Wat kost personeel? Dit zijn de personeelskosten voor u als werkgever

Goede medewerkers aannemen is belangrijk voor u als werkgever. En goede medewerkers kosten uiteraard geld. Dit noemen we de personeelskosten of loonkosten. Deze kosten zijn voor elk bedrijf een grote maar belangrijke investering. Het is verstandig om alle personeelskosten te kennen voordat u (meer) medewerkers in dienst neemt.

Hieronder leest u hoe personeelskosten precies zijn opgebouwd. Daarnaast geven we ook inzicht in hoe u loonkosten kunt berekenen. De personeelskosten zijn opgedeeld in verschillende soorten loonkosten: de directe en indirecte loonkosten, waaronder de ziekteverzuimverzekering, de verplichte premies en bijdragen en overige kosten voor personeel.

Verzuimontwikkelingen 2022 en 2023, behoud van personeel

Wat zijn personeelskosten?

Naast het loon van uw medewerkers, heeft u als werkgever nog andere personeelskosten. Denk hierbij aan vakantiegeld en loonheffingen. Ook maakt u misschien kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden, werkplekken en apparatuur voor uw medewerkers. Al deze kosten bij elkaar opgeteld noemen we personeelskosten. U kunt op verschillende manieren personeelskosten verlagen en verhogen.

 

De directe loonkosten voor personeel

Het grootste deel van de loonkosten voor personeel bestaat uit de directe loonkosten. Deze kosten bestaan uit: 

 • Het salaris;
 • De vakantietoeslag;
 • Eventuele prestatiebeloningen (bonus of winstuitkering);
 • Minimumloon en vakantiegeld.

Let op: het salaris mag nooit lager zijn dan het wettelijke minimumloon. De overheid bepaalt twee keer per jaar de hoogte hiervan. Een vakantietoeslag van acht procent van het bruto jaarloon is verplicht. Bestaat er in uw branche een verplichte cao? Dan zijn de voorschriften hiervan (zoals loonkosten en vakantiedagen) bindend.

Wat is een verzuimverzekering?

Als uw medewerker ziek wordt, moet u volgens de wet het loon maximaal 2 jaar doorbetalen. Dit financiële risico kunt u afdekken met een verzekering. Klantadviseur Ben vertelt u hoe.

De indirecte loonkosten voor personeel

De indirecte loonkosten verschillen per bedrijf en per medewerker. Ze zijn dan ook niet altijd standaard. Onder indirecte loonkosten voor personeel vallen bijvoorbeeld: 

 • Pensioenkosten;
 • Reiskosten;
 • Onkostenvergoedingen;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden (dertiende maand, leaseauto, laptop);
 • Kosten personeelsverzekeringen (ziekteverzuimverzekering).

De indirecte loonkosten voor uw medewerkers bepaalt u als werkgever zelf, maar niet als er een cao geldt. Zo heeft u bijvoorbeeld vaak de keuze om wel of geen pensioenregeling aan te bieden. Veel medewerkers vinden zo’n pensioenregeling via een werkgever wel belangrijk. U kunt deze voor uw personeel aanvragen bij een pensioenfonds of verzekeraar.

Verplichte premies en bijdragen

U draagt als werkgever voor uw personeel ook verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn: 

 • Loonbelasting;
 • Premie volks­verzekeringen (AOW, Anw en Wlz);
 • Premies werknemers­verzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW);
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (werkgeversheffing).

De hoogte van de loonheffingen hangt af van het loon van uw medewerker en het soort arbeidscontract dat u met hem of haar heeft afgesloten. U betaalt bijvoorbeeld minder WW-premie voor een medewerker met een vast contact. 

Wist u dat u bij Sazas uw werkgeverslasten kunt meeverzekeren binnen de verzuimverzekering? Zo dekt u ook dit financiële risico af bij ziekteverzuim. 

Loonheffing berekenen

De loonheffing som: brutoloon + loon in natura + uitkeringen aan fondsen - eventuele aftrekposten. Bij het berekenen van de loonheffing moet u ook het loon in natura meenemen. Denk hierbij aan cadeaus, treinabonnementen, eten en kleding.

Wat zijn overige personeelskosten?

Naast de verplichte werkgeverslasten en personeelskosten, maakt u als werkgever nog andere kosten. Dit zijn overige personeelskosten zoals de kosten van een werkplek, bedrijfskleding, opleidingen en ontspanning. Deze extra investering in personeelskosten is onder andere belangrijk om uw medewerkers goed uitgerust en veilig te laten werken.

Facilitaire kosten

Uw medewerkers hebben middelen nodig om goed aan het werk te kunnen gaan. Denk aan een werkplek (bureau), hardware (pc, laptop, telefoon) en software (vergunningen). Andere personeelskosten zitten bijvoorbeeld in het beschikbaar stellen van goed draadloos internet, verwarming of airco op de werkplek, een keuken met genoeg voorzieningen en toiletten.

Soms heeft uw medewerker extra werkmiddelen nodig, zoals machines, persoonlijke beschermingsmiddelen of speciale werkkleding. U kunt er als werkgever voor kiezen om de kosten voor eten en drinken onder werktijd te vergoeden. Het kan gaan om het gebruik van koffie en thee tot het aanbieden van een complete maaltijd. Veel van deze kosten kunt u aftrekken binnen de werkkostenregeling (WKR). Hierover leest u hieronder meer.

Onvoorziene kosten en extra’s

Het komt soms voor dat uw medewerkers uitvallen door ziekte of een ongeval. Dit brengt onverwachte kosten met zich mee. Zo kan een zieke medewerker gemiddeld € 405,- per dag kosten. Een zieke of arbeidsongeschikte medewerker kan werkgevers zelfs tot twaalf jaar lang geld kosten. 

U moet ook denken aan extra personeelskosten in de vorm van een kerstpakket, sportabonnement, of cadeau. Misschien organiseert u eens per jaar een teamuitje om uw medewerkers betrokken te houden? Of geeft u extra geld uit voor een cursus of opleiding voor uw personeel? Dit zijn allemaal extra’s om rekening mee te houden.

U kunt te maken krijgen met een financiële tegenvaller, zoals bij een ongeval of uitval door ziekte. Ook eventuele juridische kosten of advieskosten bij contracten en arbeidsconflicten horen hierbij. Het is daarom slim om u hier als werkgever voor te verzekeren. Welke verzekeringen dat zijn leest u hieronder. 

Personeelsverzekeringen

Een onderdeel van de indirecte loonkosten voor personeel zijn de kosten voor personeelsverzekeringen. Een voorbeeld hiervan is de premie die u betaalt voor de verzekering. Ze zijn belangrijk omdat onverwachte personeelskosten van grote invloed zijn op uw bedrijf. Een financiële tegenslag kunt u voorkomen door u te verzekeren. De personeelsverzekeringen die u bij Sazas kunt afsluiten zijn: 

Een verzekering als de ziekteverzuimverzekering zorgt ervoor dat u het loon van uw medewerker kunt doorbetalen als hij of zij (voor lange tijd) ziek wordt. Sommige verzekeraars vergoeden ook kosten voor re-integratie of preventieve verzuimmaatregelen.

Voorbeeld: berekenen personeelskosten

Stel, uw medewerker heeft een bruto maandsalaris van € 4.000,-. Gemiddeld zijn de totale loonkosten van een medewerker zo’n 130% van het brutoloon. De kosten die zichtbaar zijn op het loonstrookje, zoals vakantiegeld en loonheffing, zijn hierin meegenomen. Dit betekent dat de personeelskosten uitkomen op zo’n € 5.200,-. Hier komen nog de overige personeelskosten bij. Voor deze medewerker schatten we de overige kosten per maand op € 350,-. De totale personeelskosten zijn dan € 5.550,- per maand, wat neerkomt op € 66.600,- per jaar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.


Ook interessant voor u:

 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank
 • Inkomen van uw medewerkers verzekeren met de collectieve inkomensverzekering van Sazas

  (Zakelijke) inkomensverzekeringen

  Om u zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het verstandig dat u als werkgever een inkomensverzekering afsluit. Een inkomensverzekering wordt ook wel een inkomstenverzekering genoemd.
  Kennisbank
 • Ongevallenverzekering

  Sazas Ongevallenverzekering

  Uw medewerkers zijn onmisbaar. De Sazas Ongevallenverzekering biedt financiële dekking, vergoedingen voor werkhervatting en uitkeringen bij arbeidsongeschikt door ongevallen.
  VERZEKERING