Weet u wat verzuim kost, en waaruit de kosten van verzuim bestaan?

Aantal keer gelezen:
 2676
Veel werkgevers onderschatten de kosten van verzuim door een zieke medewerker. Wist u dat de verzuimkosten kunnen oplopen tot wel € 405,- per dag? Verzuim kan worden voorkomen als u de signalen en oorzaken van verzuim herkent. Krijgt u toch met verzuimkosten te maken, dan betaalt u niet alleen het loon door, maar heeft u ook andere kosten. Zo daalt uw productie en betaalt u bijvoorbeeld voor vervanging, verzuimbegeleiding en arbodienstverlening. We leggen de verschillende verzuimkosten aan u uit.

kosten van verzuim

De kosten van verzuim


1. Loondoorbetaling


Doorbetaling van het loon is de meest opvallende kostenpost bij verzuim. Meestal bent u verplicht om het salaris van uw medewerker twee jaar lang door te betalen. Dat geldt niet voor medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zij krijgen hun loon nog maximaal zes weken doorbetaald. En in sommige gevallen komt een medewerker meteen in de Ziektewet, bijvoorbeeld bij verzuim als gevolg van zwangerschap en orgaandonaties. In dat geval betaalt UWV het loon. Maar zoals gezegd: meestal moet u als werkgever zelf het salaris van een medewerker doorbetalen tijdens ziekte.

Hoeveel procent van het loon moet u precies betalen aan uw zieke medewerker? Dat is vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst. In de eerste twee ziektejaren ontvangt de medewerker sowieso minimaal zeventig procent van zijn (bruto)salaris. De vakantietoeslag valt hieronder, maar bijvoorbeeld ook een dertiende maand, bonusregeling, provisie, et cetera. Ook betaalt u de pensioenpremie door. Komt de te betalen zeventig procent lager uit dan het minimumloon? Dan moet u in het eerste ziektejaar aanvullen tot deze grens. In het tweede jaar vervalt deze ‘minimumbescherming’. 

Let op: is bij de zieke medewerker sprake van zogeheten ‘variabele loonbestanddelen’, zoals een ploegen-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslag, een maandbonus of provisie? Dan moeten deze zaken ook worden meegenomen in de loondoorbetaling. Het gemiddelde loon, dat een medewerker had kunnen verdienen wanneer hij had kunnen doorwerken, is de richtlijn.


2. Verlies van productie of dienstverlening

Komt een medewerker ziek thuis te zitten, dan betekent dat logischerwijs dat hij zijn werk niet meer kan uitvoeren. Dat houdt in dat u als werkgever productie verliest en uw dienstverlening eronder lijdt. En dat kost geld.


3. Vervanging

Om alles zoveel mogelijk te laten doordraaien, moet u vervanging regelen voor de zieke medewerker. Hier hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan. Daarbij heeft u vaak niet meteen een vervanger. En hij of zij zal waarschijnlijk nog niet meteen dezelfde productiviteit en prestaties leveren als uw zieke medewerker.


4. Verzuimbegeleiding

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat u uw zieke medewerker vanaf de eerste ziektedag een actieve verzuimbegeleiding moet aanbieden. Dit om hem zo snel mogelijk weer te laten terugkeren naar de werkvloer. Deze verzuimbegeleiding kunt u in eigen hand houden of uitbesteden aan een specialist. Sowieso kost de verzuimbegeleiding altijd geld.


5. Re-integratie

Soms is er extra hulp en ondersteuning nodig om een medewerker te laten terugkeren naar de werkplek, of naar een andere functie binnen het bedrijf. Denk dan bijvoorbeeld aan opleidingen, trainingen, ondersteuning door een therapeut, aanpassing van de werkplek en hardware en eventuele extra inhuur van een arbodienst.

Een re-integratietraject is tijdrovend en kostbaar; onderschat dat niet. Daarnaast eist het traject inspanningen van zowel werkgever als medewerker: volgens de Wet verbetering poortwachter moeten beide partijen zich actief inzetten voor de re-integratie.

Meer weten op dit vlak? Lees hier meer over re-integratie en de verplichtingen.


6. Loonsanctie 

Is een medewerker langer dan 104 weken arbeidsongeschikt? Dan mag hij een WIA-uitkering aanvragen. UWV bekijkt dan of er voldoende inspanningen zijn geleverd om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Is dat niet het geval, dan kan UWV de werkgever dwingen om een loonsanctie te betalen. Dat betekent dat u het loon van uw medewerker maximaal één jaar langer moet doorbetalen.

Meer weten? Lees over de Wet verbetering poortwachter.


Kosten van verzuim op een rij

Een zieke medewerker kost gemiddeld 405 euro per dag, afhankelijk van het loon dat hij of zij verdient. De impact op uw bedrijf en uw financiële resultaat is dus groot. Helemaal als meerdere medewerkers tegelijk ziek zijn en sprake is van langdurig verzuim.

Tabel: Totale kosten van verzuim per medewerker per dag

Wat? Kosten
Kosten voor vervanging € 191,-
Loondoorbetaling € 153,-
Omzetverlies tijdens afwezigheid € 43,-
Kosten arbodienstverlening € 10,-
Interne verzuimbegeleiding € 8,-
TOTALE KOSTEN VAN VERZUIM € 405,-
Bron: MKB Servicedesk, 2023


Webinar: waarmee krijgt u te maken bij verzuim?

Sharita Bodha, klantadviseur bij Sazas, geeft een gratis webinar over verzuim. Ze geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Wat komt er op u af bij verzuim? Hoe geeft u een ziekmelding door aan Sazas en hoe zit het met verzuimbegeleiding? 
 • Wat is belangrijk om te weten over de Wet verbetering poortwachter?
 • Wat is een interventie en hoe kan dit helpen om verzuim te verkorten of voorkomen? 
 • Hoe kan Sazas helpen? Hoe berekenen wij uw uitkering en welke experts hebben wij in dienst om klanten te helpen met (langdurig) verzuim? 

Bekijk het gratis webinar
Webinar Wat Komt Er Op U Af Bij Verzuim En Dienstverlening Sazas
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.
  VERZEKERING
 • Istock 1282721979

  Whitepaper: Medewerkers met schulden

  In de whitepaper “Medewerkers met schulden” leest u alles over de oorzaken en de gevolgen van schulden en wat u hier als werkgever aan kunt doen.
  Whitepaper