Ziekteverzuim stijgt: (verwachte) onwikkelingen

Verzuim in Nederland blijft wederom stijgen, is de trend die Sazas waarneemt. Naast zaken als vergrijzing, langdurig psychisch verzuim en de griep speelt ook het coronavirus dit jaar een grote rol. Het verzuim is de afgelopen 17 jaar nog niet zo hoog geweest als in het eerste kwartaal van 2020: het liep zelfs op tot 5,2 procent (vorig jaar was dit 4,35 procent). Op de eerste dag nadat de scholen, kinderdagverblijven en horecabedrijven moesten sluiten (maandag 16 maart) werd maar liefst 80% meer verzuimd dan onder normale omstandigheden. Het ging dan vooral om:

  • Mensen die bang zijn voor besmetting op het werk
  • Mensen die terecht of onterecht menen tot een risicogroep te behoren
  • Mensen die samenwonen met (mogelijk) geïnfecteerde huisgenoot

Dit was best een ingewikkelde tijd voor werkgevers, waarbij er veel vragen waren over loondoorbetaling en begeleiding van ziekgemelde medewerkers. Maar ook de regels die nog steeds gelden rondom de AVG, zoals het niet mogen registreren van de temperatuur van collega’s.


Verschillen tussen sectoren

De invloed van het coronavirus op de verzuimcijfers is uiteraard per sector verschillend. Bijvoorbeeld de sectoren bouw en vervoer & opslag hadden te maken met de hoogste piek van verzuim. Bij zorgberoepen met fysiek contact bleef het aantal verzuimmeldingen rond het reguliere niveau van voor de coronacrisis. Kantoormedewerkers meldden zich het minst vaak ziek in de periode van half maart tot juni. Opvallend is ook dat het zogenoemde kort verzuim (korter dan 6 weken) langer duurt dan gemiddeld, bijvoorbeeld door langer ‘uitzieken’.

De cijfers vanaf juni zijn nog niet helemaal bekend. Het normale leven is weer enigszins op gang gekomen en nogal wat mensen merken dat het lastig is om zich aan coronaregels te houden. Ook blijft het spannend hoe het aantal coronabesmettingen zich, ook in de werkomgeving, de komende tijd ontwikkelt en wat voor effect dit op de verzuimcijfers gaat hebben.    


Uitstel van planbare zorg

Een bijkomend effect van het coronavirus is dat de reguliere, planbare zorg enkele maanden werd uitgesteld tijdens de ‘piek’ van maart tot juni 2020. Zo zijn afspraken afgezegd, operaties uitgesteld en waren veel consulten alleen nog telefonisch. Dit heeft ervoor gezorgd dat het herstelproces van mensen die al (langdurig) ziek waren in veel gevallen langer duurt (of duurde) dan normaal.

Volgens het onderzoek van de Patiëntenfederatie is het aantal mensen dat t/m juni een uitgestelde of afgezegde afspraak had, opgelopen naar maar liefst 40 procent. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet een soortgelijk beeld: uit hun onderzoek blijkt dat huisartsen sinds 12 maart 360.000 minder verwijzingen hadden gedaan naar het ziekenhuis. Ook hadden naar verwachting 290.500 eerdere verwijzingen nog niet geleid tot een daadwerkelijke afspraak in het ziekenhuis. Na de zomer werd in sommige ziekenhuizen de reguliere zorg weer afgeschaald of (tijdelijk) uitgesteld.


Langetermijneffecten

Sazas verwacht ook verschillende langetermijneffecten van het coronavirus voor de totale Nederlandse (beroeps)bevolking. Denk dan aan het verliezen van de baan, maar ook stress door onzekerheid over de toekomst. De zorg voor naasten met (langdurige) coronaverschijnselen of rouwverwerking door het verliezen van een naaste heeft ook een enorme impact.

Deze situaties kunnen voor psychische klachten zorgen. Cijfers over psychische klachten laten altijd even op zich wachten. Medewerkers kunnen al geruime tijd psychische klachten hebben voor zij zich ziekmelden en de diagnose ‘psychisch verzuim’ wordt pas na 6 weken na de ziekmelding officieel vastgelegd. Het langdurige effect van het coronavirus op psychisch verzuim wordt dus pas later zichtbaar. Maar als een medewerker uitvalt met psychische klachten, is het vaak voor langere tijd en kunnen de kosten voor u als werkgever enorm oplopen.


Alert zijn

Al met al kan het coronavirus gevolgen hebben voor kort- en langdurig verzuim. Het advies is om mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken en als dat niet kan te zorgen voor goede anderhalve-meter-maatregelen. Blijf goed contact houden met uw medewerkers en schakel tijdig professionele hulp in als dat nodig is of lijkt te zijn. Ga bovendien met ons in gesprek over uw verzuimverzekering. Heeft deze nog de juiste dekking voor uw situatie? Neem voor advies contact met ons op via info@sazas.nl of 088 56 79 100.