Wet verbetering poortwachter voor AOW'ers

Door nieuwe wetgeving is het vanaf 2016 voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een contract bij de eigen of bij een andere werkgever. Hierdoor is het voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden of alsnog in dienst te nemen. Zo kan er langer gebruik worden gemaakt van hun waardevolle kennis en ervaring.

Oudere man met stropdas aan het werk

De belangrijkste maatregelen uit deze wet zijn:

  • U hoeft het loon van een zieke medewerker, die de AOW-leeftijd heeft bereikt, maximaal 13 weken door te betalen.
  • Ook geldt het opzegverbod tijdens ziekte voor medewerkers met AOW-leeftijd maar 13 weken.
  • Uw re-integratieverplichtingen voor een zieke medewerker met AOW-leeftijd vervallen na 13 weken. U hoeft geen plan van aanpak op te stellen en geen inspanningen te verrichten voor re-integratie tweede spoor.
  • Voor een medewerker met AOW-leeftijd geldt standaard een opzegtermijn van een maand, ongeacht de duur van het contract.
  • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geldt straks ook voor een medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Sazas verzekert AOW'ers

Terwijl Nederland vergrijst en er stemmen opgaan dat we langer moeten doorwerken, zijn er nog maar weinig mensen die dat ook echt doen. Veel regelingen stoppen na het behalen van de AOW-leeftijd. Het AOW-pensioen gaat in op de dag van het bereiken van de AOW-leeftijd. En in de meeste arbeidscontracten en cao's is bepaald dat het werk automatisch op die leeftijd stopt. Sazas wil het doorwerken na de AOW-leeftijd ondersteunen. Het is met de Sazas Verzuimverzekering mogelijk om medewerkers, die doorwerken na hun AOW-leeftijd, te verzekeren voor verzuim.

Er gelden wel een aantal voorwaarden: 

  • De eindleeftijd van de verzekering is 70 jaar. Daarna is verzekeren niet meer mogelijk.
  • Dekking vindt uitsluitend plaats vanuit de Sazas Verzuimverzekering. PLUS-dekking en Inkomen Gezond-dekking zijn niet mogelijk. 
  • De verzekering is vrijwillig. Met andere woorden: als werkgever kunt u kiezen of u deze medewerkers verzekert via de Sazas Verzuimverzekering.

Aanmelden

Sazas benadert automatisch die werkgevers waarvan een medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt en wijst dan op deze mogelijkheid.

Re-integratieverplichten van medewerkers die binnen een jaar AOW krijgen

Voor medewerkers die na de WIA-beoordeling binnen een jaar en een maand in aanmerking komen voor een AOW-uitkering, gelden afwijkende regels voor re-integratie.

Dit is dus van toepassing voor medewerkers die ongeveer drie jaar voor hun AOW-datum ziek worden.

◄ Terug naar overzicht Wet Verbetering Poortwachter