Het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering

Laatste update 4 januari 2022 -  Naast het griepvirus hebben we in Nederland sinds februari 2020 ook het coronavirus om rekening mee te houden. Het virus is wereldwijd verspreid en nu volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een pandemie. Dit virus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op: wat is het nu precies, hoe ernstig is het als je het vergelijkt met de griep en hoe kun je verspreiding mogelijk voorkomen? En wanneer meld ik als werkgever een medewerker wel of niet ziek?

Griep- en het coronavirus

Dit artikel gaat over het nieuwe coronavirus, de griep én uw verzuimverzekering. We geven eerst de belangrijkste informatie over hoe het precies zit met uw verzuimverzekering (o.a. wanneer u een medewerker wel of niet ziek meldt) en het noodpakket aan maatregelen van de overheid. De algemene informatie over het corona- en griepvirus en de preventieve tips volgen erna. De algemene informatie over het coronavirus en de griep, die we voor dit artikel gebruiken, komt van het RIVM.Het coronavirus en uw verzuimverzekering

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft als het aankomt op het coronavirus en uw verzuimverzekering. Want een situatie waarbij een nieuw virus (waar nog geen vaccinatie voor is) opduikt en een maatregel als quarantaine kan voorkomen, komt niet vaak voor. In welke situatie meldt u uw medewerker ziek en kunt u beroep doen op uw verzuimverzekering en wanneer niet? En hoe zit het met een thuisquarantaine? We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

De volgende veelgestelde vragen gaan over situaties waarbij u uw medewerker niet ziek mag melden en géén beroep kunt doen op uw verzuimverzekering:


De veelgestelde vragen

Hoe zit het met medewerkers die in thuisquarantaine moeten blijven?

Stel: een medewerker is in een risicogebied geweest en moet bij terugkomst (op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige) verplicht in thuisquarantaine. Maar uw medewerker heeft geen ziekteverschijnselen en het is onzeker of er sprake van een besmetting is. Lees verder...

Hoe zit het als mijn medewerker kiest voor vrijwillige quarantaine?

Stel: een medewerker kiest er vrijwillig voor om in thuisquarantaine te gaan, en dit is niet nodig (dus dit is niet op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige). Dan is uw medewerker niet ziek. Lees verder...

Wat als ik als werkgever een medewerker vraag in thuisquarantaine te gaan?

Kiest u er als werkgever voor om een (of meerdere) medewerker(s) uit voorzorg in thuisquarantaine te laten gaan? Bijvoorbeeld omdat uw medewerker verkoudheidsklachten vertoont? Dan komt deze voorzorgsmaatregel voor rekening en risico voor u als werkgever. Lees verder...

Wat als een medewerker thuisblijft uit angst om onderweg of op het werk besmet te worden?

Een medewerker die om deze reden thuisblijft is niet ziek. U kunt afwegen of thuiswerken een mogelijke optie is. Is dat niet het geval, dan moet uw medewerker gewoon op het werk verschijnen. Lees verder...

Wat als een medewerker recent in een besmet gebied is geweest?

Als werkgever kunt u overwegen om deze medewerker uit voorzorg thuis te houden. Uw medewerker mag trouwens ook zelf besluiten om thuis te blijven. Er is een redelijke kans dat uw medewerker besmet is en het zou onverantwoordelijk zijn de eventuele besmetting over te brengen op collega's. Lees verder...

Kan ik een medewerker ziek melden die thuisblijft omdat een kind niet naar school of opvang kan vanwege sluiting door het coronavirus?

Nee, dan kunt u uw medewerker niet ziek melden. Uw medewerker is namelijk zelf niet arbeidsongeschikt. Het beste is om samen te kijken naar alternatieven zoals thuiswerken, opvang bij andere familieleden of een vrije dag nemen. Lees verder...

Mijn medewerker is niet ziek, maar de partner of een kind van mijn medewerker is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen andere alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Lees verder...

De overheid roept op om de komende weken thuis te werken. Mijn medewerker kan niet vanuit huis werken. Wat nu?

Het advies aan alle Nederlanders is om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. Veel werkgevers zullen daar gehoor aan geven. Overleg hierover met uw medewerker(s) en kijk wat de mogelijkheden zijn. Lees verder... 

Mijn medewerker is op vakantie en kan niet terugkomen uit het buitenland. Moet ik loon doorbetalen?

Ook als de vakantie van een medewerker door een uitreisverbod in het vakantieland langer wordt dan gepland, moet u vanaf het officiële eind van de vakantie gewoon loon betalen. Uw medewerker hoeft geen extra vakantiedagen op te nemen.U krijgt hiervoor géén uitkering van uw verzuimverzekering. Lees verder...

Mijn gezonde medewerkers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Mag ik hen ziekmelden?

Nee, dat mag niet. U moet het loon doorbetalen. Gezonde medewerkers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Ik wil mijn medewerker ziek melden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Uw medewerker is niet ziek en heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Sazas biedt hiervoor dan ook geen dekking.


De volgende veelgestelde vragen gaan over situaties waarbij u uw medewerker wel ziek mag melden en aanspraak kunt maken op uw verzuimverzekering:


De veelgestelde vragen

Hoe zit het met een medewerker die ziek is door het coronavirus?

Als blijkt dat een medewerker besmet is (hier wordt op dit moment, begin maart, door huisarts en GGD op getest) én ziekteverschijnselen vertoont, dan moet u deze medewerker ziek melden. Daarnaast is vanaf dat moment de Wet verbetering poortwachter van toepassing. Lees verder...

Mijn medewerker is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

De dagen dat uw medewerker daar ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw medewerker moet zich wel officieel ziek melden. Lees verder...

Moet ik een zieke tijdelijke kracht doorbetalen?

Voor mensen met een tijdelijk contract heeft u een loondoorbetalingverplichting bij ziekte tot het einde van het dienstverband. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Daarna kan de medewerker een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Onze samenwerkingspartner Zorg van de Zaak heeft een document gemaakt waarin u meer informatie vindt over het ziek en hersteld melden van werknemers in relatie tot het coronavirus. Het is een praktische aanvulling op de informatie die we hierboven in de veelgestelde vragen behandelen. De inhoud is gebaseerd op informatie vanuit de overheid, het RIVM, kennis van de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. De informatie is algemeen en arbodienst-onafhankelijk. De volgende veelgestelde vragen gaan onder andere over uw rechten en plichten als werkgever, uw verzuimverzekering en de NOW:


De veelgestelde vragen

Kunnen deeltijd-WW en een verzuimuitkering samengaan?

Nee, het is op de volgende manier geregeld: Is een medewerker ziek voordat de vergunningsperiode voor deeltijd-WW ingaat? Dan betaalt u als werkgever het loon van de medewerker door. U meldt de medewerker ziek bij Sazas. Lees verder...

Hoe werkt het bij samenloop tussen werktijdverkorting en de verzuimverzekering?

Heeft u vóór 17 maart 2020 een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan en is hiervoor door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning verleend? Lees verder ...

Ik heb mijn medewerker gevraagd niet naar een gebied met negatief reisadvies te gaan, maar hij of zij gaat toch. Wat nu?

Gaat uw medewerker toch naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt, terwijl hij of zij daarvoor wel is gewaarschuwd door u? Dan moet uw medewerker er serieus rekening mee houden dat hij/zij het recht op loon verspeelt in het geval er een quarantaine wordt opgelegd. Lees verder...

Kan ik als werkgever mijn medewerker(s) verbieden af te reizen naar een bepaald gebied?

Daarin moet een verschil gemaakt worden tussen gebieden met een negatief reisadvies en de gebieden eromheen, die alleen een verhoogd risico hebben. In het laatste geval kunt u als werkgever niet eisen dat uw medewerker er niet heen gaat. Lees verder...

Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor mijn verzuimverzekering?

Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en heeft een economisch belang. Het geeft een vergoeding voor al uw medewerkers. Lees verder...

Ik heb relevant omzetverlies en zal in aanmerking komen voor vergoeding van mijn loonkosten via de NOW. Kan ik de verzekerde loonsom op de verzuimverzekering dan verlagen?

Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Lees verder...


Noodpakket maatregelen overheid voor ondernemers

Het coronavirus brengt gevolgen met zich mee die iedereen raken. Ook ondernemend Nederland wordt flink getroffen. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus unieke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast de gezondheid van alle Nederlanders ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een corona-calculator gemaakt die u direct inzicht geeft in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. 


We lichten één belangrijke maatregel hier alvast voor u toe: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)Wat is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Door een buitengewone gebeurtenis, zoals het coronavirus, heeft u minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan gebruikmaken van de NOW-regeling. Die is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). U krijgt dan via deze regeling een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kunt u medewerkers met een vast en een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruikmaken van de NOW-regeling.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling.

Meer weten over NOW?
Op ondernemersplein.kvk.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.

De meest recente informatie over de aangepaste NOW-regeling vindt u hier.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende regelingen op de website van de overheid en KVK.


Tips voor het voeren van een ziekmeldingsgesprek

Wanneer een medewerker zich bij u ziek meldt dan heeft u als werkgever een ziekmeldingsgesprek met deze medewerker. Uw eerste ingeving als betrokken werkgever zal waarschijnlijk zijn om te vragen wat er is. Begrijpelijk, alleen mag u volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet vragen naar de oorzaak van de ziekte of de medische situatie van uw zieke medewerker. Maar wat mag u dan wél vragen op het moment dat uw medewerker zich ziek meldt en wat kunt u met uw medewerker afspreken? We hebben het voor u samengevat in een aantal praktische tips

Antwoord op jouw vragen omtrent verzuim en het coronavirus

 

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen bestaan al veel langer. Er zijn verschillende soorten. Van coronavirussen kunnen mensen (en dieren) infecties en klachten aan de longen en luchtwegen krijgen. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en vroege lente. Het nieuwe coronavirus kan ergere klachten geven. 


Veelgestelde vragen over het coronavirus

Wat zijn de klachten bij het coronavirus?

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten en kortademigheid. De klachten komen overeen met de klachten bij het griep- en verkoudheidsvirus. Lees verder...

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Het overgrote deel van besmette mensen herstelt gewoon. Hoe snel verschilt per persoon. Hierover is nog niet veel bekend. Sommige mensen hebben alleen verkoudheidsklachten en herstellen in een paar dagen. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig... lees verder

Is het coronavirus te behandelen?

Er is (nog) geen specifieke behandeling tegen COVID-19. Als je ziek thuis bent kun je bij pijn en koorts het beste paracetamol gebruiken. Andere pijnstillers, zoals ibuprofen, hebben meer bijwerkingen. Paracetamol werkt ook beter tegen koorts dan ibuprofen. Lees verder...

Wanneer belt u de dokter?

Wordt u in een paar dagen steeds zieker? Krijgt u hoge koorts of heeft u meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)? Ademt u steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)? Of bent u in de war? Lees verder...

Wilt u meer weten over het nieuwe coronavirus?

Het RIVM heeft op zijn website veel inhoudelijke informatie over het nieuwe coronavirus. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft op Thuisarts.nl ook een pagina ingericht over het nieuwe coronavirus. Hier wordt ook duidelijk uitgelegd wat u wel of juist niet moet doen als u denkt het virus te hebben opgelopen.


Wat is griep?


Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen, waarbij het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken is. Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Er zijn verschillende soorten griepvirussen die steeds veranderen. Hierdoor kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. In het dagelijks leven wordt er vaak gesproken over het hebben van de ‘griep’ bij verkoudheid, hoesten en koorts. Deze klachten hoeven niet per se door het griepvirus veroorzaakt te worden. Griepachtige verschijnselen kunnen namelijk ook veroorzaakt worden door andere ziekteverwekkers zoals verkoudheidsvirussen.


Veelgestelde vragen over de griep

Wat zijn de klachten bij griep?

Bij griep is het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken. Bij griep gaan klachten als een loopneus en (droge) hoest vaak gepaard met snel en plotseling opkomende (hoge) koorts, hoofdpijn, keelpijn, koude rillingen, heftige vermoeidheid en spierpijn in het hele lichaam. Lees verder...

Wanneer is er kans op ernstigere klachten bij griep?

Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstig ziek worden: ernstige benauwdheid, longontsteking krijgen of zelfs overlijden. Dit geldt voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of matige gezondheid. Mensen die al hart- en longklachten hebben, kunnen door griep daar meer last van krijgen.

Wat kunt u doen bij griep?

Meestal is griep onschuldig en de meeste mensen genezen zonder medicijnen. U kunt neusdruppels en hoestdrank gebruiken om minder last te hebben van de klachten. Bij pijn en koorts kunt u een pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol.

Wanneer belt u de huisarts?

 • als de koorts hoger is dan 38 °C en langer aanhoudt dan 3 dagen bij een verkoudheid, of langer dan 5 dagen aanhoudt bij griep;
 • als de koorts terugkomt na een koortsvrije periode;
 • lees verder...

Wilt u meer weten over griep?

Het RIVM heeft op zijn website veel inhoudelijke informatie over de griep en de griepprik. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier.

Het RIVM houdt de stand van zaken bij over het griepvirus in Nederland. Actuele informatie en de laatste cijfers vindt u hier. 

De belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de griep en het coronavirus


In onderstaande infographic ziet u de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de griep en COVID-19.

Is de afbeelding niet goed leesbaar? Bekijk de infographic over de verschillen en overeenkomsten tussen griep en het coronavirus.


Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting beperken

Net als bij het griep- of verkoudheidsvirus kunnen mensen het nieuwe coronavirus ook aan elkaar doorgeven. Hoe zieker iemand is, hoe meer virussen hij of zij verspreidt. De griep- en verkoudheidsvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Dit is ook zo met het nieuwe coronavirus. Door hoesten en niezen komt het virus via de neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel weer. 

De kans op besmetting is groot in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Virussen worden ook overgedragen via handen en via voorwerpen waar we met onze handen aan zitten zoals een deurknop. 

Handen wassen tegen het coronavirus

Buiten het lichaam kan het virus overigens niet goed (kort) overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Pakketjes uit bijvoorbeeld China zijn dus niet gevaarlijk want het virus overleeft zo'n lange reis niet.Een aantal praktische tips

Besmetting door een virus is nooit helemaal te voorkomen. Maar u kunt een aantal simpele maatregelen nemen die de kans dat u besmet wordt of een virus aan een ander overdraagt wel kleiner maakt. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De 5 belangrijkste preventieve tips: 

 • Was de handen regelmatig met water en zeep. Vergeet dit zeker niet te doen in deze gevallen. Hier leest u ook hoe u het best uw handen kunt wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een zakdoek. Gebruikt u toch uw handen, was ze daarna dan wel meteen;
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik weg;

Overige tips:

 • Ventileer ruimtes genoeg;
 • Houd de boel schoon, met name zaken waar we vaak met onze handen aan zitten (bijvoorbeeld: deurknoppen, kranen, trapleuningen, armleuningen, toetsenborden, muis etc.).

We hebben van bovenstaande tips een handig factsheet gemaakt. U kunt het uitprinten en bijvoorbeeld in de kantine en het toilet ophangen. U download het hier.

Ons interne beleid bij een epidemie/pandemie 
Wij zijn zelf ook mkb’er. Dat wil zeggen dat we ook een beleid hebben voor tijdens de uitbraak van een virus. Welke adviezen volgen wij op? Hoe gaan wij preventief te werk en hoe gaan wij om met externe bezoekers en/of afspraken buiten de deur? U leest dit – en meer – hier.

Hoe zit het met mondkapjes?

Vanaf vrijdag 18 februari 2022 hoeft u op plekken waar u het coronatoegangsbewijs moet laten zien geen mondkapje meer op, bijvoorbeeld in de horeca. En vanaf vrijdag 25 februari 2022 hoeft u zijn mondkapjes op de meeste plekken niet meer verplicht, alleen in het openbaar vervoer en in het vliegtuig. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de mondkapjesplicht. Zie ook het RIVM voor meer informatie over dit onderwerp.RIVM en Rijksoverheid: de maatregelen tot nu toe

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente persconferenties. Tijdens deze persconferenties zijn verschillende overheidsmaatregelen gepresenteerd:

 • Op dinsdag 15 februari 2022 was er een persconferentie waarin minister Ernst Kuipers versoepelingen heeft aangekondigd. Nederland gaat weer open in 3 stappen. Vanaf 15 februari (stap 1): thuis mag u weer meer dan 4 mensen uitnodigen en het thuiswerkadvies wordt deels losgelaten. Mensen mogen weer de helft van hun werktijd op kantoor zijn. Vanaf vrijdag 18 februari (stap 2) mag alles open tot 1 uur 's nachts, wel heeft u nog een coronatoegangsbewijs nodig om bijvoorbeeld naar de horeca te gaan. Hier hoeft u geen mondkapje meer op, hoeft u geen vaste zitplaats te hebben en geen 1,5 meter afstand te houden. Op plekken waar meer dan 500 mensen zijn, moet u wel een mondkapje op en een vaste zitplaats hebben. Vanaf 25 februari (stap 3) mag alles weer volgens reguliere openingstijden geopend zijn, hoeft u geen coronatoegangsbewijs meer te laten zien en hoeft u in de meeste gevallen geen mondkapje meer op. Dit geldt wel voor het openbaar vervoer en in het vliegtuig. Op dit moment zijn de regels van stap 3 nog plannen van de regering. De Tweede Kamer moet daar nog akkoord mee gaan. 
 • Op dinsdag 25 januari 2022 meldden Mark Rutte en Ernst Kuipers dat er nog steeds veel mensen besmet raken met het coronavirus, maar dat mensen minder ziek worden van het virus. Doordat veel mensen besmet raken met het coronavirus, blijven sommige maatregelen nodig om drukte in de ziekenhuizen te voorkomen. Toch gaat bijna alles weer open. Vanaf woensdag 26 januari 2022 gelden er nieuwe coronaregels. Voor sport zijn uitwedstrijden en publiek weer mogelijk. Restaurants en theaters mogen weer open tot 22.00 uur. Ook mogen er weer evenementen georganiseerd worden, zowel binnen als buiten. De nieuwe regels gelden tot dinsdag 8 maart.
 • Op vrijdag 14 januari 2022 was er weer een persconferentie, dit keer met Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid. Ondanks dat er veel coronabesmettingen zijn en het druk is in de ziekenhuizen, komen er versoepelingen. Vanaf 15 januari zijn er nieuwe coronaregels. Deels gaat het onderwijs weer open en mag er meer op het gebied van sport. Winkels en contactberoepen mogen weer open tot 17.00 uur en noodzakelijke winkels tot 20.00 uur. Cafés en restaurants blijven dicht. Deze regels gelden tot 25 januari 2022. Dan bekijkt het kabinet hoe het gaat en of er meer open kan.
 • Op zaterdag 18 december 2021 kwam het kabinet eerder dan verwacht met een nieuwe persconferentie. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. Tijdens de lockdown gelden deze coronaregels. Deze regels gelden tot en met 14 januari 2022.
 • Dinsdag 14 december 2021 is het maatregelenpakket verlengd en zijn aanvullende coronamaatregelen aangekondigd. De sluitingstijd van 17.00 uur voor veel winkels en horecazaken blijft. Voor het BSO en de basisschool zijn er wel wijzigingen en extra sluitingen rond de feestdagen. Deze regels gelden tot en met 14 januari 2022.
 • Vrijdag 26 november 2021 zijn de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt en er zijn nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het dringende advies van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te blijven en voorzichtig te zijn. Bijna alles sluit om 17.00 uur, met uitzondering van noodzakelijke winkels zoals supermarkten en drogisten. Advocaten, notarissen, dokters en fysiotherapeuten mogen op reguliere openingstijden open blijven. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat zij 1,5 meter afstand houden, ook al is er een QR-code gescand. Verder is het mondkapje weer verplicht op alle overdekte plekken en overal waar vaste zitplaatsen zijn zoals bijvoorbeeld, cafés, restaurants, bioscopen en theaters. Deze maatregelen gelden t/m 18 december 2021.
 • Vrijdag 12 november 2021 zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd die vanaf 13 november 18.00 uur ingaan. Op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, is het wel verplicht om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Het thuiswerkadvies is terug en het advies om drukte onderweg te vermijden als u toch naar werk gaat. Niet-noodzakelijke winkels zijn open tot 18.00 uur en noodzakelijke winkels zoals supermarkten zijn open tot 20.00 uur. 
 • Dinsdag 2 november 2021 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd omdat het aantal besmettingen toeneemt en er steeds meer mensen in het ziekenhuis liggen. Vanaf zaterdag 6 november 2021 gaan de nieuwe maatregelen in. Vanaf die datum zijn mondkapjes weer verplicht in gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is zoals winkels, bibliotheken, openbaar vervoer, scholen en bij contactberoepen. Ook geldt dat het coronatoegangsbewijs op meer plekken verplicht is.
 • Dinsdag 14 september 2021 heeft het kabinet laten weten dat de 1,5 meter afstand houden wordt losgelaten vanaf 25 september 2021. Vanaf die datum is in alle horeca (behalve afhaalrestaurants) en bij evenementen, festivals, concerten en professionele sportwedstrijden met publiek voor iedereen vanaf 13 jaar een coronapas nodig om binnen te komen.
 • Vrijdag 13 augustus 2021 was er een nieuwe persconferentie. Het kabinet heeft besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september.
 • Op vrijdag 9 juli 2021 is er een tussentijdse persconferentie ingelast. De snelle toename in het aantal besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer
 • Vrijdag 18 juni 2021 is aangekondigd dat stap vier van het openingsplan gezet wordt en dat de stap vergroot wordt. Vanaf 26 juni 2021 kan bijna alles weer op 1,5 meter afstand.
 • Vrijdag 28 mei 2021 is bekendgemaakt dat de derde stap in het openingsplan een paar dagen eerder wordt ingezet. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land (weer) open onder voorwaarden.
 • Op dinsdag 11 mei 2021 is de tweede stap in het openingsplan aangekondigd: sportscholen open en buiten meer mogelijk.
 • Op dinsdag 20 april 2021 is de eerste stap in het openingsplan bekendgemaakt.
Een overzicht van alle persconferenties tot nu toe vindt u hier.

Volgende persconferentie

Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de volgende persconferentie is. Zodra dit bekend is, wordt dat hier vermeld.

Meer informatie

De algemene informatie op deze pagina vindt u ook terug op de website van het RIVM. Het RIVM werkt de informatie bij wanneer dit nodig is. Voor meer informatie over de overheidsmaatregelen verwijzen we door naar www.rijksoverheid.nl

 

 


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.

  VERZEKERING
 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank