Personeelskosten verlagen door te besparen op loonkosten

In moeilijke tijden overwegen bedrijven vaak om besparingen door te voeren. Denk aan het besparen op personeelskosten, inzetten op automatisering, bijstellen van groeiplannen, minder investeren of het verplaatsen van de activiteiten naar andere landen. De kosten voor personeel vormen vaak een groot deel van de totale kosten van een bedrijf. Dat maakt besparen op personeelskosten in moeilijke tijden een serieuze optie. Maar hoe kunt u uw personeelskosten verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw medewerkers? Er zijn bijvoorbeeld subsidies die u kunt aanvragen, er is een werkkostenregeling (WKR) en kunt u zich tegen onvoorziene kosten verzekeren. We zetten de mogelijkheden hieronder op een rij.

Euro-geld-vergoeding.jpeg

Whitepaper 'De meerwaarde van ouderen op de werkvloer'

In deze whitepaper leest u waarom oudere medewerkers van waarde zijn voor uw bedrijf. We nemen misverstanden over werkende ouderen weg en laten zien wat de oorzaken van verzuim in deze groep zijn.

Besparen op personeelskosten door een subsidie aan te vragen

Door het aanvragen van een subsidie kunt u mogelijk besparen op de loonkosten voor uw personeel. Deze speciale personeelssubsidies zijn er voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan ouderen of medewerkers met een arbeidsbeperking. De overheid biedt deze subsidies om te zorgen dat ook deze medewerkers aan het werk kunnen blijven. Voor deze doelgroepen zijn vijf subsidies beschikbaar:

1. Loonkostenvoordelen (LKV)

Als werkgever mag u bij het aannemen van personeel uit een bepaalde doelgroep financieel voordeel aanvragen. Dat zijn drie soorten loonkostenvoordelen voor: oudere medewerkers, arbeidsgehandicapte medewerkers en medewerkers met een scholingsbelemmering.

Oudere medewerker
Neemt u iemand aan die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft, dan kunt u een vergoeding krijgen van € 3,05 per verloond uur. Het maximum is € 6.000,- per jaar en geldt tot drie jaar lang.

Arbeidsgehandicapte medewerker
Neemt u een medewerker aan met een arbeidsbeperking, dan kunt u hiervoor ook een vergoeding krijgen van € 3,05 per verloond uur voor drie jaar lang. 

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Als u iemand in dienst neemt met een scholingsbelemmering (deze persoon heeft of had bij het volgen van onderwijs problemen door ziekte of een handicap) of iemand die in het Doelgroepregister Banenafspraak van UWV staat, dan kunt u hier een vergoeding aanvragen van € 1,01 per verloond uur. Het maximum bedrag is € 2.000,- per jaar voor maximaal drie jaar lang.

2. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is door de overheid in het leven geroepen voor werkgevers die personeel in dienst nemen met een laag inkomen. U komt hiervoor in aanmerking als een medewerker maximaal 125% van het minimumloon verdient. Ook moet uw medewerker minimaal 1.248 uren per jaar werken in loondienst en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De hoogte van het LIV heeft een maximum van € 960,- per medewerker, per jaar. 

3. Proefplaatsing

Soms komt het voor dat u een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerker wel wilt aannemen, maar eerst wilt zien of hij of zij wel geschikt is voor de functie. In dit geval is een proefplaatsing mogelijk van twee tot zes maanden. Tijdens deze periode hoeft u geen salaris te betalen en loopt de uitkering van de medewerker door.

4. Premievrijstelling marginale arbeid

Bij een uitkeringsgerechtigde die u voor minder dan zes aaneengesloten weken in dienst neemt, kunt u een vrijstelling van de premies werknemers­verzekeringen krijgen. Dit heet de premievrijstelling marginale arbeid. Deze vrijstelling is interessant voor werkgevers die te maken hebben met piekperioden, zoals vaak het geval is in de landbouw.

5. Loondispensatie Wajong

Neemt u iemand met een Wajong-uitkering aan, dan betaalt u alleen een deel van het salaris uit. De hoogte van dit salaris wordt vastgesteld door een arbeidsdeskundige. De rest van het loon komt voor de rekening van UWV. Deze loondispensatie (ontheffing) mag een half jaar tot maximaal vijf jaar duren.

Andere subsidies waarmee u geld kunt besparen

Naast deze subsidies voor ouderen of medewerkers met een arbeidsbeperking zijn er nog andere subsidies waarmee u kunt besparen op loonkosten. Denk aan een subsidie voor het aanpassen van een werkplek wanneer iemand ziek of gehandicapt is of wordt. Ook is er loonkostenvoordeel (LKV) bij het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte medewerker en subsidie voor het opleiden van personeel.

Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangt u wanneer een medewerker een arbeidsbeperking oploopt terwijl hij of zij bij u in dienst is. U ontvangt dan maximaal € 3,05 per verloond uur tot € 6.000,- gedurende een jaar. U ontvangt deze subsidie als uw medewerker het werk weer deels of volledig kan oppakken. Of als u uw medewerker een andere functie binnen het bedrijf kan aanbieden.

Tenslotte is er nog subsidie voor de opleiding van personeel. De bekendste is het STAP-budget, een subsidie van de overheid waarmee medewerkers opleidingen en trainingen kunnen volgen. De hoogte van het STAP-budget is maximaal € 1.000 per medewerker. Het kan worden ingezet in de vorm van opleidingen, cursussen en trainingen.

Wilt u snel achterhalen welke subsidiemogelijkheden er voor u en uw medewerkers zijn? Ga dan naar de subsidiecalculator die is ontwikkeld samen met UWV.

Besparen op personeelskosten met de werkkostenregeling (WKR)

Een laatste manier om te besparen op personeelskosten is met de werkkostenregeling (WKR). Dankzij deze regeling hoeft u over veel aanvullende personeelskosten (vergoedingen, werkruimte, bedrijfskleding, cadeaus of een sportabonnement) geen belasting te betalen. Dit is een klein percentage van het totale fiscale loon. 

Vrije ruimte werkkostenregeling
Het totale bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen is de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt elk jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. U mag als werkgever dus onbelast vergoedingen aan uw medewerkers geven, maar het totale bedrag moet wel onder de vrije ruimte vallen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.


Ook interessant voor u: