De verschillende fases van een burn-out

Een burn-out komt niet uit de lucht vallen. Vaak lopen bepaalde zaken al langere tijd niet goed, zowel privé als op het werk. Iemand gaat verschillende fases door voordat sprake is van een burn-out. Die fases kunnen wel jaren duren. In dit artikel beschrijven wij de verschillende fases van een burn-out. We beginnen bij de fase voordat van een burn-out sprake is. Daarna bespreken we de fase van de burn-out en de herstelfase. Door meer te leren over deze burn-out fases, kunt u de signalen van een burn-out beter herkennen bij uw medewerkers.

Langdurige stress kan leiden tot een burn-out

Wat is een burn-out?

Voordat we ingaan op de fases van een burn-out, gaan we eerst in op wat een burn-out precies is. Heeft iemand lange tijd veel stress, en kan zijn of haar lichaam daarvan niet meer goed herstellen? Dan ontstaat het risico van een burn-out. De ‘reserves’ raken dan op en lichaam en geest raken uitgeput. Vaak heeft een burn-out met werk te maken, maar dat hoeft niet. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen invloed hebben, zoals schulden en het overlijden van een naaste. Het kan dan zo zijn dat een medewerker de privéproblemen meeneemt naar het werk. De grens tussen werk en privé is dan vervaagd.

De invloed van hormonen op stress

Om stress aan te kunnen, maakt ons lichaam de hormonen adrenaline en cortisol aan. Zolang deze hormonen wordt aangemaakt, kan ons lichaam de stress nog goed aan. Wordt de stress te groot, dan raakt het hormoon adrenaline uitgeput. Op hetzelfde moment wordt er juist meer van het hormoon cortisol aangemaakt. Is er te veel cortisol in het lichaam aanwezig, dan is rusteloosheid het gevolg. Door dit gevoel van rusteloosheid kan een persoon een korter lontje hebben, zich gejaagd voelen, en stemmingswisselingen ervaren.

Persoonlijke kenmerken bij een burn-out

Vaak heeft een burn-out meerdere oorzaken en is het lastig te bepalen waardoor deze is ontstaan. Wel zijn er persoonlijke kenmerken die een burn-out in de hand kunnen werken. De volgende kenmerken komen regelmatig voor bij mensen met een burn-out:

  • Moeite hebben met het aangeven van grenzen;
  • Zichzelf wegcijferen om anderen te helpen;
  • Niet snel tevreden zijn;
  • Altijd maar door willen gaan;
  • Zichzelf constant vergelijken met anderen;
  • Niet goed alleen kunnen zijn;
  • Meer tijd nodig hebben voor het verwerken van prikkels;
  • Sneller geïrriteerd zijn.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): stappenplan voor een beleid

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegengaan, hoe doet u dat? Een goed PSA-beleid kan hierbij helpen. Als verzuimspecialist helpen wij u daar graag bij. In ons stappenplan leest u stap voor stap de onderdelen van dit beleid en hoe u dit beleid zelf kunt opstellen.

Fase voor de burn-out

Medewerkers met risico op een burn-out hebben al langere tijd veel stress. Deze periode van stress noemen we de fase voor de burn-out. Vervelende problemen, gebeurtenissen en/of verplichtingen hebben zich opgestapeld. Vaak is iemand zich in de opbouw van een burn-out nog helemaal niet bewust van de ernst van de situatie. Het kan lastig zijn om de signalen van het lichaam aan een burn-out te koppelen. Ook voor u als werkgever kan een opbouwende burn-out bij uw medewerker nog helemaal niet zichtbaar zijn; stress heeft weinig tot geen uiterlijke kenmerken.

Komt uw medewerker verder in de fase voor de burn-out, dan wordt het vinden van ontspanning steeds moeilijker. Uw medewerker kan hierop op verschillende manieren reageren. Zo kan uw medewerker steeds onzekerder worden over zijn of haar prestaties op het werk. Aan de andere kant kan uw medewerker juist proberen harder te werken. Hij of zij trekt zich vaker terug en wordt stiller. Er wordt nog maar weinig aandacht besteed aan de eigen wensen of lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikklachten en rug- en nekklachten. Uw medewerker raakt overspannen.

Staat de medewerker in de fase voor de burn-out open voor hulp, dan kan een burn-out misschien nog worden voorkomen. Het herstel van de medewerker kan dan sneller en soepeler verlopen. Voor u als werkgever is dit dus een belangrijke fase om het gesprek te openen en uw medewerker waar mogelijk te helpen.

Fase tijdens de burn-out

Heeft uw medewerker een burn-out, dan zal herstel relatief lang gaan duren. Uw medewerker is in deze fase niet meer in staat te werken: zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel zijn alle reserves uitgeput. Uw medewerker zal gaan begrijpen en accepteren dat hij of zij ernstig ziek is. Er zullen stappen moeten worden gezet om weer te kunnen herstellen. Afstand nemen van werkzaamheden is erg belangrijk voor de weg naar herstel. Het is namelijk van belang dat uw medewerker zoveel mogelijk rust neemt. De tijdsduur van deze fase verschilt per persoon.

Een volgende stap in de weg naar herstel is het zoeken van professionele hulp. Deze hulp kan worden geboden door een psycholoog of bedrijfsarts, maar bijvoorbeeld ook door een burn-out specialist.

Burn-out herstelfase

Het herstel kan nu beginnen. Doordat uw medewerker genoeg rust krijgt en professioneel wordt geholpen, kan stap voor stap aan het herstel worden gewerkt. Dit zal met vallen en opstaan verlopen. Tijd en aandacht kunnen een hoop doen in de weg naar herstel.

Als het herstel goed verloopt en uw medewerker het idee heeft dat hij of zij weer klaar is om (deels) aan het werk te gaan, breekt de fase van re-integratie aan. Stap voor stap kan uw medewerker de werkzaamheden weer gaan oppakken. Hierin is begeleiding vanuit u als werkgever noodzakelijk. Uw medewerker moet bijvoorbeeld de ruimte krijgen om zijn of haar mogelijkheden en grenzen aan te geven. Ook is het belangrijk uw medewerker te steunen in de eventuele angst voor een terugval.

Als uw medewerker zijn of haar vertrouwde taken weer kan oppakken en zichzelf goed voelt, is hij of zij zo goed als hersteld. Toch blijft het altijd belangrijk om alert te blijven. Probeer uw medewerker de ruimte te geven om te melden als zaken minder goed gaan. Zo wordt de kans op een terugval kleiner.

Verzuim door een burn-out voorkomen en verminderen?

Wist u dat de kosten van een zieke medewerker kunnen oplopen tot gemiddeld € 405,- per dag? Als uw medewerker ziek wordt, bent u als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Daarnaast krijgt u bij ziekteverzuim ook te maken met andere, extra kosten. Bent u goed verzekerd? Met een verzuimverzekering van Sazas, beschermt u uzelf tegen de financiële risico’s van verzuim. Bij ons regelt u alles in één keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding én re-integratie.

Met slechts drie gegevens berekent u makkelijk en snel online uw premie. Dit kan 24 uur per dag, het hele jaar door.

Offerte aanvragen


Ook interessant voor u: