Second opinion bedrijfsarts

Meldt uw medewerker zich ziek? Dan beoordeelt uw bedrijfsarts de arbeids(on)geschiktheid en de mogelijkheid tot re-integratie van de medewerker. Vaak verloopt dit zonder problemen, maar soms is een medewerker het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts. In dat geval kan een medewerker een second opinion aanvragen. Wat dit is en waarom dit voor u als werkgever belangrijk is, leest u hier.

Wat is een second opinion

Een medewerker kan een second opinion aanvragen als hij of zij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Een andere, onafhankelijke bedrijfsarts gaat de situatie dan opnieuw bekijken.

Een man op kantoor in gesprek met een bedrijfsarts over verzuimbegeleiding

Waarom bestaat een second opinion?

Een second opinion is in de gewone gezondheidszorg de normaalste zaak van de wereld. In de bedrijfsgezondheidszorg bestaat deze mogelijkheid sinds de aangepaste Arbowet van 2017. Een second opinion is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Het geeft de medewerker meer zekerheid over de juistheid van een advies. Ook maakt een second opinion het handelen van de bedrijfsarts transparanter.

Wie betaalt de second opinion van de bedrijfsarts?

De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van u, de werkgever. Zo is dit afgesproken in het basiscontract dat u heeft met een bedrijfsarts en/of arbodienst.

Waarvoor kan een medewerker een second opinion aanvragen?

Een medewerker mag bij de volgende drie adviezen van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen: 

 • Verzuimbegeleiding: bij twijfel over adviezen van de bedrijfsarts over de werkzaamheden die hij of zij kan uitvoeren;
 • Gezondheidskundig onderzoek: bij twijfel over de uitkomsten van het onderzoek door de bedrijfsarts naar zijn of haar gezondheid;
 • Beroepsziekte: bij twijfel over de conclusie van de bedrijfsarts bij het bepalen of het over een beroepsziekte gaat.

Een medewerker mag geen second opinion aanvragen als:

 • De bedrijfsarts ‘belangrijke argumenten’ heeft om een second opinion te weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een medewerker met de second opinion op zoek gaat naar bevestiging van wat hij of zij zelf wil horen. De bedrijfsarts moet dit schriftelijk melden en een aantekening met argumenten maken in het medisch dossier van de medewerker;

 • De aanvraag onderdeel is van een juridische procedure, waarvoor een juridisch oordeel nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een loonvordering. Dan is een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV het juiste instrument;

 • De vraag waarover een second opinion wordt aangevraagd buiten het terrein van arbeid en gezondheid valt. Ook in dat geval geldt dat een deskundigenoordeel UWV de juiste keuze is.

Webinar: 'Preventief medisch onderzoek'

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een handig middel om inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s en klachten die vaker voorkomen, zoals lichamelijke en geestelijke klachten.

Verschil second opinion en deskundigenoordeel UWV

Een second opinion is niet hetzelfde als een deskundigenoordeel. U kunt als werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV als er een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan over de re-integratie van uw zieke medewerker. U vindt bijvoorbeeld dat uw medewerker minder ziek is dan hij of zij zegt, of u bent van mening dat de re-integratieverplichtingen niet worden nagekomen. Overigens kan ook uw medewerker een deskundigenoordeel UWV aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij vindt dat u zich niet voldoende inzet voor de re-integratie. Een second opinion kan alleen door een medewerker worden aangevraagd.

Is een second opinion bindend?

Een second opinion is een advies. De tweede bedrijfsarts stuurt dit advies na overleg met de medewerker door naar de eerste bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts bekijkt hoe dit advies bij zijn of haar eigen advies past en stelt de medewerker hiervan op de hoogte. De bedrijfsarts kan ervoor kiezen om de second opinion helemaal, gedeeltelijk of niet over te nemen. Een second opinion is dus niet bindend.

Privacy second opinion

Vertrouwelijkheid en privacy van de medewerker is een belangrijk onderdeel van de second opinion. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bedrijfsarts alleen met toestemming van de medewerker gegevens mag doorgeven aan de second opinion bedrijfsarts. Ook hoeft de medewerker u als werkgever niet in te lichten over reden van de second opinion. Tot slot mogen op de factuur voor de second opinion die u van de bedrijfsarts of arbodienst ontvangt geen persoonsgegevens van de medewerker worden vermeld.

Download: praktijkverhalen werkstress

Sazas sprak een bedrijfsarts en een re-integratieadviseur over werkstress. In dat interview leggen zij uit hoe u als werkgever het beste kunt omgaan met werkstress. Hoe herkent u de meest voorkomende signalen? En hoe gaat u het gesprek aan over werkstress? Het interview bevat concrete tips voor de aanpak van werkstress in de dagelijkse praktijk.

download praktijkverhalen Werkstress


Ook interessant voor u:

 • Bedrijfsarts in gesprek met een collega

  Wat doet een bedrijfsarts?

  Welke taken heeft een bedrijfsarts precies? En wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts? U leest het in dit artikel.
  Kennisbank
 • Wat doet een casemanager bij verzuim?

  Wat doet een casemanager verzuim?

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw langdurig zieke medewerker. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig kan de casemanager verzuim u hierbij helpen. Lees meer over de taken van de casemanager verzuim.
  Kennisbank