Deskundigenoordeel of second opinion

Het kan gebeuren. Er ontstaat een verschil van mening tussen u (de werkgever) en uw medewerker over de mate van arbeidsongeschiktheid en/of de re-integratie. Dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Het aanvragen van een second opinion over het oordeel van de bedrijfsarts door een andere arbodienst.
  2. Het aanvragen van een deskundigenoordeel bij UWV.

In welke situaties vraagt u een deskundigenoordeel bij UWV?


In de volgende situaties kunt u, of uw medewerker, een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV:

Na het eerste jaar van de ziekteperiode

Om te toetsen of u als werkgever op de goede weg bent met de re-integratie van uw medewerker. Door na het eerste ziektejaar een deskundigenoordeel aan te vragen, beoordeelt UWV of u heeft voldaan aan uw verplichtingen. UWV geeft misschien advies voor aanvullende maatregelen in het tweede ziektejaar. Door het aanvragen van een deskundigenoordeel over het dossier, voorkomt u dat UWV hier achteraf nog een boete voor kan geven in het geval u zich niet aan alle regels heeft gehouden.

Bij verschil van mening over de (mate van) arbeidsongeschiktheid of de re-integratiewerkzaamheden

Als u of uw medewerker het niet eens zijn met de beoordeling van de bedrijfsarts, kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Dit geldt ook als uw medewerker de re-integratiewerkzaamheden niet passend vindt.

Als u een medewerker wilt ontslaan omdat deze te vaak ziek is

Veel ziek zijn, is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kunt u het arbeidscontract om die reden beëindigen. Sinds 1 juli 2015 moet u ontslag wegens vaak ziek zijn aanvragen bij de kantonrechter. Daarvoor heeft u wel een deskundigenoordeel van UWV nodig.

Wat houdt een deskundigenoordeel UWV in?

U kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. UWV kijkt dan naar de volgende zaken:

  1. Kan uw medewerker volledig zijn eigen werk doen?
  2. Heeft uw medewerker genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
  3. Is het aangepaste werk passend?
  4. Heeft u als werkgever genoeg gedaan voor de terugkeer van de medewerker naar het werk?
  5. Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als het werk wordt aangepast? Of door uw medewerker een andere passende functie te geven, eventueel door bijscholing?

U leest meer over een deskundigenoordeel op de pagina van UWV.

◄ Terug naar overzicht Wet verbetering poortwachter