Ziek zijn en vakantie.
Wat nu?

De zomervakantie breekt binnenkort aan. Hoe zit het als een werknemer ziek is en op vakantie wil gaan? Mag dat? En wat doet u als iemand op vakantie ziek wordt?

Een zieke medewerker vraagt toestemming van zijn of haar werkgever

Wanneer een zieke medewerker op vakantie wil, moet die medewerker u daarvoor om toestemming vragen. Het is lastig te beoordelen of een vakantie een zieke medewerker goed kan doen of juist niet. Om daar een juiste beslissing over te nemen, kunt u het beste advies inwinnen bij de bedrijfsarts. Hij kan beoordelen of de vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw medewerker op vakantie kan.

De invloed op vakantiedagen

Stemt u  in met de vakantiedagen? Dan kunt u de vakantiedagen afboeken, mits de werknemer hiermee heeft ingestemd. Uw werknemer heeft hierdoor voor even een vrijstelling van zijn re-integratieverplichtingen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de zieke werknemer voor zijn/haar vakantie vakantiedagen moet inleveren.

Leg duidelijk vast dat de werknemer toestemming geeft deze dagen van zijn vakantiedagensaldo af te halen. Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantiedagen op als een ‘gewone’ werknemer.

Let op met ziektedagen en vakantiedagen

Als een werknemer niet al vóór zijn vakantie ziek is, maar tijdens zijn vakantie ziek wordt, mag u voor deze ziektedagen niet zomaar vakantiedagen afboeken.

Dit mag alleen:

  1. Als dit is afgesproken in uw cao, contract of uw bedrijfsreglement (verzuimprotocol).
  2. Als schriftelijk is vastgelegd dat u als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. U mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.
  3. Wanneer de werknemer zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn vakantiedagen af te trekken. Let op: vergeet niet uw werknemer op MijnSazas voor de vakantieperiode op 0% arbeidsongeschikt te zetten. Voor die periode krijgt de werknemer geen uitkering. Minder uitkering houdt uw premie ook in de toekomst stabiel.

Ziek melden vanuit buitenland

De werknemer is verplicht zich ook vanuit het buitenland ‘normaal’ ziek te melden. Vraag naar een verklaring van een (huis)arts of een ziekenhuis en neem dit op in uw verzuim- of arbeidsreglement. Bij terugkomst mag u de werknemer laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Hij kan dan vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden beschouwd.

Heeft u vragen over ziek zijn en vakantie? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met onze klantenservice: 088 56 79 100.

Gepubliceerd op 3 juli 2017
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: