Zo houdt u uw oudere medewerker duurzaam inzetbaar

De afgelopen tijd is de AOW- en pensioenleeftijd behoorlijk gestegen. Voor veel mensen betekent dit dat ze langer moeten doorwerken. Natuurlijk het liefst op een energieke, gemotiveerde manier. Hierbij komt duurzame inzetbaarheid om de hoek kijken. Duurzame inzetbaarheid houdt medewerkers langer productief, fit en betrokken. Het zorgt voor vitale medewerkers die een positieve bijdrage (blijven) leveren aan uw bedrijf. De vitaliteit van de medewerkers bepaalt mede het succes van een onderneming. Daarom loont het de moeite om een werkomgeving te vormen waarin vitaliteit voorop staat.

oudere medewerker duurzaam inzetbaar

Met het vertrek van ouderen verdwijnt veel kennis en deskundigheid uit bedrijven. Ouder personeel heeft ervaring, heeft alle fouten al eens gemaakt en weet welke valkuilen vermeden moeten worden. Redenen genoeg dus om uw medewerkers zo lang mogelijk gelukkig en productief te houden. Dat kan makkelijker dan u wellicht denkt. Een paar tips.


Bied ook oudere medewerkers scholing aan

Ook oudere medewerkers willen het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en dat het bedrijf iets van ze verwacht. Geef hen daarom de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen. ‘Een leven lang leren’ is geen loze kreet en geldt zeker ook voor ouderen. Een vijftiger kan bijvoorbeeld extra gemotiveerd raken dankzij een cursus of opleiding. Hij kan zich bijscholen voor zijn huidige functie. Of zich omscholen voor ander werk in uw bedrijf. Dat kan ervoor zorgen dat hij nog lang met plezier naar zijn werk gaat. Ook als werkgever plukt u hier de vruchten van.


Een stapje terug doen kan lucht geven

Een stapje terug doen in het werk (demotie) is in onze prestatiegerichte maatschappij een gevoelig onderwerp. Toch is het een logische manier om het werk op oudere leeftijd vol te houden. In de praktijk zal dit vaker mogelijk zijn in wat grotere bedrijven. Daar kunnen medewerkers namelijk makkelijker doorschuiven naar een andere functie. Als het mogelijk is binnen uw bedrijf, dan is het de moeite waard dit te bespreken. Want voor uw oudere medewerkers is het beter nu een stapje terug te doen dan om over vijf jaar afgekeurd te worden.

Tip van onze verzuimexpert Bjûkje de Heer:

"Maak gebruik van de kennis van een oudere medewerker en gebruik dit in een stukje opleiding van de jongere medewerker (door de oudere medewerker)."


Korter werken

Korter werken kan helpen om de inzetbaarheid van oudere medewerkers te vergroten en verzuim te voorkomen. Een seniorenregeling, als onderdeel van het ouderenbeleid in een cao, biedt vaak uitkomst. Deze maakt mogelijk dat oudere medewerkers korter werken zonder grote financiële gevolgen. De pensioenopbouw blijft (meestal) gelijk. De afspraken voor de seniorenregeling kunnen per cao verschillen. De meest voorkomende variant is de 80-90-100 regeling. De oudere medewerker blijft voor 80% werken, tegen 90% van het salaris en bouwt 100% pensioen op. Kijk in de cao om te kijken of en hoe dit voor uw bedrijf is geregeld. En adviseer uw medewerker om er met een financieel adviseur naar te kijken: de seniorenregeling is maar voor een bepaalde periode toepasbaar dus het is belangrijk het goede moment te bepalen. Meer weten over de seniorenregeling? We hebben er voor u een artikel over gemaakt.


Vergroot de betrokkenheid

Betrokkenheid van medewerkers is één van de succesfactoren van organisaties. Uit onderzoek blijkt dat betrokken medewerkers productiever zijn en minder verzuimen. Betrokken medewerkers zorgen ervoor dat een bedrijf fit blijft. Wat kunt u doen om de betrokkenheid in uw bedrijf te vergroten? Allereerst door te laten zien dat u vertrouwen heeft in uw personeel. Ook open en transparante communicatie levert meer betrokkenheid op. Laat merken dat u waardering heeft voor de geleverde prestaties. Waardering geeft uw medewerkers het gevoel belangrijk te zijn voor de organisatie en zal de betrokkenheid verhogen.


Investeer in de gezondheid van uw medewerkers

Zowel uw medewerker als u hebben belang bij een goede gezondheid. Een gezonde medewerker verzuimt minder en is vitaler en daardoor duurzamer inzetbaar. Neem daarom initiatieven om de gezondheid en een gezonde leefstijl te bevorderen. U kunt hierbij denken aan bedrijfsfitness, sporten met een werkgeversbijdrage of het aanbieden van een cursus stoppen met roken. Ook kunt u de mentale weerbaarheid van uw personeel verhogen door bepaalde cursussen of activiteiten.

Maak de privé-situatie, de leefstijl en de balans tussen werk en privé bespreekbaar. Zo lost u samen met uw medewerker problemen op die de inzetbaarheid belemmeren.


Het werk anders organiseren

Als werkgever heeft u er alle belang bij om uw medewerkers duurzaam in dienst te houden. Want bedrijven die investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zien daarvan vrijwel direct het resultaat. Het (psychisch) verzuim daalt en medewerkers worden productiever en innovatiever. Bovendien wordt het makkelijker om jong talent te werven en te binden aan de organisatie. Uw beleid voor duurzame inzetbaarheid moet dus al beginnen bij uw jonge medewerkers.


Vitaliteit van mensen en organisatie. Dit levert het op:

  • Elke euro investering in leefstijl bespaart €3,- aan ziekteverzuim
  • Bij alle bedrijven die vitaliteit omarmen, stijgt de productiviteit
  • Bij aandacht voor de gezondheid van de medewerkers stijgt de productiviteit met 5%
  • Vitale medewerkers melden zich 35 tot 40% minder ziek
  • Bij aandacht voor vitaliteit in de organisatie daalt het verzuim met 15%
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: