Toename arbeidsongeschiktheid door langdurige coronaklachten

Aantal keer gelezen:
 744
Veel mensen raakten tussen 2020 en 2022 besmet met het coronavirus. Gelukkig had een groot deel van de besmette mensen alleen maar tijdelijk last van lichamelijke klachten. Andere mensen hielden er langdurige klachten aan over, ook wel Long COVID genoemd. Inmiddels komt er voor een grote groep mensen een eind aan de twee jaar loondoorbetaling, of is dat moment in zicht. Zij komen dan in aanmerking voor een WIA-beoordeling bij UWV. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 85% van de zieke medewerkers met langdurige coronaklachten een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. In veel gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Long- en luchtwegaandoeningen is de meest voorkomende beroepsziekte - Sazas

Onderzoek UWV

UWV doet sinds het begin van de pandemie, eind februari 2020, WIA-beoordelingen van mensen met coronaklachten. In een eerste onderzoek van UWV zijn de beoordelingen van mensen met coronaklachten als hoofdreden van ziekte meegenomen. Het UWV-onderzoek gaat over de periode van het begin van de pandemie tot en met eind mei 2022.


WIA-beoordelingen in cijfers

De eerste WIA-beoordelingen van mensen met langdurige lichamelijke klachten na een coronabesmetting, zijn gestart vanaf begin 2022. In de cijfers is terug te zien dat er in 2022 een flinke stijging is. In 2020 en 2021 deed UWV 139 WIA-beoordelingen waarbij coronaklachten de hoofdreden van de ziekte waren. In de eerste vijf maanden van 2022 zijn dat er al 736. In 61% van de gevallen hebben mensen ook andere aandoeningen naast hun coronaklachten.

 


Volledig arbeidsongeschikt door langdurige coronaklachten

62% van de mensen die coronaklachten als hoofdreden van hun ziekte hadden, zijn volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dit zijn de uitkomsten van de WIA-beslissingen die zijn genomen tot en met mei 2022. In de meeste gevallen (54%) gaat het om een WGA 80-100 uitkering. Dit geldt voor mensen die op dit moment volledig arbeidsongeschikt zijn. Maar waarbij er nog een kans is dat er verbetering komt en mensen meer aankunnen. Bij een klein aantal gevallen (8%) gaat het om een IVA-uitkering. Zij zijn volledig of duurzaam arbeidsongeschikt. Bij duurzame arbeidsongeschiktheid is de kans op herstel minimaal.

 

Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Heeft u al een verzuimprotocol? Download ons gratis voorbeeld.

Geen recht op uitkering

Een klein deel van de arbeidsongeschikt verklaarde mensen hebben geen recht op een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ongeveer 15% van de mensen is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Zij hebben om die reden geen recht op een WIA-uitkering. Dit komt omdat zij niet volledig arbeidsongeschikt zijn en met de arbeidsmogelijkheden die er zijn nog minstens 65% van hun oude loon kunnen verdienen. Wanneer mensen er minder dan 35% op achteruit gaan in hun loon, bepaalt de wet dat zij geen recht hebben op een WIA-uitkering.

WIA-instroom door Long COVID

Steeds meer mensen met langdurige coronaklachten als hoofdreden van ziekte krijgen een WIA-toekenning. Zij zijn dan al meer dan twee jaar (104 weken) ziek. Na die periode vervalt de wettelijke plicht voor loondoorbetaling bij ziekte. Mensen die meer dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaard, hebben dan recht op een WIA-uitkering. Tot nu toe is dat 3% van de totale WIA-instroom van 2022.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: UWV

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: