Leven met post-COVID: patiënten hebben gemiddeld 15 langdurige klachten

Aantal keer gelezen:
 2873
Stichting C-support deed onderzoek naar lang aanhoudende gezondheidsklachten na een coronabesmetting. Uit dit onderzoek blijkt dat gezondheidsklachten en symptomen soms wel 2,5 jaar aanhouden na de besmetting. Dit heeft een grote invloed op iemands leven. Medewerkers melden zich ziek, gaan minder uren werken of komen zelfs thuis te zitten met een WIA-uitkering. De klachten komen nadat de coronabesmetting achter de rug is en daarom heet dit post-COVID. Omdat er nog veel onduidelijk is over de behandeling van post-COVID maakt de overheid 32,25 miljoen euro vrij voor nog meer onderzoek.

Post-COVID patiënten hebben gemiddeld 15 langdurige klachten - Sazas

Wat is post-COVID?

Na een coronabesmetting kunnen mensen langdurige lichamelijk en/of psychische klachten over houden. Als deze klachten minimaal 3 maanden aanhouden, dan spreken we van post-COVID.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft post-COVID erkend als ziekte. Het gaat om wel 35 verschillende soorten gezondheidsklachten die lang kunnen aanhouden. Hoe erg het is verschilt per persoon. Medewerkers zijn bijvoorbeeld moe, vergeetachtig, gevoelig voor licht en geluid of hebben moeite met slapen. Dit heeft gevolgen voor het dagelijkse leven. De klachten en symptomen kunnen na verloop van tijd minder worden, maar ook weer erger worden. Ook kan de medewerker opnieuw weer ziek worden na inspanning. Het herstel bij post-COVID is vaak onvoorspelbaar. Het kan lopen van (bijna) volledig hersteld en aan het werk, naar weer (zo goed als) volledige uitval.


Hoe lang duurt post-COVID?

De symptomen duren lang. Soms tot wel 2,5 jaar na de besmetting met het coronavirus. Daardoor melden medewerkers zich ziek.
Bijna 1 op de 6 medewerkers verzuimt langer dan één jaar.


De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

De stichting C-support heeft (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderzoek gedaan naar de gezondheidsproblemen na corona. Er is bij 4.476 mensen onderzocht wat de langdurige klachten precies inhouden en wat dit betekent voor hun werk en leven.


Minder aan het werk

Post-COVID verandert het leven van medewerkers. Van de deelnemers aan het onderzoek is 41% minder uren gaan werken. Gemiddeld werken zij 15 uur per week minder. 18% zit volledig ziek thuis. Voor de coronabesmetting had 95% betaald werk. Nu is dat nog maar 68%.

Als uw medewerker na enige tijd weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat, dan kan hij of zij soms veel minder energie hebben. Ook kan het gebeuren dat de symptomen die juist leken te verminderen weer erger worden. Dit maakt het herstel van post-COVID klachten vaak onvoorspelbaar.


Klachten bij post-COVID

Dit is de top 3 van gezondheidsklachten:

  • Vermoeidheid (92%);
  • Problemen met prikkelverwerking (86%);
  • Concentratieproblemen (85%).

Iemand die post-COVID heeft, krijgt gemiddeld 15 verschillende klachten. Het gaat om bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid, slaapproblemen, hartkloppingen, conditieverlies, geheugenproblemen of spierpijn.


Zorg

86% van de medewerkers die meededen aan het onderzoek gaat vaak naar een zorgverlener. Gemiddeld ging het om 42 afspraken per persoon in het afgelopen jaar. 44% gaat naar de bedrijfsarts. De meeste afspraken waren met de huisarts (69%), de fysiotherapeut (58%), de ergotherapeut (49%), de psycholoog (32%) of de longarts (21%).


Ziekmelding en uitkering

Als medewerkers na twee jaar nog steeds ziek zijn, dan krijgen zij te maken met de WIA (Wet werken inkomen naar arbeidsvermogen). UWV zorgt voor een WIA-beoordeling en bepaalt of uw medewerker een WIA-uitkering krijgt.

Uit het onderzoek blijkt dat 87% van de medewerkers met post-COVID zich ziek heeft gemeld. Na twee jaar kreeg 43% een WIA beoordeling. Van deze 43% kreeg 77% een WGA uitkering, 15% kreeg een IVA uitkering en 8% had geen recht op een uitkering.

Invloed van post-COVID op het werk

Ook uit ander onderzoek blijkt dat post-COVID het leven van mensen verandert. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) stelde vast dat 1 op de 8 Nederlanders langdurige klachten na een besmetting met het coronavirus overhoudt. Zij zien dat mensen zich zorgen maken omdat het herstel langzaam gaat. Bijna 1 op de 6 medewerkers verzuimt langer dan één jaar. Toch werken medewerkers met klachten ook door. Zij zijn wel minder productief dan normaal. Ook dit onderzoek laat zien dat medewerkers met post-COVID veel vaker naar een fysiotherapeut, huisarts of longarts gaan dan andere medewerkers.


Tips: omgaan met post-COVID klachten bij medewerkers

Voorbeeld verzuimprotocol

Heeft u al een verzuimprotocol? Hierin legt u vast wat de regels bij verzuim zijn en hoe er binnen het bedrijf mee wordt omgegaan. Wilt u weten hoe u een verzuimprotocol opstelt? Download ons voorbeeld verzuimprotocol.

Er is veel informatie voor werkgevers. Op het ‘Arboportaal’ kunt u allerlei informatie vinden. Er zijn tips hoe u het beste kunt omgaan met medewerkers die post-COVID hebben.

  • Blijf in contact met de medewerker. Nodig zelf de medewerker uit voor een bijpraat moment als hij of zij het lastig vindt om contact te leggen;
  • Zorg dat de medewerker voldoende tijd krijgt om te herstellen. Als de medewerker te snel weer aan het werk gaat, dan is de kans groot dat hij of zij weer langer ziek wordt.
  • Bespreek met de medewerker wat de andere collega’s over de situatie horen. Dit zorgt voor begrip;
  • Als de medewerker weer aan het werk gaat, bespreek dan samen welk werk het beste is om mee te beginnen;
  • Maak een ‘vangnet’ van collega’s die de medewerker helpen of zijn werk overnemen als dat nodig is;
  • Ga samen met de medewerker in gesprek met de bedrijfsarts om te horen of er aangepast werk is.

Twee jaar na de eerste coronabesmetting

Meer dan twee jaar na de eerste besmetting op 27 februari 2020, kampen veel medewerkers nog steeds met gezondheidsklachten. Daarom zal UWV steeds meer WIA-beoordelingen gaan doen van mensen met post-COVID.

UWV heeft al WIA-uitkeringen toegekend aan medewerkers die lang ziek zijn door post-COVID. Uit cijfers van UWV blijkt dat 2.610 mensen in 2022 een WIA-uitkering aanvroegen. Deze 2.610 mensen hadden post-COVID klachten, soms samen met andere gezondheidsklachten. Ongeveer 82% van hen kreeg een WIA-uitkering.

De artsen van UWV kijken vooral naar wat de medewerker nog wél kan. Net zoals bij elke andere ziekte hangt het van de medewerker af hoeveel last hij of zij heeft van post-COVID klachten. De ene persoon kan er nog mee doorwerken, maar de ander niet. Daarom kijkt de arts van UWV en een arbeidsdeskundige naar de persoonlijke situatie van de medewerker.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: