re-integratieproces en dat afspraken uit het plan van aanpak worden nagekomen. Ook is een casemanager verzuim het vaste aanspreekpunt voor uzelf, de medewerkers, de bedrijfsarts en de andere betrokken arboprofessionals. 


Welke soorten casemanagers zijn er?

Het begrip ‘casemanager’ kan best verwarrend zijn. Er zijn namelijk verschillende rollen die een casemanager uitvoert. Vaak worden deze rollen door meerdere mensen uitgevoerd, waardoor er dus meerdere casemanagers zijn binnen een re-integratietraject van een zieke medewerker. Er zijn over het algemeen vier casemanager-rollen:

 1. De leidinggevende als casemanager. Dit is vaak de directe leidinggevende van de zieke medewerker. Deze casemanager richt zich vooral op verzuimbegeleiding en is het directe aanspreekpunt voor de medewerker.
 2. De procesbegeleider binnen uw organisatie. Dit kan de leidinggevende zijn of een tweede casemanager, bijvoorbeeld vanuit HR. De procesbegeleider zorgt ervoor dat alle stappen uit het plan van aanpak worden gezet en dat het proces goed verloopt. 
 3. De proces-casemanager. Deze rol wordt extern vervuld (vaak vanuit de arbodienst) en is er om u als werkgever te begeleiden en adviseren over het verzuimproces.
 4. De casemanager taakdelegatie. Dit is een casemanager vanuit de arbodienst die de contactpersoon is rondom de medische kant van uw zieke medewerker. De casemanager taakdelegatie spreekt namens de bedrijfsarts. 

De leidinggevende en procesbegeleider zijn de interne casemanagers. De proces-casemanager en de casemanager taakdelegatie zijn de externe casemanagers vanuit de arbodienst. 

Taken casemanager 

De casemanager verzuim heeft de volgende taken:

 • Opstellen van het plan van aanpak met medewerker en werkgever
 • Aanspreekpunt voor alle betrokkenen 
 • Zorgen dat alle wettelijke verplichtingen worden nagekomen
 • Opbouwen van het verzuimdossier 
 • Voeren van evaluatiegesprekken

Het casemanagement verzuim laat de medische kant over aan de bedrijfsarts – het gaat hier vooral om het naleven van de wetten en regels rondom verzuim.

Wat mag een casemanager verzuim wel en niet vragen?

Om het verzuimproces zo goed mogelijk te begeleiden is het belangrijk dat een casemanager de juiste vragen stelt aan de zieke medewerker. Daaraan zijn wettelijk regels verbonden. Behalve de casemanager taakdelegatie, mag een casemanager namelijk geen medische vragen stellen. Denk hierbij aan vragen of de medewerker al naar een dokter is gegaan, of wat voor werk de medewerker nog denkt te kunnen doen. Vragen die een casemanager wel aan een zieke medewerker mag stellen zijn:

 • Wanneer de medewerker verwacht aan de slag te gaan
 • Of werk aan collega’s moet worden overgedragen
 • Op welk telefoonnummer en adres de medewerker bereikbaar is 
 • Of het verzuim door een bedrijfsongeval werd veroorzaakt
 • Of het verzuim door een verkeersongeluk werd veroorzaakt. Dit is belangrijk om te weten, omdat u de kosten van het ziekteverzuim dan mogelijk op de veroorzaker van het ongeval kan verhalen. Dit heet regresmogelijkheid. 

Het aanstellen van een casemanager verzuim 

Als werkgever beslist u zelf wie welke taken krijgt bij het casemanagement verzuim en de re-integratie van een langdurig zieke medewerker. Het is belangrijk dat u dit samen met uw medewerker doet, omdat hij of zij akkoord moet zijn met de keuzes. Niet iedereen is geschikt om casemanager verzuim te zijn. Er zijn specifieke eigenschappen waaraan een goede casemanager hoort te voldoen. De belangrijkste zijn: 

 • Inlevingsvermogen, om de situatie en wensen van zowel de medewerker als werkgever goed te begrijpen
 • Probleemoplossend vermogen, om vanuit verschillende hoeken de situatie te doorgronden en passend advies te geven 
 • Samenwerkend vermogen
 • Daadkracht en initiatief kunnen nemen 
 • Basiskennis over de (wettelijke) regels en procedures rondom verzuim 

Het kan een taak zijn waarin veel tijd gaat zitten. Dit maakt het een uitdaging om te combineren met ander werk. U kunt daarom bij uw arbodienst terecht voor advies over deze functie. Zij hebben namelijk specialisten in dienst die op de hoogte zijn van de laatste regels en verplichtingen. Ook is er vaak de mogelijkheid om externe casemanagers in te huren, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft.


Ook interessant voor u:

 • Inkomen van uw medewerkers verzekeren met de collectieve inkomensverzekering van Sazas

  (Zakelijke) inkomensverzekeringen

  Om u zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het verstandig dat u als werkgever een inkomensverzekering afsluit. Een inkomensverzekering wordt ook wel een inkomstenverzekering genoemd.
  Kennisbank
 • Bedrijfsarts in gesprek met een collega

  Wat doet een bedrijfsarts?

  Welke taken heeft een bedrijfsarts precies? En wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts? U leest het in dit artikel.
  Kennisbank