Zo kunt u fysiek verzuim voorkomen

Lichamelijke overbelasting is één van de meest voorkomende oorzaken van verzuim. Daarnaast wijst onderzoek uit dat langdurig zitten de kans op aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten kan verdubbelen. Om uw medewerkers gezond te houden is het belangrijk dat u beweging op het werk stimuleert. Ook veiligheidsmaatregelen op de werkplek kunnen fysiek verzuim voorkomen.

Man met pijn in zijn rug

Hoe voorkomt u fysiek verzuim?

Veel fysieke klachten zijn te voorkomen door het nemen van maatregelen. Sommige maatregelen zijn naar verhouding goedkoop en eenvoudig uitvoerbaar, maar kunnen veel effect hebben op het ziekteverzuim.

Griep: tips tegen de griepgolf

Griep is erg besmettelijk. Het is niet altijd mogelijk om te voorkomen dat iemand besmet raakt en ziek wordt. Wel zijn er maatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat de griep niet onnodig uitgroeit tot een griepgolf.

Meer bewegen op het werk

Uit onderzoek blijkt dat langdurig zitten de kans op aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten kan verdubbelen. Er zijn allerlei manieren om meer te bewegen tijdens het werk zonder veel moeite. Het is belangrijk om dit ook aan te moedigen onder uw personeel. Dit zorgt ervoor dat uw medewerkers gezonder en fitter blijven en in de toekomst niet uitvallen met klachten. 

Risico verminderen op hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn grotendeels te voorkomen. Een gezonde leefstijl helpt hierbij. Gezonde voeding en voldoende beweging verminderen de kans op hart-en vaatziekten. Als u ziet dat een van uw medewerkers een ongezonde leefstijl heeft, kunt u hier altijd over in gesprek gaan met de medewerker. Ook kunt u een gezonde leefstijl van uw medewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een gezonde lunch.

Gehoorschade voorkomen

De Arbowet heeft regels voor geluidsniveaus en het voorkomen van gehoorschade op de werkplek. Het is belangrijk dat u zich aan deze richtlijnen houdt, want: gehoorschade is niet te genezen en kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Veilig werken in de zon

Teveel ultraviolette straling is schadelijk. Dit kan leiden tot een vorm van huidkanker. Als u of uw medewerkers regelmatig buiten werken, is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te treffen.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Er zijn diverse oorzaken van fysiek verzuim die grote gevolgen kunnen hebben voor uw verzuimkosten, maar ook voor de dagelijkse voortgang binnen uw bedrijf. Als er geen maatregelen worden genomen, kan een enkele medewerker met griep bijvoorbeeld uitgroeien tot een griepgolf. Medewerkers met een fysiek zware functie, lopen het risico dat zij worden overbelast en hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Voor deze medewerkers is niet altijd een andere functie beschikbaar, waardoor uw bedrijf waardevolle werkervaring verliest.

Het is verstandig om preventieve maatregelen te treffen om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Soms kost dit weinig extra inspanning. Het zorgt ervoor dat uw mensen gezonder en fitter blijven en in de toekomst niet uitvallen met klachten. En het houdt uw verzuimkosten lager.


Voorbeeld verzuimprotocol

Hoe zorgt u als werkgever ervoor dat alles rondom verzuim goed geregeld is? Dit kan met het verzuimprotocol. In dit protocol legt u vast hoe uw bedrijf omgaat met verzuim. Wilt u weten hoe u zo'n protocol opstelt? Download hieronder een gratis voorbeeld.

Download voorbeeld verzuimprotocol

Man zit met been in het gips thuis