Voorkom verzuim bij mantelzorgers

Nederland vergrijst, want er zijn steeds meer ouderen dan jongeren. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent een extra belasting voor mensen die (onbetaald) moeten zorgen voor anderen (bijvoorbeeld ouderen), de mantelzorgers. Dit kan invloed hebben op uw bedrijf. U kunt uw medewerkers die aan mantelzorg doen, steunen. Dit is goed voor uw bedrijf en voor uw medewerker. U kunt zo verzuim voorkomen.

Veel mantelzorgers hebben moeite om op het werk te praten over hun persoonlijke situatie. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien willen ze werk en privé gescheiden houden. Maar het kan ook zijn vanwege carrièremogelijkheden of de angst om er later op te worden aangekeken.

Voorkom verzuim bij mantelzorgers

In gesprek komen en blijven met uw medewerker

Een mantelzorger heeft meer kans om overbelast te raken. Door met hem in gesprek te gaan, laat u zien dat u aandacht en begrip heeft voor zijn situatie en dat u wilt helpen als dat nodig is. Ook kunt u hierdoor uitval, een hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit voorkomen.

Bereid u zich goed voor op het gesprek. Neem de tijd om de situatie van uw medewerker samen te bespreken. Bedenk wat u wilt bereiken met het gesprek, bijvoorbeeld duidelijkheid over de inzetbaarheid van uw medewerker. Vragen die u kunt stellen, zijn:

 • Waar heb je het meeste last van bij het combineren van zorg en werk?
 • Wat zou het minder lastig maken om zorg en werk te combineren?
 • Wat denk je dat er zal gebeuren als het probleem niet zo snel kan worden opgelost?
 • Weet je omgeving van dit probleem en bespreek je dit met hen?
 • Krijg je steun van je omgeving/collega’s, en zo ja, op welke manier?
 • Wat zou een oplossing kunnen zijn voor het probleem?
 • Heb je hulp gevraagd aan anderen (gemeente, huisarts, zorgvrijwilligers, mantelzorgconsulent/-makelaar)?
 • Waar kunnen wij bij helpen?

Maak concrete afspraken over de manier waarop jullie het doel willen bereiken en de acties die moeten worden ondernomen en schrijf deze op. Informeer of uw medewerker nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het gesprek en maak een vervolgafspraak.

Verlofregelingen

U kunt een medewerker die ook mantelzorger is, steunen door hem toestemming te geven om een periode van het werk afwezig te blijven (verlof) met of zonder doorbetaling van het loon. De wettelijke regelingen voor verlof zijn:

 • Kortdurend zorgverlof: Als een medewerker iemand die zorg nodig heeft en dichtbij hem staat wil verzorgen en niemand anders heeft die dit kan doen. Dit verlof mag maximaal twee keer het aantal uren duren dat de medewerker per week werkt in 12 maanden. Bijvoorbeeld bij een werkweek van 24 uur krijgt de medewerker maximaal 48 uur verlof. De werknemer hoeft het verlof niet in 1 keer op te nemen. Tijdens het verlof wordt het salaris voor 70% doorbetaald.
 • Langdurend zorgverlof: Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof als iemand uit zijn omgeving levensbedreigend ziek is. Dit geldt ook als iemand uit zijn omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is en niemand anders hem kan verzorgen. De medewerker heeft per 12 maanden recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt. De medewerker moet het verlof minimaal 2 weken van tevoren aanvragen. U mag vragen om meer informatie (bijvoorbeeld een doktersverklaring) om te beoordelen of de medewerker recht heeft op langdurig verlof. Over de uren dat het verlof geldt hoeft u geen salaris door te betalen.
 • Calamiteitenverlof: Bij een onverwachte noodsituatie waarin uw medewerker voor iemand in zijn omgeving moet zorgen, heeft de medewerker recht op calamiteitenverlof (bijvoorbeeld als een kind plotseling ziek wordt of bij een overlijden). De medewerker krijgt het salaris doorbetaald.
 • Zorgverlof in het buitenland: Een medewerker mag zorgverlof opnemen om te zorgen voor iemand die dicht bij hem staat die in het buitenland woont. Er is niet in de wet bepaald dat de zorg in Nederland moet worden verleend.

Door het geven van verlof krijgt uw medewerker meer rust en zal hij als hij werkt meer kunnen doen. Een win-winsituatie voor beiden.

Bronnen: MantelzorgNL en Rijksoverheid