Plan van aanpak bij ziekteverzuim

Bij ziekteverzuim komt er als werkgever veel op u af. Ook zult u een aantal vragen hebben rondom verzuim. Bijvoorbeeld: wanneer moet er een Plan van aanpak opgesteld worden bij ziekteverzuim en re-integratie bij bijvoorbeeld een burn-out, of door wie wordt dit Plan van aanpak opgesteld? Het opstellen van het Plan van aanpak, is onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet kent verschillende stappen:

Stappen eerste jaar Wet verbetering poortwachter

 • Dag 1: uw medewerker meldt zich ziek en u moet dit binnen één week doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts;
 • Week 6: de arbodienst of bedrijfsarts maakt een probleemanalyse;
Plan van aanpak bij ziekteverzuim
 • Week 8: uw bent verplicht om samen met uw medewerker een Plan van aanpak te maken;
 • Week 42: u moet de ziekmelding doorgeven aan UWV;
 • Week 46 t/m 52: er vindt een eerstejaarsevaluatie plaats tussen u en uw medewerker.

Stappen tweede jaar Wet verbetering poortwachter

 • Week 88: de medewerker ontvangt een informatiebrief over zijn of haar WIA-aanvraag;
 • Week 88 t/m 93: de medewerker moet het formulier voor de WIA-aanvraag binnen drie weken naar UWV sturen;
 • Week 104: de WIA-beoordeling wordt gepland.

In dit artikel gaan we dieper in op het maken van een Plan van aanpak voor uw zieke medewerker. Dit doet u samen met uw medewerker in week 8.

Week 8: het opstellen van een Plan van aanpak bij verzuim

Is uw medewerker na 8 weken nog ziek? Dan stelt u een Plan van aanpak op. Het opstellen van het Plan van aanpak is een nuttig contactmoment tussen u en uw zieke medewerker. Aan de hand van de probleemanalyse die eerder is opgesteld door de bedrijfsarts, kijkt u samen met uw medewerker hoe het gaat en maakt u een plan voor de toekomst. Het Plan van aanpak vult u samen met uw medewerker in op de website van UWV.

Wie maakt een Plan van aanpak bij ziekte?

Als werkgever stelt u samen met uw medewerker het Plan van aanpak op voor re-integratie.

Voorbeeld verzuimprotocol

Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.

Wat staat er in een Plan van aanpak?

In het Plan van aanpak staan de afspraken die u met uw medewerker maakt rondom re-integratie. Hierbij worden de volgende punten besproken:

 1. Wat gaan u en uw medewerker doen, zodat hij of zij weer aan het werk kan? Hierbij kunt u denken aan verzuimbegeleiding, de hulp van een eventuele coach, het aanpassen van de werkplek en meer.
 2. Wat is het doel waar u en uw medewerker naartoe willen werken? Bespreek samen wanneer deze doelen mogelijk worden behaald en evalueer regelmatig of deze planning nog steeds haalbaar is.
 3. Leg vast wie de casemanager is. Hij of zij is verantwoordelijk voor het contact tussen u en uw medewerker, de arbodienst/bedrijfsarts en eventueel het re-integratiebedrijf.

Voorbeeld Plan van aanpak bij re-integratie

Bij het invullen van het Plan van aanpak wordt u als werkgever vaak geholpen door de arbodienst. Gaat u het Plan van aanpak samen met uw medewerker invullen? En weet u niet precies wat u hierin moet opschrijven? Bekijk dan ons voorbeeld Plan van aanpak bij re-integratie. Hierin hebben wij een aantal voorbeelden genoemd die u kunnen helpen om het Plan van aanpak zelf in te vullen.

Vastleggen visie medewerker re-integratie verplicht

Sinds 1 juli 2023 is het verplicht om de visie van uw medewerker op re-integratie vast te leggen in het Plan van aanpak. Zo bent u samen met uw medewerker verantwoordelijk voor het re-integratieproces.

Bespreken voortgang Plan van aanpak

Zolang uw medewerker ziek is, bespreekt u minstens één keer in de 6 weken samen zijn of haar re-integratie.

Deze gesprekken legt u vast in de (eerstejaars)evaluatie. Zo weet u op tijd of u de doelstellingen haalt. U en uw medewerker brengen de bedrijfsarts regelmatig op de hoogte van het verloop van de re-integratie. Dit doet u ook als er iets verandert in de gezondheid of privésituatie van de medewerker. Als het nodig is, kan de bedrijfsarts u advies geven over de aanpassing van de (eerstejaars)evaluatie of over de medische behandeling.

Na 48 weken: evalueren Plan van aanpak

Als uw zieke medewerker na 48 weken nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Dit doet u samen met uw medewerker in de eerstejaarsevaluatie. Hierin staat hoe de re-integratie van uw medewerker tot nu toe is verlopen. U bespreekt samen of uw medewerker op de goede weg is om weer (deels) aan het werk te gaan. Naar aanleiding van deze evaluatie kunt u eventueel ook het Plan van aanpak bijstellen. De eerstejaarsevaluatie moet uiterlijk in de 52e ziekteweek samen met de medewerker worden ingevuld.

Kan een medewerker niet re-integreren binnen uw bedrijf?

Het kan ook voorkomen dat een medewerker niet meer aan het werk kan binnen uw bedrijf. Dan bent u als werkgever verplicht om passend werk te vinden voor de medewerker bij een andere werkgever. Dit heet re-integratie spoor 2. U kunt hierbij de hulp van een re-integratiebedrijf vragen.

Hulp nodig bij het maken van een Plan van aanpak voor re-integratie?

Het kan soms best lastig zijn om het Plan van aanpak en eerstejaarsevaluatie in te vullen over het ziekteverzuim van uw medewerker. Daar helpt de inzetbaarheidscoach u graag bij. Hij of zij stuurt u in eerste instantie een opzet toe van het Plan van aanpak óf de eerstejaarsevaluatie, met daarin uw basisgegevens al opgenomen, zoals:

 • De NAW-gegevens van u en uw organisatie;
 • Naam van uw medewerker;
 • Naam inzetbaarheidscoach;
 • Naam bedrijfsarts of praktijkondersteuner bedrijfsarts.

De inzetbaarheidscoach denkt actief met u mee over het invullen van genoemde opzet en kan u advies geven. Bijvoorbeeld over hoe u de probleemanalyse vertaalt naar het Plan van aanpak. Bij vragen kan u altijd terecht bij de inzetbaarheidscoach. U maakt in overleg met uw medewerker het Plan van aanpak, maar als werkgever blijft u eindverantwoordelijk volgens de Wet verbetering poortwachter. Heeft u het idee dat de medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratie? Dan kunt u hiervoor een oordeel aanvragen bij UWV.


Ook interessant voor u:

 • Trenddocument - Verzuimtrends 2024

  Trenddocument: Verzuim­trends voor 2024

  Als werkgever wilt u verzuim zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Weten wat er speelt op het gebied van ziekteverzuim, kan dan helpen. Daarom zetten wij, als verzuimspecialist, de verzuimtrends voor 2024 voor u op een rij.

  Whitepaper
 • HR Manager Liesbeth Praktijkverhaal Ziekteverzuimbeleid

  Ziekteverzuimbeleid; hoe werkt dat bij Sazas?

  Praktijkverhaal: Hoe kunnen we samen met onze medewerkers verzuim voorkomen en verminderen? Vanuit deze vraag ontstond een nieuwe kijk op het ziekteverzuimbeleid van Sazas, met als achterliggende gedachte: goed voorbeeld doet volgen.

  Whitepaper