Personeel aannemen: dit komt er allemaal bij kijken

Het aannemen van personeel is een grote stap voor uw bedrijf. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Maar waarop kunt u als toekomstige werkgever allemaal letten als u personeel gaat aannemen? In dit artikel gaan we in op het juiste moment om personeel aan te nemen, de kosten die erbij komen kijken en de verzekeringen die u kunt afsluiten. Zo bent u goed voorbereid wanneer u uw eerste medewerker(s) aanneemt.
Loonkostenvoordeel (LKV) regelen voor medewerkers

Wanneer is uw bedrijf klaar voor het aannemen van personeel?

Als ondernemer kan het lastig zijn om te bepalen wanneer u klaar bent voor het aannemen van personeel. Hiervoor is dan ook geen standaardregel. Sommige ondernemers kijken vooral naar hun omzet en het moment dat hun bedrijf financieel klaar is voor het aannemen van personeel. Een andere reden voor uitbreiding is wanneer de werkdruk voor u te groot wordt. Het is dan fijn om werk uit handen te kunnen geven. Ook kan het zijn dat u personeel wilt aannemen ‘op de groei’: zodra u personeel aanneemt, kunt u met uw bedrijf meer werk gedaan krijgen. Het bedrijf krijgt dan de mogelijkheid om verder te groeien. Maar heeft u wel echt behoefte aan het aannemen van personeel? Om hierop een antwoord te vinden, kunt u uzelf de volgende vijf vragen stellen:

 1. Wil ik naast ondernemer ook manager worden?
 2. Wil ik personeel in loondienst, of wil ik liever werk uitbesteden aan zzp’ers of personeel via een uitzend- of detacheringsbureau inzetten?
 3. Heb ik de ambitie om te groeien, of blijf ik liever een zelfstandige zonder personeel?
 4. Kan ik de kosten voor personeel dragen, zowel nu als in de toekomst?
 5. Wat zijn mijn extra inkomsten na het aannemen van personeel?

Personeel aannemen als eenmanszaak

Als eenmanszaak kunt u ervoor kiezen om personeel aan te nemen. Uw rechtsvorm blijft hetzelfde als u personeel krijgt. U bent als eenmanszaak privé verantwoordelijk voor uw bedrijf en de mogelijke schulden. Wanneer u personeel aanneemt, bent u ook verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom salarisbetalingen en loonheffingen.

Whitepaper: 'Haal het maximale uit thuiswerken'

Thuiswerken kan veel opleveren voor uw bedrijf, maar kent ook nadelen. Hoe houdt u uw medewerkers productief en gemotiveerd? Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

De voordelen van personeel aannemen

Het aannemen van medewerkers kan uw bedrijf veel opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende drie voordelen:

 1. U staat er niet meer alleen voor en kunt werk uit handen geven. Hierdoor houdt u als ondernemer tijd over voor andere zaken, zoals het bepalen van de groeistrategie voor uw bedrijf;
 2. Uw medewerkers kunnen het bedrijf vertegenwoordigen en meedenken over de koers van uw bedrijf. Zo staat u er ook op dit gebied niet meer alleen voor;
 3. De medewerkers die u aanneemt zullen hun eigen talenten en ervaring hebben, waardoor u uw klanten meer kunt bieden. Dit kan zorgen voor een betere relatie met uw klanten.

De nadelen van personeel aannemen

Er zijn ook nadelen te bedenken wanneer het aankomt op het aannemen van personeel. Twee mogelijke nadelen zijn:

 1. Het kan een uitdaging zijn om goede medewerkers te vinden die passen bij uw bedrijf. Hierin kan veel tijd en moeite zitten;
 2. U wilt medewerkers natuurlijk niet alleen aantrekken, maar ook behouden. Daarom zult u als werkgever moeten investeren in het behoud van uw medewerkers. Dit zijn investeringen in tijd, moeite en geld. Dit gaat samen met het creëren van een veilige, gezonde en plezierige werkplek waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. Ook is het goed om regelmatig met hen in gesprek te gaan zodat u weet wat er speelt. Zo kunt u gericht vragen stellen over het werkplezier.

Waarop moet u letten bij het aannemen van personeel?

Een goede voorbereiding is het halve werk wanneer u op het punt staat om personeel aan te nemen. In uw voorbereiding is het verstandig om de volgende zeven punten mee te nemen:

 1. Werving van nieuwe medewerkers: het aannemen van personeel begint bij werving. U kunt bijvoorbeeld via social media op zoek gaan naar nieuwe medewerkers, maar ook via vacaturesites. Bedenk waar uw nieuwe medewerkers zich bevinden en pas daarop uw wervingsstrategie aan. U kunt natuurlijk ook een bureau inschakelen en zo de werving van personeel uitbesteden.

 2. Selectie van nieuwe medewerkers: het selecteren van de juiste medewerker is niet gemakkelijk. Het is belangrijk om heel goed te omschrijven wat iemand moet doen (taken/werkzaamheden) en welke eisen daaraan worden gesteld (opleiding, ervaring, eigenschappen etc.). In gesprekken kunt u toetsen in hoeverre de kandidaat voldoet aan deze eisen.

 3. Verklaring omtrent gedrag (VOG): check de integriteit en betrouwbaarheid van nieuwe medewerkers. Wordt er binnen uw bedrijf gewerkt met vertrouwelijke informatie, zoals klantgegevens of financiële informatie? Het is dan goed om onderzoek te doen naar de achtergrond van nieuwe medewerkers. U kunt vragen om een Verklaring omtrent gedrag. Daarnaast kunt u bij een vorige werkgever vragen of de medewerker betrouwbaar is geweest, of een gesprek met een vorige leidinggevende voeren. Dit geeft u als werkgever net wat meer zekerheid.

 4. Introductie en inwerken: u wilt natuurlijk dat uw nieuwe medewerker snel zijn of haar weg kan vinden binnen uw bedrijf. Bedenk van tevoren wat hierin voor u belangrijk is en maak een programma (of overzicht) van die zaken die de nieuwe medewerker zich in de eerste periode eigen moet maken. Zo kan deze medewerker snel aan de slag.

 5. Aanmelden bij de Belastingdienst: bij het aannemen van personeel komen verschillende kosten kijken. Zo krijgt u te maken met loonheffingen die u namens uw medewerkers moet afdragen bij de Belastingdienst. U moet zich dan ook aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst.

 6. Goed werkgeverschap: als werkgever dient u goed te zorgen voor uw medewerkers. Dit noemen we ook wel goed werkgeverschap. Dit betekent niet alleen dat u uw wettelijke verplichtingen nakomt, maar bijvoorbeeld ook dat u uw medewerkers een passend salaris biedt, en zorg draagt voor een goede werk-privébalans. Uiteindelijk is het natuurlijk aan u hoe u invulling geeft aan uw rol als werkgever en op welke manier u verantwoordelijkheid neemt.

 7. Omgaan met verzuim: u krijgt als werkgever vroeg of laat te maken met verzuim. Er zijn verschillende soorten verzuim: van een kort griepje tot medewerkers die langdurig ziek worden. Vooral bij langdurig verzuim kunnen de kosten hoog oplopen. U bent namelijk verplicht om twee jaar lang 70% van het loon door te betalen. Kunt of wilt u dit risico niet volledig zelf dragen, dan kunt u een verzuimverzekering afsluiten. Door ook arbodienstverlening mee te nemen in uw verzekeringspakket, krijgt u de juiste begeleiding bij verzuim.

Wat kost het aannemen van personeel?

De kosten van personeel zijn eenvoudig te berekenen. Per medewerker betaalt u nog zo’n 20% tot 35% aan extra kosten, bovenop het maandelijks loon. Loonkosten zijn te verdelen in directe en indirecte loonkosten.

1. Directe loonkosten personeel: deze vormen het grootste deel van de loonkosten. Deze kosten bestaan onder meer uit het maandelijkse salaris, de vakantietoeslag en de uitkering van een bonus of winstuitkering.

2. Indirecte loonkosten personeel: dit zijn loonkosten die niet standaard zijn en afhankelijk van de keuzes die u maakt, voor uw bedrijf en uw medewerkers. Denk aan reiskosten, pensioenkosten, een dertiende maand en kosten voor een personeelsverzekering, zoals de verzuimverzekering. Wel kan het zijn dat bepaalde loonkosten verplicht worden gesteld vanuit uw cao.

3. Verplichte premies en bijdragen: als werkgever bent u verplicht om loonheffing af te dragen aan de Belastingdienst. Hieronder valt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz), de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen (WAO, WIA, WW en ZW).

4. Overige personeelskosten: naast de bovenstaande kosten, krijgt u als werkgever nog met overige personeelskosten te maken. Denk aan de kosten voor een werkplek, maar ook aan scholing en werkkleding. Daarnaast kunt u als werkgever te maken krijgen met onverwachte kosten. Voorbeelden zijn kosten door bedrijfsongevallen of langdurig verzuim. Is hiervoor geen verzekering, zoals een ongevallenverzekering, dan kunnen deze kosten flink in de papieren lopen.

Ook interessant voor u:

 • Vrouw in overleg op het werk

  Wat heeft u aan een verzuimverzekering?

  Het is verstandig om uzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen verzuim en risico's die het met zich meebrengt. De verzuimoplossingen van Sazas kunnen u daarbij helpen. Met een verzuimverzekering dekt u bijvoorbeeld het financiële risico van loondoorbetaling af.
  Kennisbank
 • Verzuimontwikkelingen 2022 en 2023, behoud van personeel

  Wat kost personeel?

  Wat zijn de personeelskosten? Een artikel over directe loonkosten, de verplichte premies en bijdragen, overige personeelskosten en indirecte loonkosten, waaronder de verzuimverzekering.

  Kennisbank
 • Sazas werkgeverslasten berekenen

  Hoe kunt u de werkgeverslasten berekenen?

  De werkgeverslasten zijn de wettelijk verplichte kosten die u betaalt naast het salaris van uw medewerkers. Hoe u deze kosten kunt berekenen, leest u in dit artikel.
  Kennisbank