Wanneer zijn de feestdagen, vakanties en bouwvak in 2023

Aantal keer gelezen:
 16595

Altijd handig om te weten wanneer de feestdagen, schoolvakanties en bouwvak in 2023 vallen. Zo kunt u aan de slag met de vakantieplanning en werkroosters. Hieronder leest u precies wanneer de feestdagen, bouwvak en vakanties in 2023 zijn. Werkgevers hebben te maken met een paar regels rond het opnemen van vakantie- of vrije dagen. Ook deze leest u hieronder. 


Feestdagen in 2023 

In 2023 zijn er totaal elf feestdagen, van Goede Vrijdag tot Koningsdag en van Bevrijdingsdag tot Hemelvaartsdag. Op welke dagen en data vallen de feestdagen in 2023? 

Feestdagen En Schoolvakanties

Overzicht officiële feestdagen 2023

Het overzicht van alle officieel erkende feestdagen in Nederland:

Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag Zondag 1 januari 2023
Goede Vrijdag Vrijdag 7 april 2023
Eerste paasdag Zondag 9 april 2023
Tweede paasdag Maandag 10 april 2023
Koningsdag Donderdag 27 april 2023
Bevrijdingsdag Vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei 2023
Eerste pinksterdag Zondag 28 mei 2023
Tweede pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Eerste kerstdag Maandag 25 december 2023
Tweede kerstdag Dinsdag 26 december 2023
Is de tabel niet goed leesbaar? Klik voor een grotere weergave.


Vakanties in 2023 

Op vakantie gaan is goed voor iedereen. Bent u werkgever en heeft u medewerkers met kinderen? Dan is de kans groot dat zij hun vakantieplanning in 2023 afstemmen op de schoolvakanties. Daarom is het voor u als werkgever goed om te weten wanneer de schoolvakanties in 2023 zijn. De data van de schoolvakanties worden jaarlijks door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. Scholen mogen van deze periode afwijken.

Overzicht schoolvakanties 2023

Het overzicht van alle schoolvakanties in Nederland:

Vakantie Regio Periode
Voorjaarsvakantie Noord
Midden
Zuid
25 februari - 5 maart 2023
25 februari - 5 maart 2023
18 februari - 26 februari 2023
Meivakantie Heel Nederland 29 april - 7 mei 2023
Zomervakantie Noord
Midden
Zuid
22 juli - 3 september 2023
8 juli - 20 augustus 2023
15 juli - 27 augustus 2023
Herfstvakantie  Noord
Midden
Zuid
21 oktober - 29 oktober 2023
14 oktober - 22 oktober 2023
14 oktober - 22 oktober 2023
Kerstvakantie Heel Nederland 23 december 2023 - 7 januari 2024
Is de tabel niet goed leesbaar? Klik voor een grotere weergave.

Whitepaper: Ziekte in het buitenland

Als een medewerker ziek wordt, geldt er een vaste werkwijze: ziekmelding, begeleiding en re-integratie. Het wordt wat moeilijker als de medewerker in het buitenland ziek wordt. Of juist naar het buitenland wil, terwijl hij of zij al ziek is. Hoe gaat u daarmee als werkgever om?

Bouwvak 2023

Sinds 1981 is de bouwvak geen verplichting meer voor de bouwsector. Ook wordt de bouwvakantie niet meer opgenomen in de cao voor bouwnijverheid. Toch hebben veel bedrijven behoefte aan een bepaalde richtlijn voor de gezamenlijke bedrijfssluiting in de zomer. Dat noemen we tegenwoordig ook wel een terugvaladvies. Medewerkers in de bouwsector nemen vaak vakantie op in deze periode. Dit zal uiteraard ook in de bouwvak 2023 gebeuren. 


Overzicht bouwvak in 2023 

Bekijk hier het overzicht van de bouwvak: 

Regio Periode Week
Noord 7 augustus - 25 augustus 2023 32, 33, 34
Midden 24 juli - 11 augustus 2023 30, 31, 32
Zuid 31 juli - 18 augustus 2023 31, 32, 33
Is de tabel niet goed leesbaar? Klik voor een grotere weergave.

Dit zijn de regels rondom feestdagen en vrij geven

Het is niet wettelijk bepaald op welke feestdagen uw medewerkers vrij zijn. Zo zijn er ook geen landelijke regels voor vrije dagen. Medewerkers zijn alleen verplicht vrij als dit is bepaald in de cao voor uw branche of als hierover afspraken zijn gemaakt in het arbeidscontract. Ook zijn uw medewerkers verplicht vrij op een feestdag als deze in het personeelshandboek staat. 

Als er binnen uw organisatie een cao geldt, dan is daarin vaak een lijst met alle verplichte vrije dagen voor uw medewerkers opgenomen. Dit zijn de algemeen erkende feestdagen die ook boven in het overzicht staan. Bent u niet gebonden aan een cao? Dan bent u ook niet verplicht om uw medewerkers op deze feestdagen vrij te geven. U mag in dat geval zelf in de arbeidsovereenkomst opnemen wanneer uw medewerkers vrij zijn.  

Regels rondom werken op feestdagen in 2023 

Binnen sommige branches wordt van medewerkers verwacht dat zij ook op feestdagen werken. Denk aan bedrijven in de gezondheidszorg, horeca en detailhandel die ook tijdens feestdagen geopend zijn. Is er geen cao van toepassing? Dan mag u zelf met uw medewerkers afspreken of zij wel of niet werken op feestdagen. U spreekt dan onderling af op welke dagen wordt gewerkt en wanneer zij vrij zijn. 

Het is verstandig om uw medewerkers aan te moedigen hun verlof ruim op tijd aan te vragen. Krijgt u het werkrooster namelijk niet rond, dan kunt u uw medewerkers in het uiterste geval verplichten om te komen werken. U moet dan wel kunnen bewijzen dat dit onmisbaar is voor een goede bedrijfsvoering. 

Het werken op een feestdag is vergelijkbaar met het werken op zondag. Ook hiervoor gelden bijzondere regels. Zo mag u uw medewerker niet elke zondag inroosteren. Hij of zij heeft recht op minimaal dertien vrije zondagen per jaar. Van deze regel mag u afwijken als er in de cao een lager aantal vrije zondagen is bepaald. Hiermee moet uw medewerker ook akkoord zijn gegaan. 

Moet u extra loon uitbetalen op feestdagen?

Volgens de wet hoeft u medewerkers die op feestdagen werken geen extra salaris of toeslag te betalen. Het kan wel zijn dat dit in uw cao staat. Vooral in de horeca- en zorgsector komt het voor dat medewerkers extra vrije dagen of een hoger uurloon krijgen wanneer zij werken op feestdagen. 

Dit zijn de regels voor vakanties in 2023 

De kans is aanwezig dat uw medewerkers in 2023 hun vakantiedagen opnemen rondom feestdagen en in de schoolvakanties. Hoeveel vakantiedagen moet u geven per medewerker? En hoe gaat het aanvragen van vakantie? In Nederland hebben medewerkers wettelijk recht op twintig vakantiedagen. Vakantiedagen worden in uren uitgedrukt. Iedere medewerker krijgt vier keer het aantal uur dat hij of zij per week werkt. 

Bovenop deze wettelijke vakantiedagen komen vaak nog extra verlofdagen, het bovenwettelijk verlof. Hoeveel dagen dat zijn hangt af van de afspraken die u hierover met uw medewerkers maakt. Bovenwettelijke vakantie vaak vastgelegd in een cao. Na akkoord van u als werkgever kan een medewerker extra vakantiedagen kopen.

Medewerkers mogen hun bovenwettelijke vakantiedagen voor 2023 ook verkopen voor geld. Een vakantiedag is namelijk hetzelfde waard als een dag werken, inclusief vakantiegeld, een dertiende maand of overwerkuren. Als uw medewerker een vakantiedag koopt, dan wordt deze werkdag ingehouden op het brutoloon.


Mag u verlof voor vakanties afwijzen? 

Het kan voorkomen dat twee medewerkers met dezelfde functie verlof aanvragen voor dezelfde vakantieperiode. U heeft in dit geval als werkgever het recht om dit verzoek af te wijzen. Let op: dit mag u alleen doen bij zwaarwegende redenen. Denk aan een situatie waarbij personeelstekort ontstaat of als te veel medewerkers ziek zijn. 

Het afwijzen van verlof voor een vakantie moet u als werkgever binnen twee weken doen. Als dit niet lukt, dan staat de vakantie van uw medewerker in principe vast. Bij uitzondering is ook dat verlof achteraf nog in te trekken. Maar ook hiervoor heeft u zwaarwegende argumenten nodig. Bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering in gevaar komt. Een eerder goedgekeurd verzoek mag u dan toch weer intrekken. 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Istock 1282721979

  Whitepaper: Medewerkers met schulden

  In de whitepaper “Medewerkers met schulden” leest u alles over de oorzaken en de gevolgen van schulden en wat u hier als werkgever aan kunt doen.
  Whitepaper
 • Dreigend verzuim door personeelstekort, tips voor werkgevers

  Dreigend verzuim door personeelstekort: tips om uitval te beperken

  Het personeelstekort is groot: Nederland telt meer vacatures dan werklozen. En het Centraal Planbureau verwacht dat de grote krapte op de arbeidsmarkt voorlopig blijft. Heeft uw bedrijf ook een tekort aan personeel? Dit kan leiden tot een hogere werkdruk voor uw medewerkers. Hoe zorgt u ervoor dat dit niet tot verzuim leidt?
  nieuws
 • Verzuimprotocol Ter Laak Medewerkers

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank