MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering beschermt kleine werkgevers tegen de financiële risico’s van verzuim en helpt bij de re-integratie van zieke medewerkers en alle wettelijke verplichtingen die hierbij komen kijken.

Benieuwd naar de kosten van onze MKB verzuim-ontzorgverzekering? Bereken uw premie makkelijk en snel online met slechts drie gegevens. Liever persoonlijk contact? Onze klantadviseurs zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur via 088 56 79 100 of info@sazas.nl.

Bereken uw premie

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Wat is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een combinatie van een verzuimverzekering en een complete arbodienstverlening, die u als werkgever maximaal ontzorgt bij ziekte van uw medewerkers.


Wat is er verzekerd met de MKB verzuim-ontzorgverzekering van Sazas?

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag 2 van de ziekmelding als u voor het pakket verzuim-ontzorg kiest. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer van uw medewerker op de werkvloer. Hierbij volgen we de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Zo zorgen we dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan u stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen we uw bedrijf bij hoog verzuim.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt uw medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Ook zorgt de casemanager voor het volgen van de wet en regelgeving, het betrekken van de juiste partijen en het houden van overzicht. Als werkgever blijft u zelf altijd eindverantwoordelijk.

Poortwachtergarantie

Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval, dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Maar heeft u Poortwachtergarantie en onze adviezen en voorwaarden opgevolgd? Dan betalen wij die boete voor u.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker (langdurig) ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat alles wordt gedaan om de medewerker zo snel mogelijk weer gezond en verantwoord aan het werk te helpen. Dit noemen we re-integratie. Met de Sazas verzuimverzekering en onze arbodienstverlening wordt u bij re-integratie volledig ontzorgd.

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag in het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Is er een cao? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Premiedemping

Premiedemping geeft u meer zekerheid over de ontwikkeling van uw premie in de toekomst. Het betekent dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Het bedrijfsverzuim weegt maar beperkt mee: het wordt dus ‘gedempt’. Het aantal medewerkers en het loon bepaalt in welke mate het verzuim wordt meegenomen in de premie.

Certificering

Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen die gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag 2 van de ziekmelding als u voor het pakket verzuim-ontzorg kiest. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer van uw medewerker op de werkvloer. Hierbij volgen we de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Zo zorgen we dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan u stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen we uw bedrijf bij hoog verzuim.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt uw medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Ook zorgt de casemanager voor het volgen van de wet en regelgeving, het betrekken van de juiste partijen en het houden van overzicht. Als werkgever blijft u zelf altijd eindverantwoordelijk.

Poortwachtergarantie

Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval, dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Maar heeft u Poortwachtergarantie en onze adviezen en voorwaarden opgevolgd? Dan betalen wij die boete voor u.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker (langdurig) ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat alles wordt gedaan om de medewerker zo snel mogelijk weer gezond en verantwoord aan het werk te helpen. Dit noemen we re-integratie. Met de Sazas verzuimverzekering en onze arbodienstverlening wordt u bij re-integratie volledig ontzorgd.

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag in het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Is er een cao? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Premiedemping

Premiedemping geeft u meer zekerheid over de ontwikkeling van uw premie in de toekomst. Het betekent dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Het bedrijfsverzuim weegt maar beperkt mee: het wordt dus ‘gedempt’. Het aantal medewerkers en het loon bepaalt in welke mate het verzuim wordt meegenomen in de premie.

Certificering

Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen die gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Verzekeringskaart MKB verzuim-ontzorgverzekering

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering van Sazas dekt u:

 • De kosten van loondoorbetaling voor maximaal 104 weken op basis van uw dekking;
 • Verzuimbegeleiding met casemanagement;
 • 100% van de kosten van de door ons geadviseerde interventies en re-integratietrajecten;
 • De werkgeverslasten (als u hiervoor gekozen heeft);
 • Een eventuele loonsanctie van UWV;
 • De eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u betaalt aan nabestaande(n) als uw zieke medewerker overlijdt.

Bekijk de verzekeringskaart voor het complete overzicht van wat er wel en niet verzekerd is en wat de dekkingsbeperkingen zijn:

 

Wat zijn de voordelen van onze MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De belangrijkste voordelen op een rij:

 • Een alles-in-1 pakket van verzuimverzekering en arbodienstverlening;
 • U wordt maximaal ontzorgd, niet alleen financieel maar ook op het gebied van re-integratie en verzuimbegeleiding (bijvoorbeeld inzet bedrijfarts);
 • U profiteert van premiedemping: zekerheid over uw premie, ook in de toekomst;
 • Vergoeding van loondoorbetaling bij ziekte en de kosten voor re-integratie en interventie;
 • Poortwachtergarantie;
 • Maximale ondersteuning en begeleiding van u en uw (langdurig) zieke medewerker door een casemanager;
 • Inzet van onze WIA-experts, verzuimexperts en regresspecialisten;
 • Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering is gecertificeerd .


Waar kan ik voor kiezen bij het afsluiten van een MKB verzuim-ontzorgverzekering?

 • Dekking
  De dekking bepaalt de uitkering voor de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. U kunt kiezen uit de opties: 100/100 procent, 100/85 procent, 100/70 procent, 85/70 procent of 70/70 procent. De uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Dit is het brutoloon vermeerderd met vaste toeslagen. Per medewerker verzekert u minimaal € 500,- en maximaal € 125.000,-.
 • Eigenrisicoperiode
  Dit is de periode waarin u de loondoorbetaling voor eigen rekening neemt, gerekend vanaf de eerste ziektedag. U kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, of 26 weken.
 • Contractduur
  U kiest voor een 1-jarig contract of een 3-jarig contract. Bij een 3-jarig contract ontvangt u in het eerste jaar een eenmalige korting van 5% op uw premie. Dit is de premie inclusief toeslagen, werkgeverslasten en eindafrekening.
 • Meeverzekeren werkgeverslasten
  De kosten voor loondoorbetaling zijn hoger dan het loon alleen. Voor uw medewerkers betaalt u ook (sociale) premies. U kunt de uitkering verhogen met de werkgeverslasten: 20%, 25% of 30%.
 • Betaaltermijn van uw facturen
  Premie betaalt u per maand of kwartaal. Betaalt u per maand? Dan komen er 2% administratiekosten bij. Ook vragen wij u om ons te machtigen voor automatische incasso.
 • Eindafrekening
  Wij baseren uw premie en uitkering op de werkelijke lonen die u aan het einde van een kalenderjaar aan ons doorgeeft. Zo weet u zeker dat wat u betaalt, klopt met de lonen en uitkeringen. Voor de eindafrekening betaalt u een opslag van 0,05%.
 • Uitbreiden met werknemersverzekeringen
  Werknemerverzekeringen geven een financiële aanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid; dit geeft invulling aan het goed werkgeverschap. Welke werknemersverzekeringen beschikbaar zijn, hangt af van uw specifieke situatie.
 • AOW'ers meeverzekeren
  Uw medewerkers kunnen na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. U kunt hen ook verzekeren.

Wat kost de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

De premie die u betaalt voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering hangt af van uw persoonlijke keuzes in het verzekeringspakket. Daarnaast betaalt u per medewerker een tarief voor de arbodienstverlening.

In de brochure ‘Uw premie voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering’ leest u hoe de premie tot stand komt.


De MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten

Wilt u een offerte aanvragen voor onze MKB verzuim-ontzorgverzekering? Of wilt u de verzekering direct afsluiten? Bereken direct uw premie met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantadviseurs via 088 56 79 100 of info@sazas.nl.

Offerte aanvragen


Veelgestelde vragen MKB verzuim-ontzorgverzekering

Voor wie is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Deze verzekering is speciaal voor het mkb en dan met name de kleinere werkgever. Met een loonsom tot 1 miljoen euro op jaarbasis kunt u deze verzekering afsluiten. Bij een hogere loonsom is ons Handenvrij Compleet pakket een goed alternatief.

Is de MKB verzuim-ontzorgverzekering verplicht?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is niet verplicht. Als werkgever bepaalt u zelf of u zich wilt verzekeren tegen het financiële risico van verzuim. Daarnaast heeft u de keuze of u de gewone verzuimverzekering of de MKB verzuim-ontzorgverzekering wilt afsluiten. Mocht u al een verzuimverzekering hebben, dan kunt u er ook voor kiezen om deze te houden. U bent niet verplicht om over te stappen op de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Hoe wordt de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering berekend?

De premie die u betaalt voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering hangt af van uw persoonlijke keuzes in het verzekeringspakket. Daarnaast betaalt u per medewerker een tarief voor de arbodienstverlening.

In de brochure ‘Uw premie voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering’ leest u hoe de premie tot stand komt.

Wat is het verschil tussen de MKB verzuim-ontzorgverzekering en onze verzuimverzekering Handenvrij Compleet?

Het verschil tussen de MKB verzuim-ontzorgverzekering en onze verzuimverzekering Handenvrij Compleet zit vooral in twee onderdelen: de premiedemping en de certificering. Bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering is er sprake van premiedemping, die geeft u meer zekerheid over de ontwikkeling van uw premie in de toekomst. Daarnaast is onze MKB-ontzorgverzekering gecertificeerd.

Wat is premiedemping?

Premiedemping houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit betekent dat er een premie wordt berekend voor een grote groep mkb bedrijven met zowel hoge als lage verzuimcijfers. Hierdoor kunnen ook kleine werkgevers met in verhouding veel verzuim zich verzekeren tegen een goede premie. Het bedrijfsverzuim weegt maar beperkt mee bij het bepalen ervan: het wordt dus ‘gedempt’.

Keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering

Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering is gecertificeerd met een keurmerk. Dit keurmerk betekent dat onze MKB verzuim-ontzorgverzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten.

De verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter en de MKB verzuim-ontzorgverzekering

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering voldoet u ook aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Wij helpen u met het volgen van alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering geeft u Poortwachtergarantie: volgt u alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor u.


Ook interessant voor u:

 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank
 • Arbodienstverlening

  Arbodienstverlening

  Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Met als doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer.
  VERZUIMDIENST