Tips voor uw verzuimaanpak

1. Communiceer met uw personeel

Het is belangrijk dat u betrokken bent bij uw werknemers. Vraag regelmatig hoe het gaat. Zo blijft u beter op de hoogte van wat er speelt. Het verlaagt ook de drempel om zaken over het werk te bespreken. Zoals:

 • een hoge werkdruk;
 • beginnende klachten;
 • problemen in de privésituatie.

Weet u wat er speelt? Dan kunt u op tijd ingrijpen. Misschien vindt u samen met uw werknemer een oplossing om uitval te voorkomen. Een goede relatie maakt het voor uw medewerker ook makkelijker om met een probleem naar u te komen.

2. Zorg voor een goede en veilige werkplek

Uw werknemers brengen veel tijd door op hun werkplek. Het is dan niet gek dat juist hier veel klachten ontstaan of verergeren. Een kleine aanpassing zorgt vaak al voor een groot verschil. Denk aan:

 • werkzaamheden afwisselen;
 • de bureaustoel goed afstellen;
 • af en toe pauzeren.

Afhankelijk van uw verzuimpakket is een werkplekonderzoek gratis.

3. Stel verzuimbeleid op

In een verzuimbeleid staat hoe u en uw werknemers omgaan met verzuim. Onderdeel van het beleid is het verzuimprotocol. Hierin staat hoe wordt omgegaan met:

 • ziekmeldingen;
 • registratie;
 • verzuimgesprekken;
 • verzuimbegeleiding;
 • re-integratie bij (langdurig) verzuim.

Bekijk een voorbeeld van zo'n verzuimprotocol.

4. Stimuleer re-integratie

Vanaf de dag van de ziekmelding begint de weg naar herstel. Zo kunt u in het ziekmeldinggesprek ingaan op de mogelijkheden van de werknemer. Uiteraard geldt dit niet voor een ernstig zieke werknemer. Maar bij rugklachten kan hij of zij misschien wel een paar uur per dag post sorteren. Zo is:
 • uw werknemer op het werk aanwezig;
 • hij of zij nuttig bezig;
 • de drempel voor terugkeer laag.

Verbeteren de klachten? Stel dan voor dat uw werknemer deels het werk hervat. Zo is de eerste stap naar het werk gezet. Is terugkeer niet mogelijk? Blijf dan wel goed met elkaar in gesprek.

5. Volg de Wet Poortwachter en houd de regie

Bij ziekte komt veel op u af. Zo bent u verplicht te voldoen aan de Wet Poortwachter. Ook hebt u te maken met verschillende partijen:

 • werknemer;
 • arbodienst;
 • uw verzekeraar.

Blijf goed geïnformeerd en houd de regie. Als werkgever hebt u in deze fase een belangrijke rol en stem. Want u kent de werknemer het beste. Hebt u geen idee wanneer uw werknemer weer aan de slag kan? Geef dit dan bij ons aan. Er is meer mogelijk dan u denkt. En samen bereiken we betere resultaten.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: