De periode van seizoenswerk breekt weer aan

Met het aanbreken van de lente, breekt de periode van seizoenswerk weer aan. In onze sector wordt regelmatig gewerkt met tijdelijke krachten en met gelegenheidswerkers om de pieken in het werk op te vangen. U heeft kunnen lezen dat de regeling Gelegenheidswerk is afgeschaft per 1 januari 2015. Wat heeft dat voor gevolgen voor u?

Premievrijstelling voor gelegenheidswerkers vervalt

Gelegenheidswerk is piekarbeid gedurende een korte periode (maximaal 8 weken). Voor gelegenheidswerkers had u onder bepaalde voorwaarden premievrijstelling van de agrarische bedrijfstakregelingen. De regeling Gelegenheidswerk is echter per 1 januari 2015 afgeschaft en in sommige sectoren vervangen door de regeling Piekarbeid. Sazas is niet aangesloten bij de regeling Piekarbeid.

Gelegenheidswerkers worden 'reguliere tijdelijke werknemers'

Voor Sazas worden gelegenheidswerkers gelijkgeschakeld met tijdelijke werknemers. Is een tijdelijk werknemer ziek, dan moet u zolang het tijdelijk dienstverband bij u loopt én de ziekte voortduurt, het loon gewoon doorbetalen. U bent daarnaast ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Ons advies is dan ook om deze werknemers aan te melden voor uw verzuimverzekering en verzuimbegeleiding. Hierdoor bent u, ook als een tijdelijk werknemer ziek wordt, gedekt voor het loondoorbetalingsrisico én de verzuimbegeleiding. U staat u er dan niet alleen voor. 

Lastig om vooraf in te schatten hoe lang een werknemer bij u aan het werk zal zijn? Kies dan voor de optie ‘Eindafrekening’ zodat u achteraf de werkelijke lonen en uitkeringen aan ons door kunt geven. Voor advies kunt u telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. 

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA dan moet u al uw werknemers (vast én tijdelijk) aanmelden bij Sazas. Door de invoering van de wet Beperking ziekte en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) komen vanaf 2017 de WGA-uitkeringen van zowel vaste als tijdelijke krachten voor rekening van de eigenrisicodrager. Heeft u bij Sazas een eigenrisicodragersverzekering afgesloten, dan neem Sazas dit van u over.

Bovenstaande geldt uitsluitend voor werknemers die bij u in dienst zijn. Huurt u een tijdelijk werknemer in via een uitzendorganisatie, dan komt het risico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet bij u te liggen, maar bij de uitzendorganisatie.

Scholieren en studenten

Scholieren en studenten, zoals beschreven in de richtlijn van de fiscus, houden een uitzonderingspositie. U kunt zelf kiezen of u deze bij Sazas voor de verzuimverzekering aanmeldt of niet. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA dan moet u deze categorie werknemers wel melden bij Sazas.

Gepubliceerd in 2015.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: