Verlofvormen rondom geboorte van en zorg voor kinderen: alles op een rij

Aantal keer gelezen:
 987
Als uw medewerkster zwanger is, heeft zij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Moet uw medewerker voor een ziek kind zorgen? Ook daar is een verlofvorm voor. Welke verlofvormen zijn er rondom de geboorte van en de zorg voor kinderen? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een handig overzicht gemaakt met de verschillende verlofvormen. In dit artikel zetten we de belangrijkste verlofvormen voor u op een rij.

Alle verlofvormen voor ouders op een rij, van geboorte tot zorg voor kinderen

Verlofvormen voor (toekomstige) ouders

Uw medewerker heeft in bepaalde situaties recht op verlof. Bijvoorbeeld als hij of zij ziek wordt en (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Dit heet ziekteverlof. Ook kunnen uw medewerkers zelf verlof opnemen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan of voor onverwachte situaties. Voor dit laatste bestaat het calamiteitenverlof. Zwangere medewerksters hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ouders hebben recht op deels betaald ouderschapsverlof. Welke verlofvormen zijn er voor (toekomstige) ouders en hoe werken ze? De verlofvormen voor (toekomstige) ouders zijn:

 • Zwangerschapsverlof
 • Bevallingsverlof
 • Calamiteitenverlof
 • Geboorteverlof
 • Adoptie- en pleegzorgverlof
 • Ouderschapsverlof

Zwangerschapsverlof

Een zwangere medewerkster heeft vanaf 4 tot 6 weken voor de verwachte geboorte van het kind recht op zwangerschapsverlof. Ze mag zelf bepalen wanneer dit verlof ingaat. Dit hangt ook af van hoe het met haar gaat. Is ze bijvoorbeeld ziek door zwangerschapsklachten voorafgaand aan haar bevalling? Dan is uw zwangere medewerkster verplicht om zes weken voor de uitgerekende datum met verlof te gaan.


Bevallingsverlof

Zodra uw medewerkster bevalt, gaat het bevallingsverlof in. Dit verlof duurt minimaal 10 weken. Het kan ook langer duren. Bijvoorbeeld als de bevalling later is dan de uitgerekende datum of als het kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. In totaal heeft een moeder recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Calamiteitenverlof

Voor een medewerker die onverwacht door dringende of bijzondere omstandigheden niet kan werken, bestaat er het calamiteitenverlof. Dit soort verlof geldt bijvoorbeeld als een medewerker voor een ziek kind moet zorgen of het kind ziek van school moet halen. Maar ook als de partner van uw medewerker gaat bevallen.

Geboorteverlof

Voor partners die bij een bevalling aanwezig zijn bestaat geboorteverlof, dit valt ook onder het calamiteitenverlof. Het geboorteverlof wordt ook wel partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof genoemd. Deze vorm van verlof duurt één keer het aantal uur dat een medewerker per weekt werkt. Als uw medewerker bijvoorbeeld 36 uur werkt, dan mag het geboorteverlof ook 36 uur duren. Dit verlof mag een medewerker meteen opnemen of verspreiden over verschillende dagen. Uw medewerker moet het geboorteverlof binnen vier weken opnemen. De partner heeft naast geboorteverlof ook recht op aanvullend geboorteverlof. De duur van dit verlof is 5 keer het aantal werkuren per week. Als de partner 40 uur per week werkt, dan is dit 200 uur (5x40). Het aanvullend geboorteverlof kan tot 6 maanden na de geboorte opgenomen worden. De partner moet eerst het geboorteverlof opnemen voordat hij of zij het aanvullend geboorteverlof op kan nemen.


Adoptie- en pleegzorgverlof

Als uw medewerker een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, heeft hij of zij recht op 6 weken verlof. Tijdens dit verlof ontvangt uw medewerker een adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO). De medewerker moet het verlof wel binnen 26 weken opnemen. Vanaf 4 weken voor de komst van het adoptie- of pleegkind tot en met 22 weken erna. Een medewerker mag zelf kiezen wanneer hij of zij het verlof opneemt. In overleg met de werkgever mag dit ook verspreid over de 26 weken opgenomen worden.

Voorbeeld verzuimprotocol

Bedrijven zijn verplicht om een verzuimprotocol te hebben. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn. Wilt u weten hoe een verzuimprotocol eruit kan zien? Download ons voorbeeld verzuimprotocol.

Ouderschapsverlof

Beide ouders mogen ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 jaar na de geboorte van hun kind. Voor het opnemen van ouderschapsverlof geldt dat een medewerker 26 keer het aantal werkuren mag opnemen voor ouderschapsverlof. Als uw medewerker bijvoorbeeld 36 uur werkt per week, dan kan hij of zij 936 (36x26) uur ouderschapsverlof opnemen. Uw medewerker mag zelf bepalen hoe en wanneer hij of zij dit verlof opneemt. Dit kan in één keer of verdeeld over een langere periode.

De Wet betaald ouderschapsverlof maakt het voor ouders mogelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Beide ouders hebben recht op 70% van hun dagloon, gedurende 9 weken. Na negen weken mogen ouders nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen.


Overzicht verlofvormen Rijksoverheid

Het ministerie van SZW heeft een handig overzicht gemaakt van alle verlofregelingen rondom de geboorte van en/of zorg voor kinderen. Hierin ziet u in één oogopslag welke regelingen waarvoor gelden. Bekijk het overzicht van alle verlofregelingen rondom geboorte en zorg voor kinderen van de Rijksoverheid.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Whitepaper voorbeeld verzuimprotocol voor accountants, tips voor uw klanten

  Voorbeeld verzuimprotocol

  Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor zijn of haar organisatie.
  whitepaper
 • Zwangerschap, hoe zit het met verlof en verzuim?

  Zwangerschap, verlof en verzuim

  Is uw medewerkster zwanger geworden? Dan moet u als werkgever een aantal zaken regelen. In dit artikel gaan wij in op zwangerschap, verlof en verzuim, zodat u als werkgever de juiste informatie voorhanden heeft.
  Kennisbank