Persbericht: Sazas introduceert MKB verzuim-ontzorgverzekering

Kleine werkgevers volledig ontzorgd bij langdurig verzuim

Woerden, 30 september – Langdurig verzuim van een medewerker zorgt bij kleine werkgevers voor de nodige kopzorgen. Doe je als werkgever wel voldoende aan re-integratie? Met de introductie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 zet Sazas de volgende stap in het volledig ontzorgen van kleine werkgevers. Het nieuwe product van Sazas heeft het keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering ontvangen. Dit betekent dat het voldoet aan alle eisen.

De introductie van de nieuwe verzekering volgt op de afspraken die verzekeraars hebben gemaakt met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland. Dit zijn afspraken over een nieuwe verzekering om kleine ondernemers beter te ondersteunen bij de re-integratie van zieke medewerkers en die zijn beschreven in het hiervoor opgestelde productconvenant.

Hans van Bussel, algemeen directeur van Sazas is blij met de afspraken en het feit dat de knelpunten waar kleine werkgevers mee kampen erkend worden door alle partijen: ‘Al 25 jaar helpt Sazas mkb’ers om de risico’s van verzuim te beheersen en verzuim te voorkomen en verminderen. Voor ons zijn de uitgangspunten van de MKB verzuim-ontzorgverzekering dan ook allesbehalve nieuw. Het ontzorgen van mkb’ers zit in ons DNA. De introductie van deze verzekering is voor ons een volgende stap om kleine werkgevers te helpen om verzuim verder terug te dringen en tegelijkertijd de financiële risico’s van verzuim te beheersen.’

Meer hulp en ondersteuning bij verzuim
Kleine werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte als te zwaar. In vergelijking met grote werkgevers staan zij voor dezelfde kosten en plichten, terwijl de grotere bedrijven meer mogelijkheden hebben om aan de (re-integratie)verplichtingen te voldoen. De MKB verzuim-ontzorgverzekering van Sazas moet daar een einde aan maken en ontzorgt kleine werkgevers niet alleen financieel, maar ook bij andere verplichtingen en taken rondom re-integratie van langdurig zieke medewerkers (poortwachterproof). Zo wordt er per verzuimgeval een casemanager aangesteld. Deze voert de regie over de re-integratie, adviseert over het plan van aanpak en ondersteunt de medewerker bij het vormen van zijn eigen re-integratieplan. ‘Dit past bij de persoonlijke benadering van Sazas. We zorgen dat het mkb grip krijgt op verzuim. Samen werken we aan de gezondheid van medewerkers,’ aldus Van Bussel.

Wij zijn Sazas, uw verzuimspecialist
Sazas is specialist in verzuimoplossingen voor het MKB. Naast verzuim- en inkomensverzekeringen bieden we diverse oplossingen om bedrijven gezond te houden. Preventief, maar ook als er al sprake is van verzuim door middel van verzuimbegeleiding. We zorgen voor een snelle aanpak en nemen we bedrijven veel regelwerk uit handen. Kijk voor meer informatie over de MKB verzuim-ontzorgverzekering op www.sazas.nl of neem contact met ons op via 088 56 79 100.


Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: