Wat te doen bij ziekte tijdens vakantie?

Een zieke werknemer blijft vervelend, ook als de werknemer tijdens vakantie ziek wordt en u er niet meteen hinder van ondervindt met de productie. Natuurlijk staat deze werknemer wel bij u onder contract. Een werknemer moet zich ook tijdens vakantie bij u ziek melden.

zieke-medewerker-sazas.jpg

Vakantie binnen Nederland

Belangrijk is dat de werknemer zich tijdig ziek meldt. De werknemer meldt zich ziek zoals afgesproken is in het verzuimprotocol wat binnen uw bedrijf geldt. Vaak meldt de werknemer zich bij de direct leidinggevende. Maar dat hangt af van de afspraken die binnen uw bedrijf gelden. Het maakt geen verschil dat de werknemer op vakantie is.

Omdat zijn of haar vakantie in Nederland plaatsvindt kunt u de verzuimbegeleiding meteen in gang zetten. Bij een ziekmelding in het buitenland is dit wat lastiger.

Vakantie buiten Nederland

Als een werknemer op vakantie in het buitenland is, moet de werknemer zich ook zo snel mogelijk ziekmelden. Uiterlijk binnen 24 uur. Uw werknemer dient ten tijde van ziekte tijdens zijn vakantie altijd bereikbaar te zijn. Maak hier duidelijke afspraken over. U mag vragen naar het vakantieadres van uw werknemer.

Bij terugkomst in Nederland

Bij terugkomst in Nederland mag u de werknemer laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan onder meer vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden beschouwd.

Vakantiedagen behouden of inhouden?

Als een werknemer ziek wordt op vakantie, mag u als werkgever niet zomaar deze vakantiedagen inhouden. De werknemer is  ziek en kan daardoor niet genieten van zijn vakantie. Maar er zijn een aantal situaties waarin u dit wel mag doen:

  1. Als dit is afgesproken in uw cao, contract of uw bedrijfs-reglement (verzuimprotocol).
  2. Als schriftelijk is vastgelegd dat u als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. Let wel: u mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
  3. Wanneer de werknemer zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn vakantiedagen af te trekken.

Enkele tips van Sazas

  1. Zorg dat uw werknemers op de hoogte zijn.
  2. Geef door waar ze naar toe moeten bellen, zodat zij zich op een juiste manier ziek kunnen melden. Want hoe sneller er actie wordt ondernomen, hoe minder kans op langdurig verzuim!
  3. Denk ook aan het nummer van de arbodienst als dat van toepassing is.
  4. Vraag uw werknemer zich ook beter te melden als hier tijdens de vakantie sprake van is. Zo voorkomt u wellicht onnodige en tijdrovende processen.

Hulp bij verzuim

Blijft uw werknemer voor een langere tijd ziek? U staat er nooit alleen voor bij verzuim. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd op 4 augustus 2016

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: